ŽURNĀLS Redaktora sleja

22. Februāris 2022 /Nr.8 (1222)

Par tiesībaizsardzības un tieslietu sistēmas amatpersonu izglītības pilnveidi

Pagājušā gada izskaņā, 10. decembrī, Tieslietu padomes sēdē Tieslietu ministrija sniedza informāciju par virzību Tieslietu mācību centra izveidē. Tajā tika ziņots, ka, lai nodrošinātu tiesnešu un prokuroru kvalifikācijas celšanas sistēmas reformu, tiek veidots vienots tieslietu mācību centrs, kas savu darbu sāks 2025. gada janvārī. Pateicoties piešķirtajam finansējumam no Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju ir uzsākusi aktīvu darbu pie Tieslietu mācību centra izveides ar mērķi ilgtermiņā plānot nepieciešamās kvalifikācijas pilnveides programmas un nodrošināt vienotu profesionālās kvalifikācijas līmeni tiesnešiem, prokuroriem, tiesu darbiniekiem un prokuroru palīgiem, kā arī specializētajiem izmeklētājiem.

Savukārt šā gada 8. februārī Ministru kabinets atbalstīja Iekšlietu ministrijas izstrādātā konceptuālā ziņojuma "Par tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi"1 risinājumu, kas paredz konsorcija "Iekšējās drošības akadēmija" izveidošanu starp Iekšlietu ministriju, Valsts policijas koledžu, Rīgas Stradiņa universitāti un Latvijas Universitāti. Mērķis būs sagatavot speciālistus iekšlietu un citu tiesībaizsargājošo iestāžu vajadzībām, paredzot pieprasījumam atbilstošu un kvalitatīvu formālās un mūžizglītības piedāvājumu, mācību infrastruktūras izveidi un koplietošanu, labākā pedagoģiskā personāla dalību kopīgu izglītības programmu īstenošanā.

Kopš ar 2010. gada 1. janvāri tika likvidēta Latvijas Policijas akadēmija, sabiedrībā periodiski raisījušās diskusijas, vai tas bija pareizākais un labākais iespējamais risinājums.

Pagājušā gada aprīlī Valsts prezidents Egils Levits sacīja, ka, viņaprāt, Policijas akadēmijas likvidēšana savulaik bija liela kļūda, kas ir jālabo. Tas nenozīmē, ka jāatjauno šī akadēmija, bet tomēr viena iekšēji saskaņota policijas un līdzīgo amatpersonu izglītība no sākuma līdz beigām... Šai sistēmai ir jābūt, lai būtu kompetenti un izglītoti policisti un visi pārējie, kas nodrošina iekšējo drošību.2

Nu ir pagājuši jau vairāk nekā divpadsmit gadi kopš Latvijas Policijas akadēmijas likvidēšanas, un šobrīd noris aktīva darbība uzreiz pie veselu divu mācību iestāžu – Tieslietu mācību centra un Iekšējās drošības akadēmijas – izveides procesa, kas paredz arī būtisku līdzekļu izlietojumu nepieciešamās infrastruktūras izveidē.

Šeit rodas jautājums: vai abām mācību iestādēm nepārklāsies mērķauditorija un mācību saturs, vai pietiks lektoru, un, galvenais, vai šis palīdzēs amatpersonu zināšanām un uzlabos izmeklēšanas kopējo kvalitāti valstī?

Iekšlietu un tieslietu nozares nevajadzētu tik strikti nodalīt, jo abas jau strādā viena mērķa labā – nodrošināt sabiedrībai kārtību un vienlīdzīgu interešu aizstāvību. Tieši tādēļ no resursu efektīvas izmantošanas viedokļa šīs abas jaunās iestādes būtu jāattīsta, cieši sadarbojoties jau akadēmijas un mācību centra izveides pirmsākumos, lai pēc tam būtu labs rezultāts un kvalitatīvs mācību saturs.

Katrai nozarei, protams, pastāv sava specifika, bet izglītošanās piedāvājumam drīzāk būtu jābūt papildinošam un motivējošam, nevis savā starpā konkurējošam, lai abu nozaru pārstāvji spētu izglītototies un savstarpēji apmainīties ar inovācijām un zināšanām katras nozares aktuālajos jautājumos.

RAKSTA ATSAUCES /

1. Skat.: https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/9ebae67b-5136-4b2c-93d9-c0500a4780f4

2. Skat.: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/prezidents-policijas-akademijas-likvidesana-bija-liela-kluda-kas-jalabo.a401611/

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Piģēns K. Par tiesībaizsardzības un tieslietu sistēmas amatpersonu izglītības pilnveidi. Jurista Vārds, 22.02.2022., Nr. 8 (1222), 2.lpp.
14
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Gatis Litvins
Skaidrojumi. Viedokļi
Fiziskās personas atbrīvošana no parādsaistībām
Šā gada sākumā stājās spēkā Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums. Jauno tiesību institūtu mēdz pielīdzināt maksātnespējai (pat sauc par "mazo maksātnespēju"), tomēr starp abiem pastāv būtiskas ...
Gaidis Bērziņš
Viedoklis
Pārdomas par fizisko personu atbrīvošanu no parādsaistībām
Egils Levits
Tiesību politika
Desmit gadi kopš konstitucionālā satricinājuma
Veronika Krūmiņa
Tiesību politika
Administratīvo tiesu loma konstitucionālās identitātes aizsardzībā
Anda Smiltēna
Skaidrojumi. Viedokļi
Cīņa par vienlīdzību: kā Latvija nonāca līdz vēlēšanu tiesībām sievietēm (I)  
Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot tos juridiskos, politiskos un idejiskos apstākļus, kas kalpoja par pamatu sieviešu vēlēšanu tiesību nostiprināšanai Satversmē. Šis izpētes priekšmets daudz lielākā mērā ir tiesībpolitisks un ...
AUTORU KATALOGS