ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

3. Novembris 2020 /Nr.44 (1154)

Krimināllikuma blanketajā normā paredzēta noziedzīga nodarījuma vainas forma
Dr. iur.
Jānis Baumanis
Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes asoc. prof. p.i. 

Latvijas krimināltiesību attīstības kontekstā jau ilgstoši tiek apspriests jautājums par vainas formas noteikšanu salikta sastāva noziedzīgiem nodarījumiem, kuros darbība vai bezdarbība izpaužas kā noteikto noteikumu pārkāpšana. Atsevišķi, bez sekām, noteikumu pārkāpumi pamatā ir administratīvi pārkāpumi. Galvenais problēmjautājums ir saistīts ar juridiskajā literatūrā norādīto, ka "administratīvie tiesībpārkāpumi tiek izdarīti tīši, jo darbība vai bezdarbība vienmēr ir apzināta un gribas vadīta".1 Neiejaucoties administratīvo pārkāpumu tiesību jomā, bet, apskatot atziņu, ka "darbība vai bezdarbība, kas izpaužas kādu piesardzības vai aizsardzības noteikumu pārkāpšanā, vienmēr ir tīša, jo persona apzināti nevar izdarīt darbību vai to neizdarīt, ja viņa to nevēlas",2 šajā rakstā krimināltiesību normu kontekstā ir pievērsta uzmanība Krimināllikuma blanketajās normās paredzēto noziedzīgo nodarījumu vainas formai.

Blanketas krimināltiesiskās normas jēdziens

Krimināltiesību teorijā ir skaidrots: "Blanketā dispozīcija neapraksta noziedzīgā nodarījuma pazīmes, bet norāda uz citu normatīvo aktu, kur tās paredzētas. [..] Pie tam var izdalīt tādu dispozīcijas paveidu kā jauktā jeb kombinētā dispozīcija, kura satur blanketas un vēl kādas dispozīcijas pazīmes. Tādas dispozīcijas piemērs ir Krimināllikuma 146., 239., 260. un virkne citu pantu, kuros līdz ar norādi uz kādu konkrētu noteikumu pārkāpšanu ietverta arī norāde uz tās izraisītajām sekām."3

Jānorāda, ka ar 2012. gada 13. decembra likumu "Grozījumi Krimināllikumā", kas spēkā stājās 2013. gada 1. aprīlī, krimināltiesībās vairs nepastāv iepriekš Krimināllikuma 23. panta piektajā daļā paredzētā atsevišķa (vienota) noziedzīga nodarījuma konstrukcija: "Atsevišķu (vienotu) noziedzīgu nodarījumu šā likuma sevišķajā daļā īpaši paredzētajos gadījumos veido atkārtoti gada laikā izdarīti tādi paši likumpārkāpumi, par kuriem kriminālatbildība iestājas tikai tad, ja pastāv to kopums, tas ir, ja konstatēts, ka šie likumpārkāpumi šajā laikā izdarīti ne mazāk kā divas reizes, un ja iepriekšējā reizē, pārkāpējam zinot, tie likumā noteiktajā kārtībā fiksēti." Pēc šādas konstrukcijas izslēgšanas visas Krimināllikumā paredzētās blanketās normas, kurās norādīta noteikumu pārkāpšana, ir jauktās jeb kombinētās, jo tās paredz arī sekas.

Tomēr jānorāda, ka ne visas blanketās normas ir jauktās jeb kombinētās. Proti, jauktās jeb kombinētās nav tās dažas blanketās normas, kurās nav tiešas norādes uz noteikumu pārkāpšanu. Proti, iepriekš sniegtais blanketas normas skaidrojums, kas paredz konkrēto norādi uz citiem normatīvajiem aktiem, neaptver visas iespējamās blanketās normas. Piemēram, Krimināllikuma 195. panta dispozīcijā nav norādīts uz citu normatīvu aktu, kur būtu paredzētas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas pazīmes, tomēr pat teorijā tiek atzīts, ka "Krimināllikuma 195. pants ir blanketa norma, jo šā panta dispozīcijā ir nosaukta tikai prettiesiskā darbība, bet tās izpausme jeb šī nozieguma objektīvās puses pazīmes ir noteiktas Likuma [Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums] 5.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Krimināllikums  
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Renāte Luīze Cietvīra
Skaidrojumi. Viedokļi
Aquarius incidents: starptautisko jūras tiesību iespējamie pārkāpumi
1 komentāri
Dina Gailīte
Informācija
Saeimai jāizvēlas viens no pieciem kandidātiem uz Satversmes tiesas tiesneša amatu
Pagājušajā nedēļā konkurences ceļu turpināja pieci dažādu politisko spēku izvirzīti kandidāti uz vakanto Satversmes tiesas (ST) tiesneša amata vietu. Pirmdien, 26. oktobrī, kandidatūras vētīja Tieslietu padome, bet nākamajā ...
Ilze Ziemane
Skaidrojumi. Viedokļi
Bērna tiesības un intereses: vecāku atbildība pandēmijas laikā
Santa Logina, Anete Vitjazeva
Skaidrojumi. Viedokļi
Konkurences neitralitāte publiskajos iepirkumos
1 komentāri
Jānis Zeltiņš, Iveta Zeltiņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Noilguma piemērošana ex officio
16 komentāri
AUTORU KATALOGS