BIBLIOTĒKA Grāmatas

5. Jūlijs 2021 11:55

Senāta nolēmumu gadagrāmata
1 komentāri

Augstākā tiesa mainījusi ierasto Senāta nolēmumu gadagrāmatas formātu – 2020. gada krājums ir veidots, publicējot nevis pilnus nolēmumus, bet būtiskāko nolēmumu kopsavilkumus un īpaši izceļot Senāta atziņas tiesību normu interpretācijā un piemērošanā.

SKATĪT GRĀMATU [PDF]

Nolēmumu kopsavilkumi veidoti, lai atklātu tikai būtiskāko, jo, kā grāmatas priekšvārdā uzsver Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs – mūsdienu informācijas daudzuma un aprites ātruma apstākļos it īpaši svarīgi ir kļuvis nepazaudēt kodolu. Taču viņš atgādina, ka jurisprudencē loma ir arī detaļām. Tāpēc, pirms izmantot kādu no atziņām tiesību normu piemērošanas praksē, nepieciešams iepazīties ar pilnu nolēmuma tekstu. 

Kopā 2020. gadā Senātā izskatītas 2945 lietas. Šajā krājumā publicēti 120 nolēmumu kopsavilkumi, dodot iespēju lasītājam pārskatāmā veidā iepazīties ar katra departamenta atlasītiem 40 nolēmumiem. Kopsavilkumi sakārtoti pa departamentiem, sagrupēti pēc lietu kategorijām. Nolēmuma kopsavilkumam ir pievienots virsraksts un norādīti atslēgvārdi, kā arī tekstā īpaši izceltas Senāta atziņas.

Viens no uzdevumiem Augstākās tiesas darbības stratēģijā ir juridiskās domas un juridiskās kultūras attīstīšana. Senāta nolēmumi ir juridiskās kultūras sastāvdaļa, tādēļ svarīgi, lai tos izmantotu ne tikai tiesneši, bet arī studenti, apgūstot praktisko tiesību piemērošanu, kā arī tiesību zinātnieki un tieslietu sistēmai piederīgie, sniedzot kvalitatīvu atgriezenisko saiti analītisku rakstu un argumentētu komentāru veidā. Tādēļ grāmatas jaunais formāts ļauj pārskatīt Senāta judikatūras aktualitātes vieglāk uztveramā formā, nodrošinot to daudzveidīgāku lietojumu.

3
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Valerijs
21. Jūlijs 2021 / 09:15
0
ATBILDĒT
Labi!
vēl bibliotēkā
Jānis Joņevs
Grāmatas
Avots: Latvijas Vēstnesis, 2022
Izdevums jauniešiem: "Satversme kabatā"
Augstākā tiesa
Grāmatas
Avots: Augstākā tiesa, 2022
Grāmata “Senāts lasa Satversmi”
Konkurences padome
Prakses materiāli
Avots: Konkurences padome, 2022
Konkurences padomes pārskats par iestādes darbu 2021. gadā
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, Eiropas Padome
Grāmatas
Avots: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2022
Rokasgrāmata par Eiropas tiesību aktiem datu aizsardzības jomā
Anastasija Orehova
Prakses materiāli
Avots: Tiesu administrācija, 2022
Rokasgrāmatas "Latviešu valoda tiesu nolēmumos" atjauninātā redakcija
AUTORU KATALOGS