BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

22. Februāris 2022 17:00

Administratīvo naudas sodu noteikšanas kritēriji datu aizsardzības jomā

Datu valsts inspekcijas darbības mērķis ir aizsargāt ikvienas fiziskas personas tiesības datu aizsardzības jomā. Lai to nodrošinātu, Vispārīgā datu aizsardzības regula paredz uzraudzības iestādei vairākas korektīvās pilnvaras, tai skaitā administratīvo naudas sodu piemērošana pārziņiem un apstrādātājiem par nelikumīgām darbībām ar fiziskas personas datiem.

Nosakot naudas soda apmēru, katrā konkrētajā gadījumā ir jāņem vērā vairāki regulā noteikti kritēriji un apstākļi. Šim nolūkam inspekcija ir izstrādājusi “Administratīvo naudas sodu apmēra noteikšanas kritērijus uzņēmumiem un fiziskām personām”. Šajā dokumentā atrunātie principi, vērtējumi un kritēriji tiek piemēroti, nosakot soda apmēru pārziņiem vai apstrādātajiem.

1
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Autoru kolektīvs
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2022
Jaunā tiesiskā realitāte: izaicinājumi un risinājumi. I
Autoru kolektīvs
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2022
New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II
Prakses materiāli
Avots: Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija SIA "Latvijas standarts”, 2022
Atsauces uz standartiem tiesību aktos
Jānis Pleps, Edgars Pastars, Ilze Plakane
Grāmatas
Avots: Latvijas Vēstnesis, 2022
Constitutional Law
Tieslietu ministrija
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu ministrija, 2022
Vadlīnijas par piespiedu izpildi lietās, kas skar bērnu atgriešanos pastāvīgās dzīvesvietas valstī
AUTORU KATALOGS