BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

7. Februāris 2021 10:00

Pārskats par Satversmes tiesas darbu 2020. gadā: jaunumi, statistika, judikatūra, dialogs

Šajā pārskatā atspoguļots Satversmes tiesas veikums no 2019. gada 9. decembra līdz 2020. gada 8. decembrim. Pārskata robežšķirtne ir 9. decembris – Satversmes tiesas izveidošanas diena.

Pārskatu ievada Satversmes tiesas priekšsēdētājas Sanitas Osipovas priekšvārds. Tālāk seko jaunumi par Satversmes tiesu. Savukārt pēc tam aplūkota statistika par saņemto pieteikumu skaitu, kā arī ierosināto un izskatīto lietu skaitu.

Pārskata trešajā sadaļā atrodama informācija par Satversmes tiesas judikatūru. Tā visupirms ir informācija par judikatūras attīstības tendencēm pārskata posmā izskatītajās lietās, kā arī īsi minēto lietu apraksti. Izskatītās lietas iedalītas atbilstoši šādām tiesību nozarēm – pamattiesības, valststiesības, nodokļu un budžeta tiesības, starptautiskās un Eiropas Savienības tiesības, civiltiesības un civilprocess, kā arī krimināltiesības un kriminālprocess. Minētais iedalījums gan ir visai nosacīts, jo gandrīz visās Satversmes tiesas izskatītajās lietās aplūkotas kādas no pamattiesībām, turklāt viena un tā pati lieta var attiekties uz dažādām tiesību nozarēm.

Līdzās judikatūras attīstības tendencēm un lietu aprakstiem pārskatā aplūkoti arī Satversmes tiesas lēmumi par tiesvedības izbeigšanu, kā arī Satversmes tiesas kolēģiju lēmumi par lietas ierosināšanu vai atteikšanos ierosināt lietu.Pārskata ceturtajā sadaļā raksturots Satversmes tiesas dialogs ar sabiedrību un valsts institūcijām, kā arī tiesu dialogs Eiropas tiesiskajā telpā un starptautiskā sadarbība. Publicētas arī Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles un Valsts prezidenta Egila Levita runas Satversmes tiesas darba gada atklāšanas svinīgajā sēdē 2020. gada 10. janvārī.

Visbeidzot pārskatā iekļauts Satversmes tiesas tiesnešu un darbinieku publikāciju saraksts, kā arī atziņas no šīm publikācijām.

1
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Latvijas Republikas ģenerālprokurora ziņojums par 2021. gadā paveikto un 2022. gada darbības prioritātēm
Latvijas Republikas prokuratūra
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Republikas prokuratūra, 2022
Prokuratūras darbības stratēģija 2022.–2027. gadam
Latvijas Republikas prokuratūra, Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Finanšu izlūkošanas dienests
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2022
Cilvēku tirdzniecība un tās rezultātā iegūto līdzekļu legalizācija
AUTORU KATALOGS