BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

7. Februāris 2021 10:00

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2020. gadā: jaunumi, statistika, judikatūra, dialogs

Šajā pārskatā atspoguļots Satversmes tiesas veikums no 2019. gada 9. decembra līdz 2020. gada 8. decembrim. Pārskata robežšķirtne ir 9. decembris – Satversmes tiesas izveidošanas diena.

Pārskatu ievada Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas priekšvārds. Tālāk seko jaunumi par Satversmes tiesu. Savukārt pēc tam aplūkota statistika par saņemto pieteikumu skaitu, kā arī ierosināto un izskatīto lietu skaitu.

Pārskata trešajā sadaļā atrodama informācija par Satversmes tiesas judikatūru. Tā visupirms ir informācija par judikatūras attīstības tendencēm pārskata posmā izskatītajās lietās, kā arī īsi minēto lietu apraksti. Izskatītās lietas iedalītas atbilstoši šādām tiesību nozarēm – pamattiesības, valststiesības, nodokļu un budžeta tiesības, starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības un civilprocess, kā arī krimināltiesības un kriminālprocess. Minētais iedalījums gan ir visai nosacīts, jo gandrīz visās Satversmes tiesas izskatītajās lietās aplūkotas kādas no pamattiesībām, turklāt viena un tā pati lieta var attiekties uz dažādām tiesību nozarēm.

Līdzās judikatūras attīstības tendencēm un lietu aprakstiem pārskatā aplūkoti arī Satversmes tiesas lēmumi par tiesvedības izbeigšanu, kā arī Satversmes tiesas kolēģiju lēmumi par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu.Pārskata ceturtajā sadaļā raksturots Satversmes tiesas dialogs ar sabiedrību un valsts institūcijām, kā arī tiesu dialogs Eiropas tiesiskajā telpā un starptautiskā sadarbība. Publicētas arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles un Valsts prezidenta Egila Levita runas Satversmes tiesas darba gada atklāšanas svinīgajā sēdē 2020. gada 10. janvārī.

Visbeidzot pārskatā iekļauts Satversmes tiesas tiesnešu un darbinieku publikāciju saraksts, kā arī atziņas no šīm publikācijām.

1
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Jānis Joņevs
Grāmatas
Avots: Latvijas Vēstnesis, 2022
Izdevums jauniešiem: "Satversme kabatā"
Augstākā tiesa
Grāmatas
Avots: Augstākā tiesa, 2022
Grāmata “Senāts lasa Satversmi”
Konkurences padome
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2022
Konkurences padomes pārskats par iestādes darbu 2021. gadā
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, Eiropas Padome
Grāmatas
Avots: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2022
Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā
Anastasija Orehova
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2022
Rokasgrāmatas "Latviešu valoda tiesu nolēmumos" atjauninātā redakcija
AUTORU KATALOGS