ŽURNĀLS Tiesību politika

4. Janvāris 2022 /Nr.1 (1215)

Jaunais prokuroru ētikas kodekss – mūsdienīgāks, konkrētāks, praktiskāks
Krista Asmusa
Biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna" juridiskā konsultante 
Inese Tauriņa
Biedrības "Sabiedrība par atklātību – Delna" direktore 

Prokuroru darba pārredzamība ir būtiska mūsdienu demokrātijā. Ir jāpieņem un jāpublisko profesionālās ētikas un uzvedības kodeksi, kuru pamatā ir starptautiski standarti.1

2021. gada 9. decembrī, Starptautiskajā pretkorupcijas dienā, Ģenerālprokuratūras telpās svinīgos apstākļos ģenerālprokurors Juris Stukāns parakstīja pavēli par jaunizstrādātā Latvijas Prokuroru ētikas kodeksa (turpmāk – ētikas kodekss) spēkā stāšanos. Prokuroru ētikas kodekss sākotnēji tika izstrādāts un apstiprināts 1998. gadā, un līdz 2021. gadam tas nebija pārskatīts vai aktualizēts. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (turpmāk – OECD) 2021. gada pētījumā (publicēts janvārī) par Latvijas Republikas prokuratūras (turpmāk – prokuratūra) darbību Latvijā identificēja nepieciešamību pārskatīt un aktualizēt ētikas kodeksu, kā arī nodrošināt, ka tas netiek uztverts tikai kā formāls dokuments bez nekādas ietekmes uz prokuroru rīcību.2 OECD secinājumiem pievienojās arī Valsts kontrole savā revīzijas ziņojumā par prokuroru darbību, īpaši uzsverot nepieciešamību "iedzīvināt" ētikas kodeksu.3 Ievērojot minēto, biedrība "Sabiedrība par atklātību – Delna" (turpmāk – Delna) vienojās ar prokuratūru par sadarbību ētikas kodeksa aktualizēšanā un tā "iedzīvināšanas" veicināšanā.

 

Sadarbība ar Delnu

Delna statūtos kā vienu no savas darbības mērķiem ir noteikusi sadarbību ar institūcijām, kas atbildīgas par korupcijas mazināšanu un labas pārvaldības ieviešanu.4 Līdz ar to Delnai savu mērķu sasniegšanai bija būtiski tikties ar prokuratūru un pārrunāt 2021.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Liene Eglāja
Skaidrojumi. Viedokļi
Izvairīšanās no nodokļu nomaksas rezultātā nesamaksātie nodokļi kā pašlegalizēšanas priekšmets
Izvairoties no nodokļu nomaksas, persona nesamaksā valstij nodokļus, kas saskaņā ar likumu būtu jādara. Rezultātā valstij tiek nodarīti zaudējumi, savukārt persona attiecīgajā apmērā gūst ekonomisku labumu nesamaksāto nodokļu ...
7 komentāri
Jānis Pleps, Edgars Pastars
Viedoklis
Satversmes 29. panta piemērošana Saeimas deputāta administratīvās aizturēšanas gadījumā
Šajā viedoklī, kas sagatavots pēc Latvijas Republikas Saeimas Prezidija lūguma,1 secīgi aplūkoti trīs jautājumi, proti, (1) vai Saeimas deputāta administratīva aizturēšana ietilpst Satversmes 29. panta pirmajā teikumā noteiktās ...
Allars Apsītis, Jolanta Dinsberga
Skaidrojumi. Viedokļi
Ceļa servitūta (via) institūts romiešu tiesībās

Autori piedāvā ieskatu to realizētā romiešu tiesību pirmavotu pētījuma rezultātos attiecībā uz ceļa servitūta (via) institūta tiesisko reglamentāciju.

Jurista Vārds
Informācija
"Jurista Vārda" abonentiem! Ieteikumi, kā administrēt lietotāju piekļuvi digitālajam saturam  
No 2022. gada 1. janvāra ir mainījies žurnāla "Jurista Vārds" abonēšanas modelis, kas abonentiem piedāvā jaunas iespējas, tajā skaitā neierobežotu pieeju visam 16 000 rakstu plašajam arhīvam. Aicinām iepazīties ar ieteikumiem, lai ...
Mārtiņš Mits
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autors Mārtiņš Mits
Juridisko zinātņu doktors, Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesnesis. Līdz šim "Jurista Vārdā" publicēti astoņi raksti un piecas intervijas. Pirmais raksts – 2001. gadā. Visas publikācijas pieejamas Autoru katalogā portālā  ...
AUTORU KATALOGS