BIBLIOTĒKA Grāmatas

15. Septembris 2021 11:15

Civilprocesa aktuālie jautājumi

Grāmatā "Civilprocesa aktuālie jautājumi" apkopoti Tieslietu ministrijas 2007. gada 19. septembrī rīkotās zinātniskās konferences materiāli par Civilprocesa aktuālajiem jautājumiem. Tajā publicēti konferencē nolasītie referāti.

SKATĪT GRĀMATU [PDF]

Referātos aplūkoti tādi ar tiesas darbu saistītie jautājumi kā tiesnešu objektivitāte un neitralitāte, Senāta loma civilprocesā un izskatot prasības par nemantisko kaitējumu, apelācijas instances tiesas sprieduma likumīgais spēks un tā pārsūdzēšana kasācijas kārtībā, prasības pieteikuma iesniegšanas procesuālā kārtība un ar to saistītie aktuālie jautājumi, tiesas paziņojumi un izsaukumi, tiesas dokumentu izsūtīšana.

Tāpat krājumā ievietoti referāti, kas skar notariālā akta kā autentiska dokumenta pierādījumu un izpildes spēku, šķīrējtiesu darba regulējumu Latvijā, aktualitātes Civilprocesa likumā intelektuālā īpašuma tiesību jomā, kā arī valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības Latvijā no Eiropas Savienības civilprocesa viedokļa jautājumus.

Referāti grāmatā izkārtoti konferences programmā paredzētajā secībā.

3
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Anastasija Orehova
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2022
Rokasgrāmatas "Latviešu valoda tiesu nolēmumos" atjauninātā redakcija
Konkurences padome
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2022
Naudas soda sadales vadlīnijas
Tieslietu ministrija
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu ministrija, 2020
Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmata
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
AUTORU KATALOGS