ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

4. Jūnijs 2013 /Nr.22 (773)

Bāriņtiesas kā apliecinājumu veicējas
7 komentāri

Latvijā likumdevējs trijām institūcijām ir deleģējis veikt publiskus apliecinājumus. Šīs institūcijas ir – zvērināti notāri, bāriņtiesas un konsulārās pārstāvniecības ārzemēs. Vienlaikus likumdevējs nav nodrošinājis, ka pakalpojumu saņēmēji saņem vienlīdz kvalitatīvus juridiskos pakalpojumus, kā arī nav izvirzījis vienādas prasības pakalpojumu sniedzējiem un nav noteicis vienādus nosacījumus, kā šie pakalpojumi ir jāsniedz. Autore rakstā vēlas pievērst lielāku uzmanību nevis zvērinātiem notāriem un konsulārajām iestādēm, bet gan bāriņtiesām, kurām valsts ir uzticējusi veikt apliecinājumus tajās Latvijas vietās, kurās nav pieejami zvērinātu notāru pakalpojumi.

Apliecinājumu izdarīšana ir bāriņtiesu ekskluzīva tiesība, kas ir paredzēta, lai vienkāršotu pašvaldības iedzīvotājiem juridisko lietu kārtošanu.1 Rakstā tiks aplūkotas bāriņtiesas kā apliecinājumu veicējas vispārīgie principi, funkcijas, kā arī prasības personām, kuras bāriņtiesās drīkst veikt apliecinājumus.

 

Bāriņtiesu darbības vispārīgie principi

Bāriņtiesa ir novada vai republikas pilsētas pašvaldības izveidota iestāde, kura gadījumā, ja novadā (kurā nav teritoriālo vienību), novada pagastā vai novada pilsētā nav zvērināta notāra, papildus aizbildnības un aizgādnības funkcijām izdara apliecinājumus un veic citus Bāriņtiesu likuma 61. panta pirmajā daļā norādītos uzdevumus. No iepriekš minētā var secināt, ka apliecinājumus bāriņtiesa var veikt attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotājiem tikai tad, ja attiecīgajā novadā (tādā, kurā nav teritoriālo vienību), novada pagastā un novada pilsētā nav zvērināta notāra. Ja novados ir teritoriālās vienības, novada bāriņtiesas apliecinājumus nedrīkst veikt tajās bāriņtiesās, kuru darbības teritorijā darbojas zvērināts notārs, piemēram, Rēzeknes pilsētas bāriņtiesa nevar veikt apliecinājumus, jo Rēzeknē praktizē trīs zvērināti notāri.

Pēc administratīvo teritoriju reformas Latvijā tika izveidoti 110 novadi un deviņas republikas pilsētas. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pieeju bāriņtiesām, novadu bāriņtiesas ar attiecīgās novada domes lēmumu var izveidot vairākas bāriņtiesas, kas darbojas pagastu pārvaldēs. Šādā gadījumā pašvaldība nosaka katras bāriņtiesas darbības teritoriju. Kā piemēru var minēt Lielvārdes novada Jumpravas bāriņtiesu un Lielvārdes novada Lēdmanes bāriņtiesu, kurām darbības teritorija ir noteikta attiecīgi – Jumpravas pagasts un Lēdmanes pagasts.

Par novada, kurā ir apvienojušās vairākas teritoriālās vienības un ir izveidota viena bāriņtiesa, darbības teritoriju ir uzskatāma visa novada administratīvā teritorija – neatkarīgi no tā, vai kādā no novada teritoriālajām vienībām ir vai nav zvērināts notārs. Turklāt šādā gadījumā bāriņtiesas darbības teritorijā dzīvojošās personas ir attiecīgā novada administratīvās teritorijas (neatkarīgi no tā, vai kādā no novada pagastiem vai pilsētā praktizē zvērināts notārs) iedzīvotāji. Diemžēl Latvijā ir piecu novadu bāriņtiesas, kuras, iespējams, apzināti nav izveidojušas vairākas bāriņtiesas – pilsētas bāriņtiesu un novada bāriņtiesu, lai arī pilsētas iedzīvotāji varētu vērsties novada bāriņtiesā un saņemtu Bāriņtiesu likuma VII nodaļā minētos apliecinājumus.

