BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

24. Maijs 2021 14:00

Bāriņtiesu prakses metodiskās vadlīnijas bērnu un aizgādnībā esošu personu mantisko interešu aizsardzībā

Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju ir izstrādājuši prakses metodiskās vadlīnijas bāriņtiesām bērnu un aizgādnībā esošo personu mantisko interešu aizsardzībā.

Saskaņā ar normatīvo regulējumu bāriņtiesām Latvijā ir deleģētas tiesības un pienākums uzraudzīt bērna un aizgādnībā esošas personas mantisko interešu ievērošanu. Bāriņtiesu darbs kļūst aizvien sarežģītāks, arī darījumu finansiālais ietvars atsevišķos gadījumos ir apjomīgs, kas rada papildu komplicētību un pieprasa papildu zināšanas un metodikas nepieciešamību šo gadījumu risināšanā, tādējādi nodrošinot bērna un aizgādnībā esošas personas vislabāko interešu aizsardzību. Metodiskās vadlīnijas ir nepieciešamas, lai skaidrotu problemātiskos jautājumus gan bērnu, gan aizgādnībā esošu personu mantisko interešu aizsardzībā bāriņtiesās.

2
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Anastasija Orehova
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2022
Rokasgrāmatas "Latviešu valoda tiesu nolēmumos" atjauninātā redakcija
Konkurences padome
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2022
Naudas soda sadales vadlīnijas
Tieslietu ministrija
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu ministrija, 2020
Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmata
Prakses materiāli
Avots: Valsts policija, 2017
Vadlīnijas naida noziegumu identifikācijai un izmeklēšanai
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
Prakses materiāli
Avots: Eiropas Komisija, 2013
Prakses rokasgrāmata par Briseles IIa regulas piemērošanu
AUTORU KATALOGS