BIBLIOTĒKA Grāmatas

5. Jūlijs 2021 11:55

Senāta nolēmumu gadagrāmata
1 komentāri

Augstākā tiesa mainījusi ierasto Senāta nolēmumu gadagrāmatas formātu – 2020. gada krājums ir veidots, publicējot nevis pilnus nolēmumus, bet būtiskāko nolēmumu kopsavilkumus un īpaši izceļot Senāta atziņas tiesību normu interpretācijā un piemērošanā.

SKATĪT GRĀMATU [PDF]

Nolēmumu kopsavilkumi veidoti, lai atklātu tikai būtiskāko, jo, kā grāmatas priekšvārdā uzsver Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs – mūsdienu informācijas daudzuma un aprites ātruma apstākļos it īpaši svarīgi ir kļuvis nepazaudēt kodolu. Taču viņš atgādina, ka jurisprudencē loma ir arī detaļām. Tāpēc, pirms izmantot kādu no atziņām tiesību normu piemērošanas praksē, nepieciešams iepazīties ar pilnu nolēmuma tekstu. 

Kopā 2020. gadā Senātā izskatītas 2945 lietas. Šajā krājumā publicēti 120 nolēmumu kopsavilkumi, dodot iespēju lasītājam pārskatāmā veidā iepazīties ar katra departamenta atlasītiem 40 nolēmumiem. Kopsavilkumi sakārtoti pa departamentiem, sagrupēti pēc lietu kategorijām. Nolēmuma kopsavilkumam ir pievienots virsraksts un norādīti atslēgvārdi, kā arī tekstā īpaši izceltas Senāta atziņas.

Viens no uzdevumiem Augstākās tiesas darbības stratēģijā ir juridiskās domas un juridiskās kultūras attīstīšana. Senāta nolēmumi ir juridiskās kultūras sastāvdaļa, tādēļ svarīgi, lai tos izmantotu ne tikai tiesneši, bet arī studenti, apgūstot praktisko tiesību piemērošanu, kā arī tiesību zinātnieki un tieslietu sistēmai piederīgie, sniedzot kvalitatīvu atgriezenisko saiti analītisku rakstu un argumentētu komentāru veidā. Tādēļ grāmatas jaunais formāts ļauj pārskatīt Senāta judikatūras aktualitātes vieglāk uztveramā formā, nodrošinot to daudzveidīgāku lietojumu.

3
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Valerijs
21. Jūlijs 2021 / 09:15
0
ATBILDĒT
Labi!
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Latvijas Republikas ģenerālprokurora ziņojums par 2021. gadā paveikto un 2022. gada darbības prioritātēm
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Prokuratūras darbības stratēģija 2022.–2027. gadam
Latvijas Republikas prokuratūra, Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Finanšu izlūkošanas dienests
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2022
Cilvēku tirdzniecība un tās rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija
AUTORU KATALOGS