ŽURNĀLS Tiesību prakses komentāri

30. Novembris 2021 /Nr.48 (1210)

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2021-03-03: Satversmes tiesa ir runājusi, tiesību normas ir grozītas
Pārdomas par regulējuma turpmāku iztulkojumu
Dr. iur.
Lauris Rasnačs
Zvērināts advokāts SIA "ZAB Ršdl & Partner", Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes lektors 

Ar Satversmes tiesas 2021. gada 14. oktobra spriedumu lietā Nr. 2021-03-03 (turpmāk – Satversmes tiesas spriedums) nospriests atzīt Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumu Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi) 88. punktu un 89.1 punktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2021. gada 12. augustam), un 89. punktu (redakcijā, kas bija spēkā līdz 2020. gada 24. janvārim) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 64. un 105. pantam un Enerģētikas likuma 107. panta septītajai daļai un attiecībā uz personām, kurām tas piemērots vai būtu jāpiemēro tiesā, par spēkā neesošu no izdošanas brīža, tas pats attiecas arī uz Noteikumu 88. punktu un 89. punktu (redakcijā, kas bija spēkā no 2020. gada 25. janvāra līdz 2021. gada 12. augustam, un spēkā esošajā redakcijā).

Šo, nu jau Satversmei un Enerģētikas likumam par neatbilstošām atzīto normu būtība ir šāda: tajos gadījumos, kad dabasgāzes sadales sistēmas operators konstatē, ka patvaļīgi ierīkots pieslēgums pirms komercuzskaites mēraparāta vai lietotājs dabasgāzi lieto bez komercuzskaites mēraparāta, vai komercuzskaites mēraparāts vai plomba ir bojāta un kādas minētās darbības dēļ samazināts dabasgāzes patēriņa rādījuma lielums vai radīta iespēja dabasgāzi lietot bez maksas, dabasgāzes sadales sistēmas operators veic pārrēķinu un izraksta lietotājam rēķinu par izlietoto dabasgāzi, izlietotās dabasgāzes apjomu aprēķinot pēc Noteikumos paredzētas prezumpcijas.

Līdz 2020. gada 24. janvārim pārrēķina un secīgi arī lietotājam izrakstītā rēķina summa tika aprēķināta, pamatojoties uz lietotājam atļauto maksimālo slodzi vai lietotāja dabasgāzes iekārtu un aparātu maksimālo iespējamo slodzi, ja tā pārsniedz lietotājam atļauto maksimālo slodzi, rēķinot to dubultā apmērā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jautrīte Briede
Skaidrojumi. Viedokļi
Augstskolas diploma anulēšanas tiesiskie aspekti
Administratīvi tiesiski strīdi starp privātpersonu un augstskolu, it īpaši tādi, kas rodas pēc tam, kad privātpersona vairs nav studējošais, ir reti. Tomēr šādi gadījumi ir, un šogad vismaz divi no tiem pievērsa arī plašsaziņas ...
12 komentāri
Germans Pavlovskis
Skaidrojumi. Viedokļi
Aizdevuma līgums kā bezatlīdzības darījums
Juris Gaiķis
Viedoklis
Kādiem jābūt naudas sodiem par konkurences kropļojumiem
Tuvākajā laikā konkurences tiesību uzraudzība Latvijā piedzīvos izmaiņas, jo pašlaik tiek gatavoti grozījumi Konkurences likumā, kas šā gada 11. novembrī jau tika skaņoti Valsts sekretāru sanāksmē, un drīzā nākotnē tos ...
Jānis Baumanis, Leila Dundure, Aleksandrs Berezins
Tiesību prakses komentāri
Par Kriminālprocesa likuma 140. panta 7.1 daļas interpretāciju: senatoru lēmums ar komentāriem
Atsaucoties Latvijas Republikas ģenerālprokurora izteiktam lūgumam, Senāta Krimināllietu departamenta senatori ir sanākuši uz kopsapulci un pēc attiecīgā jautājuma apspriedes 2021. gada 4. novembrī pieņēmuši lēmumu par ...
2 komentāri
Viktorija Soņeca
Tiesību prakse
Jābūt paredzētam individuālam izvērtējumam, kad pastāv objektīva nepieciešamība
Satversmes tiesa 2021. gada 7. oktobrī pasludināja spriedumu lietā Nr. 2020-59-01, nospriežot, pirmkārt, atzīt Ceļu satiksmes likuma 7.1 panta trešo daļu (turpmāk – apstrīdētā norma), ciktāl tā neparedz individuālu izvērtējumu ...
AUTORU KATALOGS