BIBLIOTĒKA Periodika

29. Decembris 2021 12:00

Augstākās Tiesas Biļetens Nr. 23
2021. gada decembris

Augstākās Tiesas Biļetena 23. numurā ir plaša informācija par Augstākās tiesas aktualitātēm 2021. gadā, tiesu dialogu Latvijas un Eiropas tiesu sistēmā, kā arī prezentēti vairāki jauni digitāli rīki – virtuālā ekskursija pa Tiesu pili un videomateriāls par Senāta juridiskajiem resursiem.

Latvijai esot Eiropas tiesību telpā, svarīga ir starptautiskā pieredze un sadarbība. Senatore Zane Pētersone piedalījusies Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) seminārā tiesnešiem, kas skata intelektuālā īpašuma lietas, savukārt senatore Jautrīte Briede Eiropas Augstāko administratīvo tiesu asociācijas (ACA) un Itālijas Valsts padomes organizētā seminārā par administratīvo tiesu un valsts pārvaldes mijiedarbību. Jautrīte Briede piedalījusies arī Eiropas Savienības Tiesas organizētā tiesnešu forumā, kurā apskatītas jaunākās tendences prejudiciālā nolēmuma tiesvedībā, Vispārējās tiesas judikatūra lietās, kas saistītas ar kovidu un diskutēts par tiesu neatkarību. Komandējumos gūtās atziņas – Biļetenā.

Biļetens atgriežas sarunu festivālā LAMPA – ir iespēja izlasīt Augstākās tiesas un Satversmes tiesas kopīgi organizēto diskusiju “Kurš vairāk vai cik vērta ir cilvēka cieņa?”. Publicētas Augstākās tiesas priekšsēdētāja Aigara Strupiša uzrunas vairākos nozīmīgos pasākumos – simpozijā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, Ekonomisko lietu tiesas atklāšanā un Satversmes tiesas vebinārā par konstitucionālo tiesu lomu, vērtējot likumu atbilstību Eiropas Savienības tiesībām.

Senāta departamentu zinātniski analītiskie padomnieki snieguši savu redzējumu par tiesību aktualitātēm. Inga Bērtaite-Pudāne ieskicē tēmu par Eiropas Savienības tiesību ietekmi uz pieteikuma tiesību novērtēšanu nacionālajā administratīvajā tiesā, Kristīne Zemīte akcentē atsevišķus tiesvedības jautājumus, izskatot pieteikumu par procesuālā pārkāpuma konstatēšanu, Oskars Kulmanis raksta par krimināllietu iztiesāšanu rakstveida procesā un par Senāta nolēmumu kā tiesību palīgavotu nozīmi un izmantošanu. Konsultante Zinaīda Indrūna pētījusi civillietu izskatīšanu paplašinātā tiesas sastāvā.

Tieslietu padomes sadaļā – informācija par padomē risinātajiem jautājumiem, Tiesnešu konferences materiāli, publicēti Tieslietu padomes apstiprināti dokumenti – Rīcības plāns stratēģiskajam virzienam “Efektīva un kvalitatīva tiesu vara”, Viedoklis par tiesu sistēmas un tai piederīgo amatpersonu darba pienākumu veikšanu ārkārtējās situācijas laikā, Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtība.

Tiesību prakses sadaļā – Senāta departamentu priekšsēdētāju sēžu lēmumi, Krimināllietu departamentu senatoru kopsapulces lēmums, pārskats par tiesu prakses apkopojumiem un būtiskiem tiesību jautājumiem Senāta praksē.  

Biļetenā arī atskats vēsturē – fotomirkļi no Administratīvās justīcijas simtgades gada un fotoreportāža no “Jurista Vārda” projekta Satversmes simtgadei, kurā Augstākās tiesas senatori un darbinieki piedalās Satversmes “ierunāšanā”.

Augstākās Tiesas Biļetens tiek izdots divreiz gadā. To saņem Latvijas tiesas un citas tiesu sistēmas iestādes, bibliotēkas un augstskolu juridiskās fakultātes.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Anastasija Orehova
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2022
Rokasgrāmatas "Latviešu valoda tiesu nolēmumos" atjauninātā redakcija
Konkurences padome
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2022
Naudas soda sadales vadlīnijas
Tieslietu ministrija
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu ministrija, 2020
Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmata
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
AUTORU KATALOGS