BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

24. Maijs 2021 15:30

Metodiskās vadlīnijas: starpinstitūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzībai pašvaldībās

Šajās metodiskajās vadlīnijās rodamas atbildes uz dažāda veida jautājumiem, kas ir aktuāli, strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā. Atbildes sniegs: 1) praktisku izpratni par spēkā esošo tiesību normu piemērošanu; 2) rīcības modeļus starpinstitūciju sadarbības grupu izveidei, darba organizācijai un pilnveidei; 3) praktiskus padomus sadarbības grupas nolikuma izstrādei; 4) informāciju par Latvijas novados un citās valstīs aprobētajām pieejām bērnu tiesību aizsardzības jomā; 5) saiknes papildu informācijas avotiem, ja nepieciešams padziļināti iepazīties ar starpinstitūciju un multidisciplināro sadarbību.

Bērnu tiesības ir bērna cilvēktiesības, tāpēc šī tiesību apakšnozare ir visai komplicēta un plaša. Bērnu tiesību jautājumi ir cieši saistīti ar dažādām citām tiesību nozarēm, piemēram, – administratīvo pārkāpumu tiesībām, krimināltiesībām, īpaši ar civiltiesībām (ģimenes tiesībām, mantojuma tiesībām) un citām. Tāpēc bieži vien tiek teikts, ka bērna tiesībām ir horizontāls raksturs, jo tās saistītas gandrīz ar visām citām tiesību piemērošanas nozarēm. Minētais nozīmē, ka bez starpinstitūciju sadarbības bērnu tiesību efektīva piemērošana nav iespējama.

Starpinstitūciju sadarbības veicināšanā liela loma ir pašvaldībām. Katra Latvijas ģimene, kurā ir bērni, dzīvo kādā noteiktā pašvaldībā. Tieši pašvaldība ir tā, kas visvairāk saistīta ar bērnu ikdienu, nodrošinot dažādus pakalpojumus bērniem un ģimenēm viņu dzīves vietā. Minētā dēļ šo vadlīniju mērķa grupa ir tieši pašvaldību profesionāļi, kas veic savus pienākumus starpinstitūciju sadarbības formā, kā arī citi bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītie valsts iestāžu un nevalstiskā sektora speciālisti.

3
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2023
Risku novērtējums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nekustamo īpašumu un būvniecības sektorā
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu padome, 2023
Tieslietu padomes pārskats par 2022. gada darbības rezultātiem
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Senāta atziņas tiesu lietās par audžuģimenēm, aizbildnību un adopciju
Autoru kolektīvs
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2023
Kriminālprocesa obligātums un lietderīgums kā kriminālās justīcijas sistēmas pamatprincips
Jeļena Alfejeva
Grāmatas
Avots: Rīgas Stradiņa universitāte, 2023
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tiesiskie aspekti
AUTORU KATALOGS