0
komentāri (7)
7 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Linda
12. Jūnijs 2013 / 23:11
0
ATBILDĒT
Savukārt,es vēlos piebilst to, ko nav obligāta juridiskā izglītība nosakāma Bāriņtiesu amatpersonām. Taču noteikts obligāts kurss derētu, piemēram, apliecinājumu, vai citu juridisku dokumentu sastādīšanai, ir nepieciešamas zināšanas!Bet ne jau 3 vai 4 gadi, studējot tiesību zinātnes!
KKK
11. Jūnijs 2013 / 14:17
0
ATBILDĒT
Pirmkārt, raksts ir vairāk domāts par notaru atbalstu, bet ne par personam kas dzīvo novados. arī pie notariem ir nekvalitatīvi līgumi un bāriņtiesas reizēm līgumi ir labāk sastadīti. Tas ir kartēja akcija, lai darbīnieki mācītos par maksu.

parsvarā katra bāriņtiesa ir darbinieks/i ar juridisko izglitību un ar maģistra grāds tiesību zinātne.

Lai veikt secīnājumus, vajadzētu izpetīt kā novada deputāti atbalsta bāriņtiesas darbu un tikai tad vērtēt bāriņtiesu
Magone
5. Jūnijs 2013 / 10:46
0
ATBILDĒT
Ļoti labs raksts! Par šo tēmu aizdomājos pirms vairākiem gadiem, kad saskāros ar Bāriņtiesas gatavotu līgumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Manam klientam šis nekvalitatīvais līgums prasīja daudzus tiesāšanās gadus un lielas izmaksas, kas lauku cilvēkam bija smagi. Tā sakot, gribēja kā lētāk -aizgāja uz Bāriņtiesu, sanāca kā dārgāk. Un šī nebija vienīgā reize, kad redzēti zemas kvalitātes Bāriņtiesu gatavoti dokumenti.

Mēs te juristus, no kuriem daudziem ir maģistra grāds un liela pieredze tiesu lietās, saukājam par kaktu juristiem, jo viņu nosaukums nav advokāti, bet Bāriņtiesās nopietnus dokumentus drīkst gatavot cilvēki vispār bez juridiskās izglītības. Tas ir nonsenss! Trakākais, ka lauku cilvēki viņus uzskata par kompetentiem speciālistiem un uzticas. Manuprāt, šiem Bāriņtiesu cilvēkiem būtu nepieciešams maģistra grāds tiesību zinātnē, nevis tikai augstākā juridiskā izglītība.
sponger
4. Jūnijs 2013 / 12:32
0
ATBILDĒT
Cienījamā auditorija, nesen atpakaļ diskutējāt, ka juristu ir tikpat, cik raibu suņu. Nu tad dodiet lauku juristiem iespēju, lai visiem zināmās skolotājas Dzintriņas un Ausmiņas, kas gadiem ilgi drosmīgi un bez īpašas saprašanas veica notariālās darbības, varētu pievērsties savai profesijai.

