ŽURNĀLS Tiesību prakse

13. Augusts 2013 /Nr.33 (784)

Par personas izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm
Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas lēmums
Lietā Nr. IP–1
2013. gada 30. janvārī

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta šādā sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētājs tiesnesis A. Uminskis, tiesneši A. Poļakova, D. Treija, piedaloties prokuroram M. Viļumam, aizstāvei zvērinātai advokātei I. Bulgakovai, izskatīja atklātā tiesas sēdē D.Č., personas kods [..], sūdzību par Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurora M. Viļuma 2012. gada 20. decembra lēmumu par D.Č. izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm,

 

konstatēja

Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu valdības noslēgušas līgumu "Par izdošanu".

Vadoties pēc minētā līguma 1. panta un Kriminālprocesa likuma 720. panta, Ņujorkas Dienvidu apgabala Amerikas Savienoto Valstu tiesnesis 2012. gada 23. augustā ir izdevis aresta orderi D.Č. apcietināšanai par darbībām, kas saskaņā ar Krimināllikumu ir kvalificējamas pēc 177.1 panta trešās daļas, 20. panta ceturtās daļas un 193.1 panta pirmās daļas.

Minētais lūgums saņemts Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļā.

2012. gada 6. decembrī Rīgas pilsētas Centra rajona tiesā ir saņemts prokurora ierosinājums par izdošanas apcietinājuma piemērošanu Amerikas Savienotajām Valstīm izdodamajai personai D.Č.

Ar Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas izmeklēšanas tiesneša 2012. gada 6. decembra lēmumu D.Č. piemērots izdošanas apcietinājums.

Ar Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurora M. Viļuma 2012. gada 20. decembra lēmumu atzīta par pieļaujamu Latvijas Republikas pilsoņa D.Č. izdošana Amerikas Savienotajām Valstīm.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā 2013. gada 15. janvārī ir saņemta izdodamās personas D.Č. sūdzība, ar kuru apstrīdēta prokurora lēmuma likumība un pamatotība. D.Č. sūdzībā lūdz atzīt par nepieļaujamu viņa izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm un atcelt apcietinājumu.

D.Č. norādījis, ka nav ievērots izdošanas tiesiskais pamats. Prokurors lēmumā par izdošanas pieļaujamību atsaucas uz 2005. gada 7. decembra Latvijas Republikas valdības un ASV valdības līguma par izdošanu 7. panta pirmo daļu, Kriminālprocesa likuma l., 41., 701., 702. pantu; Eiropas Padomes Konvencijas par izdošanu 12. panta otro daļu, Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. panta pirmās daļas c) apakšpunktu, kas ir nepietiekami saistībā ar pastāvošu tiesisko regulējumu izdošanas jautājumos, kā arī tas satur pretrunas, ieviešot neskaidrības par procedūras realizāciju.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Notikums
Tiesiskie argumenti un notikumu attīstība Čalovska lietā
Pagājušajā nedēļā, 6. augustā, Latvijas valdība lēma par ASV tiesas pieprasītā Latvijas Republikas pilsoņa Denisa Čalovska izdošanu. Savukārt 8. augustā Latvijas valdības pārstāvja Eiropas Cilvēktiesību institūcijās birojs ...
1 komentāri
Aiga Mieriņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Civillikuma ievads: vēsture un modernizēšanas iespējas
Ik pa laikam juristu aprindās uzvirmo atgādinājums par to, ka 2013. gads ir Latvijas Civillikuma (turpmāk – CL) jubilejas gads,1 un tādēļ ir svarīgi apzināt CL veidotāju atstāto mantojumu un tā aktualitāti mūsdienās. Juristi ...
4 komentāri
Laura Emse-Jambuševa
Skaidrojumi. Viedokļi
Eksperta un institūcijas atzinuma došanai nošķiršana no amicus curiae
Administratīvā procesa likums (turpmāk – APL) paredz vēl divus tiesību subjektus, kas var sniegt lietā savu atzinumu, – institūciju atzinuma došanai un ekspertu. Līdzīgi kā amicus curiae, gan institūcijai, gan ekspertam ir īpašs ...
Tiesību politika
Valdība apstiprina izmaiņas Darba likumā

Valdība 6. augustā apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus Darba likumā, kas paredz pilnveidot darba tiesiskās attiecības regulējošas normas. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

Tiesību prakse
Eiropas Cilvēktiesību tiesas vēstule Latvijas valdības pārstāvei Eiropas Cilvēktiesību tiesā
AUTORU KATALOGS