Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ZIŅAS

12. Februāris 2018 / 09:18

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 12. līdz 16. februārim

Augstākās tiesas informācija par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām laikā no 12. līdz 16. februārim.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas kasācijas sūdzības par apelācijas instances vai pirmās instances tiesas spriedumiem un četras blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Carnikavas novada pašvaldības aģentūra.  

Augstākās tiesas Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu.

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības. Vienā lietā saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumu. Divas lietas izskatīs sakarā ar protestiem par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.

Informācija par atsevišķām lietām:

1) Administratīvo lietu departaments 13. februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicēju kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā par Carnikavas novada pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss” rīkotā iepirkuma par vairāku ēku un būvju nojaukšanu un tehniskā projekta izstrādi nolikuma prasību un rezultātu tiesiskumu.

Lietā ir strīds par to, vai pasūtītāja, prasot iekļaut piedāvājumā darbu veikšanas projektu, ir ievērojusi Publisko iepirkumu likuma (spēkā līdz 2017. gada 28. februārim) 8.2panta trešās daļas nosacījumu, ka pasūtītājam nav atļauts pieprasīt, lai piedāvājuma sastāvā tiek iekļauts konkrētajam iepirkumam sagatavots darbs, kas ir autortiesību objekts vai uzskatāms par daļēju pakalpojuma izpildi. Līdz ar to noskaidrojams, vai pirmās instances tiesa pamatoti secinājusi, ka darbu veikšanas projekta izstrāde nav uzskatāma par daļēju pakalpojuma izpildi minētās normas izpratnē.

Kasācijas sūdzībā izvirzīti argumenti arī par to, ka pirmās instances tiesa nepamatoti nav reaģējusi uz tiesas sēdē noskaidrojušos apstākli, ka arī par uzvarētāju atzītā pretendenta piedāvājums, tāpat kā pieteicējas piedāvājums, nav atbildis strīdus nolikuma prasībām, taču atšķirībā no pieteicējas piedāvājuma nav ticis noraidīts. (Lieta SKA-197/2018).

2) Administratīvo lietu departaments 15. februārī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvā apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir jāizšķir jautājums, no kura brīža mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu, ja nav izpildīts kāds no likumā noteiktajiem šāda uzņēmuma kritērijiem, bet deklarē šādu neatbilstību, tikai vēlāk, iesniedzot nodokļu deklarācijas precizējumus.

Pieteicēja 2013. gada decembrī iesniedza 2012. gada 4. ceturkšņa deklarācijas precizējumus, no kurām bija redzams, ka pieteicējas darbinieka ienākums pārsniedz likumā pieļauto. Valsts ieņēmumu dienests noteica, ka pieteicēja zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar 2014. gada 1. janvāri. Pieteicējas ieskatā, tai šis statuss jāzaudē jau ar 2013. gada 1. janvāra. Lietā ir strīds par to, kā piemērot Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 4. panta astoto daļu, kas paredz, ka šādā gadījumā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statuss tiek zaudēts ar nākamo taksācijas periodu. Administratīvā apgabaltiesa pieteikumu noraidījusi, bet pieteicēja iesniegusi kasācijas sūdzību, uzskatot, ka apgabaltiesa tiesību normu interpretējusi nepareizi. (Lieta SKA-87/2018).

0
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
jaunākās ziņas
16. Februāris / 13:12
Skolēnu zīmējumu un domrakstu konkursa noslēguma pasākums Satversmes tiesā
16. Februāris / 11:27
Izglītos iepirkumu rīkotājus un pretendentus par riskiem iepirkumos
16. Februāris / 10:01
Sākusies pieteikšanās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļai 2018
15. Februāris / 13:26
Norma, kas paredzēja pašnodarbinātai personai tiesības saņemt vecāku pabalstu vienīgi tad, ja tā bērna kopšanas dēļ neguva ienākumus, atbilst Satversmes 110. pantam
4 komentāri
15. Februāris / 12:55
Ierosināta lieta par ministra rīkojumu, ar kuru daļēji apturēta Rēzeknes pilsētas domes lēmuma par ēdināšanas izmaksām Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs darbība
AUTORU KATALOGS