BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

13. Jūlijs 2021 14:00

Labās prakses rokasgrāmata pašvaldībām

Revīziju rezultātos balstīts ceļvedis un padomi darbam un redzesloka paplašināšanai pašvaldības vadītājam, deputātam, auditoram, grāmatvedim, kapitālsabiedrības vadītājam u.c.

Veicot revīzijas pašvaldībās un raugoties no dažādiem skatpunktiem, Valsts kontroles galvenais mērķis ir sniegt ieguldījumu pašvaldību darbībā. Vairāku gadu desmitu laikā Valsts kontrole ir veikusi revīzijas par attīstības plānošanu kopumā, tās sasaisti ar budžeta plānošanu, kā arī par citām atsevišķām jomām un jautājumiem. Revīziju rezultāts ir pašvaldībām sniegtais skats no malas, gan atklājot labāko praksi, gan norādot uz trūkumiem un sniedzot ieteikumus to novēršanai. Valsts kontroles speciālisti pēc revīzijām piedalās informatīvos pasākumos pašvaldību un to institūciju interesentiem, izstrādā dažādus materiālus – pašnovērtējuma anketas, darbības shēmas noteiktās jomās un citus palīgmateriālus.

Rokasgrāmatā laika gaitā plānots publiskot Valsts kontroles redzējumu par visdažādākajām pašvaldību darbības jomām: sociālo atbalstu, darba samaksu pašvaldībās, ikdienas pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, teritorijas apsaimniekošanu, nekustamā īpašuma nodokli, informācijas pieejamību, informācijas tehnoloģiju  resursu izmantošanu, lielu infrastruktūras projektu vadību, finanšu un gada pārskatu sagatavošanu.

Sākotnējā rokasgrāmatas versijā, kas šeit publiskota, ir apkopota pašvaldībām noderīga informācija par pieciem aspektiem, kas nozīmīgi administratīvi teritoriālās reformas kontekstā un ar ko saskarsies ikviena jaunā pašvaldība. Šajā versijā iekļauta informācija par attīstības plānošanu un budžeta sagatavošanu, pašvaldību institucionālo struktūru, iekšējās kontroles sistēmu, par maksas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības, kā arī par pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību. Turklāt katru pusgadu rokasgrāmata tiks papildināta ar Valsts kontroles revīzijās izvērtētu vienu jaunu jautājumu vai jomu.

Katra rokasgrāmatas sadaļa definē problēmjautājumus, riskus un būtiskākos Valsts kontroles secinājumus, ieteikumus situācijas uzlabošanai, ietver Valsts kontroles izstrādātos padomdevējmateriālus – pašnovērtējuma anketas u.c., tāpat rokasgrāmatā atainota revīzijās atklātā labā prakse.

! Rokasgrāmata pieejama digitālā formātā Valsts kontroles tīmekļa vietnē, un tā tiks regulāri papildināta ar aktuālāko informāciju no revīzijām, kuras skar pašvaldību darbību.

4
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Anastasija Orehova
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2022
Rokasgrāmatas "Latviešu valoda tiesu nolēmumos" atjauninātā redakcija
Konkurences padome
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2022
Naudas soda sadales vadlīnijas
Tieslietu ministrija
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu ministrija, 2020
Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmata
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
AUTORU KATALOGS