Un otrs - kā jurista izglītība bāriņtiesas loceklim sadārdzinās pakalpojumus? Neviens jau nespiež ģeniālu juristu strādāt par samērā zemu atalgojumu, viņš var izpausties savādāk. Bet jauniesācējam vienkāršu līgumu, nostiprinājuma lūgumu un apliecinājumu sagatavošana un ielauzīšanās civiltiesībās būtu tīri laba prakse startam tālāk un augstāk.
...
4. Jūnijs 2013 / 10:20
0
ATBILDĒT
Kā var dot labu juridisko padomu, ja nav juridiskās izglītības? Tad jau jebkurš arī varētu sniegt medicīnisko palīdzību. Man liekas, ka šāda prasība BT amatpersonām ir diezgan loģiska.
Rībecāls
4. Jūnijs 2013 / 09:11
0
ATBILDĒT
Izglītības prasības, apdrošināšana sadārdzinās Bāriņtiesu pakalpojumus un radīs Notariāta dublāžu, lai gan Bāriņtiesai ir citi uzdevumi. Lauku cilvēkiem bieži nav līdzekļu notāra pakalpojumu apmaksai, tāpēc tie izvēlas Bāriņtiesas, kuras papildus ir \"Tautai tuvākas\", jo Bāriņtiesas darbinieki visbiežāk labi pazīst savas prakses vietas iedzīvotājus un izprot konkrēto situāciju, kā rezultātā var dot papildus kādu vērtīgu juridisku padomu, vai arī palīdzēt risināt situāciju kompleksi.
Velda
4. Jūnijs 2013 / 09:02
0
ATBILDĒT
Interesants raksts, tomēr par to izglītības nepieciešamību var diskutēt. Formāli paplašinot profesiju loku, kur nepieciešama atbilstošs izglītības dokuments, attiecīgi tiek mākslīgi veidota situācija, kad arī izglītības iegūšana tiek padarīta par formālu procesu, nevis loģisku profesionālās izaugsmes posmu. Rezultāts ir redzams \"Maxima\", \"Rimi\" kasēs vai SIA \"Gamma-A\" zivju cehos, kur juristi - \"maģistri\" veic darba pienākumus, kas ir krasi atšķirīgi no iegūtās izglītības.
visi numura raksti
Andris Tauriņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Pagaidu aizsardzības līdzekļu piemērošana intelektuālā īpašuma tiesībās
Šajā rakstā, pirmkārt, analizēts pagaidu aizsardzības līdzekļu institūts un tā izcelsme, otrkārt, uzmanība veltīta Direktīvas 2004/48/EK tiesību principiem un, treškārt, iztirzāts līdzšinējā Augstākās tiesas Civillietu tiesu ...
4 komentāri
Jānis Vanags
Skaidrojumi. Viedokļi
Kad aizliegts klusēt jeb atsevišķās domas
Gandrīz par katru tiesas spriedumu ir kāds neapmierinātais, visbiežāk jau tas procesa dalībnieks, kas lietu ir zaudējis, vai viņa pārstāvis.1 Tomēr ir arī reizes, kad ar lietu nesaistīts jurists nevar pieņemt sprieduma atziņas, it ...
30 komentāri
Tiesībsarga birojs
Tiesību politika
Par tiesiskās vienlīdzības principa ievērošanu priekšvēlēšanu raidījumu veidošanā
Pagājušo nedēļu, 29. maijā, pāris dienas pirms pašvaldību vēlēšanām, tiesībsargs Juris Jansons publiskojis atbildi uz kāda Rīgas mēra amata kandidāta iesniegumu, kur norādīts uz tiesiskās vienlīdzības pārkāpumu ...
Oskars Vasiļjevs
Akadēmiskā dzīve
Juristu dienas Rēzeknes augstskolā
Neskatoties uz to, ka Juristu dienas Rīgā šogad nenotika tik plaši kā ierasts, šī tradīcija tika uzturēta Rēzeknē. Aprīļa sākumā Rēzeknes augstskolā jau trīspadsmito reizi norisinājās Juristu dienas, kuru ietvaros notika tiesas ...
Tiesību prakse
Uzņēmumu reģistra amatpersonu lēmumu atziņas ar ekspertu komentāriem
Uzņēmumu reģistra valsts notāra kompetence, izskatot pieteikumu par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā vai pieteikumu par komersanta nosaukuma (firmas) maiņu, ir ierobežota tikai ar komercreģistrā un citos Uzņēmumu reģistra ...
AUTORU KATALOGS