Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

BIBLIOTĒKA Grāmatas

2. Februāris 2021 12:00

Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā

Šī ir "Latvijas Vēstneša" monogrāfiju sērijas "Tiesību zinātne" trešā grāmata, kuras pamatā ir autora Latvijas Universitātē aizstāvētais promocijas darbs.

 

SKATĪT GRĀMATU [PDF]

Autors savam darbam izvēlējies Latvijā tobrīd maz pētītu jomu, kas mūsdienu tiesību zinātnē un praksē kļūst aizvien nozīmīgāka. Tas ir viens no pirmajiem kompleksajiem pētījumiem latviešu valodā par publisko un privāto tiesību dalījuma nozīmi un piemērošanas problēmām.

Jautājums par to, kā tieši publiskās tiesības nodalāmas no privātajām, ir varas dalīšanas jautājums, kas nosaka lietu piekritību, tāpēc cieši saistīts gan ar personas pamattiesībām uz taisnīgu tiesu, gan ar tiesisku valsti, kurai jāgarantē pamattiesību ievērošana. Neskaidra robeža starp privātajām un publiskajām tiesībām rada neskaidrības par lietas piekritību skatīšanai civilprocesā vai administratīvajā procesā un var aizskart personas pamattiesības uz taisnu tiesu. Tādēļ autora pētījums ir savlaicīgs un nozīmīgs, grāmatas ievadā uzsver profesore Dr. iur. Sanita Osipova.

E. Danovskis savā darbā apraksta kopīgo un atšķirīgo publisko un privāto tiesību norobežošanas procesos Francijā, Vācijā, Spānijā un Apvienotajā Karalistē. Grāmatas interesantākās un informatīvi bagātākās ir ceturtā un piektā nodaļa, kurās autors plaši analizē tiesu praksi, pētot gan publiski tiesisko attiecību nozīmi civillietās, gan privāttiesisko attiecību nozīmi administratīvajās lietās, kā arī iezīmējot prakses tendences, problēmas un iespējamos risinājumus. Autors arī apkopojis tiesu praksi, kas kavē personas tiesību uz taisnu tiesu realizāciju.

Grāmata ir vērtīgs ieguvums gan Latvijas tiesību zinātnei un praksei kopumā, ļaujot vērst plašumā diskusijas par publisko un privāto tiesību nošķiršanas kritērijiem un problēmām, gan ikvienam interesentam.  

0
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Valsts kontrole
Prakses materiāli
Avots: Valsts kontrole, 2021
Labās prakses rokasgrāmata pašvaldībām
Grāmatas
Avots: Augstākā tiesa, 2021
Senāta nolēmumu gadagrāmata
1 komentāri
Rīgas apgabaltiesa
Grāmatas
Avots: 2020
Rīgas apgabaltiesas gadagrāmata
Aleksandrs Būmanis
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Universitātes Bibliotēka, 1933
Galvojums civiltiesībās
1 komentāri
Ilona Kronberga, Gatis Litvins
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Tiesnešu mācību centrs, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, 2021
Metodiskās vadlīnijas: starpinstitūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzībai pašvaldībās
AUTORU KATALOGS