ŽURNĀLS Tiesību prakse

1. Decembris 2009 /Nr.48 (591)

Par sprieduma izpildes pagriezienu
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums
Lietā Nr. SKC–375
2008. gada 29. oktobrī

Darba likuma 59. pantā lietotā tiesību jēdziena "jebkura cita veida atlīdzība saistībā ar darbu" sastāvā ietilpst Darba likuma 126. pantā noteiktā atlīdzība par darba piespiedu kavējuma laiku vai mazāk apmaksāta darba veikšanu.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētājs senators referents Z. Gencs, senatore I. Garda, senatore A. Vītola, piedaloties prasītāja I.F. pārstāvei G.P., atbildētājas Babītes vidusskolas pārstāvjiem M.D. un B.R., atklātā tiesas sēdē izskatīja prasītāja I.F. kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007. gada 13. marta spriedumu I.F. prasībā pret Babītes vidusskolu par darba uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu, atjaunošanu darbā, samaksas piedziņu par darba piespiedu kavējumu, atlīdzības piedziņu par morālo kaitējumu, kā arī par 2008. gada 10. janvāra papildspriedumu šajā lietā.

Aprakstošā daļa

[1] Atbilstoši 2002. gada 25. septembra darba līgumam Nr. 52, kas noslēgts starp I.F. un Babītes vidusskolu, I.F. pieņemts darbā par pamatizglītības skolotāju. Darba līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku ar norādi, ka darbinieks sācis darbu ar 1981. gada 1. septembri (līguma 2. un 3. punkts).

Babītes vidusskolas direktors 2005. gada 10. jūnijā izdevis rīkojumu Nr. 153, ar kuru I.F. brīdināts par darba līguma uzteikumu ar 2005. gada 5. septembri pēc Darba likuma 101. panta pirmās daļas 6. punkta, ka viņam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai. Vienlaicīgi norādīts, ka uzteikums zaudē spēku, ja līdz 2005. gada 2. septembrim I.F. iesniedz dokumentu, kas apliecina mācību uzsākšanu atbilstoši Izglītības likuma prasībām.

[2] I.F., atsaucoties uz Darba likuma 110. panta pirmo un trešo daļu, 122. pantu, 124. panta pirmo daļu un 125. pantu, 2005. gada 12. jūlijā cēlis prasību tiesā, lūgdams atzīt par nepamatotu 2005. gada 10. jūnijā izdoto rīkojumu Nr. 153, norādījis, ka strādā Babītes vidusskolā par zēnu darbmācības skolotāju kopš 1981. gada 1. septembra. Viņa ilgais darba stāžs vienā amatā un Babītes vidusskolā izietā atestācija, kā arī mācīto skolēnu uzvaras skolas olimpiādēs liecina par viņa profesionalitāti. Apstāklis, ka viņam nav atbilstoša izglītības dokumenta, nevar būt par pamatu darba uzteikumam.

I.F. 2005.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte, Sannija Matule, Gatis Litvins
Notikums
Juristi pulcējas konferencē "Krīze un tieslietas"  
Saprast, cik tālu krīze ietekmējusi tieslietas, novilkt robežas, kuras tiesiskā ziņā pārkāpt nedrīkst, neraugoties ne uz kādām ekonomiskajām un politiskajām grūtībām, kā arī kopīgi meklēt veidus, kā ar tieslietu "instrumentiem" ...
4 komentāri
Valentija Liholaja
Skaidrojumi. Viedokļi
Uz Krimināllikuma desmitgadi atskatoties (II)
2 komentāri
Baiba Rudevska, Irēna Kalniņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Atlīdzība par darba piespiedu kavējumu darba samaksas jēdziena kontekstā
Darba likuma (turpmāk – DL) normas skar gandrīz ikvienu ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju, kura darba tiesisko attiecību pamatā ir ar darba devēju noslēgts darba līgums (sk. DL 3. pantu). Tādēļ jautājumi, kas saistīti ar darba ...
Aivars Niedre
Nedēļas jurists
Aivars Niedre
4 komentāri
Gatis Litvins
Notikums
Paziņoti "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursa rezultāti
Jau ceturto gadu žurnāls "Jurista Vārds" iesaista jaunos juristus diskusijās par tiesību sistēmas un prakses problēmām. Arī šogad notika studentu pētniecisko darbu konkurss, kura rezultāti tika paziņoti šā gada 27. novembra ...
AUTORU KATALOGS