ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

29. Oktobris 2019 /Nr.43 (1101)

Jura novit curia princips civilprocesā
Mg. iur., LL.M (University College London)
Reinis Odiņš
Augstākās tiesas Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks 

Princips jura novit curia (tiesa zina tiesības) mūsdienu civilprocesā ir līdzeklis prāvniekiem un tiesām. Tiesas mēdz to izmantot, lai atgādinātu zemākas instances tiesai par pienākumu piemērot pareizās tiesību normas1 vai arī lai pamatotu savu spriedumu ar citu tiesību normu, nekā puses norādījušas, proti, tā dēvētā puses kļūdas novēršana.2 Savukārt tiesvedības pusēm princips kalpo kā pārsūdzības arguments, ar ko norādīt, ka tiesa neizpildīja savu pienākumu izspriest lietu saskaņā ar likumu, kā arī kādi likumi netika piemēroti pareizi.3 Visi minētie gadījumi būtībā vērsti uz vienu jābūtību – tiesa izspriež civillietas atbilstoši likumiem plašākā izpratnē (Civilprocesa likuma4 5. pants).

1. Jura novit curia principa vēsturiskā izpratne

Starpkaru perioda Latvijā izpratne principu līmenī savā būtībā balstīta uz atziņu, ka jura novit curia ievērošana ir pamatota ar likumības un pieejas tiesai apsvērumiem. Pieejas tiesai ziņā tika izrādīta labvēlība juridiski neizglītotiem prāvniekiem. Tieši pieejas tiesai principa kontekstā ir norādīts: "Prasītājam sava tiesība uz tiesas palīdzību jāpamato uz attiecīgiem likumiem, uz ko norāda tas pats Civīlproc. nol. 359. (257.) p. 5. punkts. Tā kā tomēr pilsoņi var arī nepārzināt materiālās un procesuālās tiesības visos sīkumos un tā kā pēc mūsu likumiem advokāta pieņemšana lietas vešanai arī nav obligātoriska (nav Anwaltszwang), tad izpildīt prasījumu – noteikti uzrādīt prasības sūdzībās attiecīgos likumus, ir visai grūti, kamdēļ likumu neaizrādīšana un pat nepareiza aizrādīšana neatņem prasītājam iespēju panākt taisnīgu tiesas aizsardzību, vēl vairāk tādēļ, ka jura novit curia – tiesai pašai jāzina likumi un jāpiemēro tie ne tikai pēc likuma burta, bet arī pēc likuma gara [C. pr. n. 11. (9.) un l2. (10.) p.]."5 Civilprocesa nolikuma 11. (9.) pantā bija noteikts, ka visām tiesu iestādēm lietas jāizspriež pēc pastāvošo likumu tiešā jēguma, bet, ja gadītos nepilnība, neskaidrība, trūkumi vai pretrunība likumos, tad spriedums jāpamato uz likumu vispārējo izpratni. Savukārt Civilprocesa nolikuma 12. (10.) pantā bija noteikts, ka aizliegts apturēt lietas izspriešanu, aizbildinoties ar likumu nepilnību, neskaidrību, trūkumiem vai pretrunību. Par šā noteikuma pārkāpšanu vainīgie ir atbildīgi kā par liegšanos lietu iztiesāt.6 Tātad jura novit curia princips vēsturiskā izpratnē vismaz ir saistīts ar likumības principu, ja ne no šī principa izrietošs.

No likumības principa viedokļa būtiskas ir vairākas atziņas par jura novit curia vēsturiskā izpratnē. Visbūtiskākā atziņa ir – tiesa tiesību un likumu jautājumos ir lietpratēja jeb speciāliste.7 No šī statusa savukārt saskaņā ar starpkaru perioda doktrīnu izriet vairākas atziņas:

1) tiesām, kuru pienākums izšķirt lietas pēc pastāvošo likumu tiešā jēguma, nav tiesības pārbaudīt zināma likuma izdošanas pareizību;8

2) pusēm nav jāpierāda, ka likums ir spēkā un piemērojams, izņemot nezināmas vietējās parašas vai ārvalstu likumus;9

3) "tiesai pašai ex-officio jāierosina jautājums par to, vai ievēroti procesa absolūtie nosacījumi [C. pr. n. 675. (584.) р.], neatkarīgi no tā un pat pretēji tam, ka viena vai otra puse atzinusi šo nosacījumu esamību."10 Civilprocesa nolikuma 675. pantā bija noteikts, ka tiesai pienākas neatkarīgi no prāvnieku celtiem noraidījumiem nepieņemt lietu savā caurlūkošanā: a) kad tā pēc savas šķiras izņemta no apgabaltiesas piekritības; b) kad tā piekrīt citai apgabaltiesai pēc nekustamas mantas atrašanās vietas; c) kad izrādās, ka prāvniekam nav tiesību uzstāties tiesā; d) kad izrādās, ka pilnvarniekam nav pilnvaras lietas vešanai;11

4) tiesai nav vajadzīgi lietpratēju slēdzieni tiesību piemērošanas jautājumos;12

5) tiesai pašai jāpiemēro konkrētam gadījumam atbilstošie likumi pat tad, ja puses uz tiem nav atsaukušās vai atsaukušās nepareizi,13 vai piekritušas kādai pretējās puses norādītās nepareizās tiesību normas piemērošanai, vai nepareizi likumu iztulkojušas.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
19
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Sannija Matule
Intervija
Aigars Strupišs: negodīgai taktikai nav vietas tiesas procesā
Aigars Strupišs par tiesnesi kļuva pirms pieciem gadiem, taču viņa karjera tiesu sistēmā ir attīstījusies ļoti strauji – četros gados no privāti praktizējoša jurista, mācībspēka un pētnieka kļuvis par kasācijas instances tiesas ...
35 komentāri
Vija Kalniņa
Akadēmiskā dzīve
Plenārsēdē apspriež modernas valsts un tiesu izaicinājumus
No 2019. gada 17. līdz 18. oktobrim Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē norisinājās 7. starptautiskā zinātniskā konference "Tiesību zinātnes uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās", kurā piedalījās vairāk nekā ...
Reinis Odiņš
Informācija
Pamats diskusijām par civiltiesībām un judikatūru
Matīss Vingris
Skaidrojumi. Viedokļi
Briseles Ibis regulas piemērojamības noskaidrošana un jurisdikcijas noteikšana Latvijas tiesu praksē
Senāts 2019. gadā ir saskāries ar tiesību jautājumiem starptautiskajā civilprocesā. Veicot tiesu prakses izpēti par šiem jautājumiem, autors secināja, ka Eiropas Savienības regulu – Padomes Regula (EK) Nr. 44/2001 par ...
1 komentāri
Konstantīns Vaivods
Skaidrojumi. Viedokļi
Prejudiciāla negatīvā atzīšanas prasība civilprocesā: judikatūras atziņas
Tiesu praksē arvien ir sastopami gadījumi, kad vispārējās jurisdikcijas tiesā tiek celta kāda prejudiciāla negatīvā atzīšanas prasība. Piemēram, kāds dzīvokļa īpašnieks nepiekrīt mājas apsaimniekotāja atsūtītajam ...
9 komentāri
AUTORU KATALOGS