BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

5. Septembris 2022 14:00

Atsauces uz standartiem tiesību aktos
Informatīvs materiāls tiesību aktu izstrādātājiem

Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija SIA "Latvijas standarts” (LVS) ir publicējusi informatīvu materiālu par atsaucēm uz standartiem tiesību aktos, kura mērķauditorija ir tiesību aktu izstrādātāji un citi interesenti.

Tajā sniegtas:

1) standartizācijas pamatjēdzienu definīcijas;

2) atbildes uz jautājumiem, kas ir tiešā atsauce, netiešā atsauce un vispārīgā atsauce uz standartu tiesību aktā;

3) rekomendācijas tiešo atsauču un piemērojamo standartu sarakstu noformēšanai;

4) pamācības par standartu meklēšanu LVS katalogā, īss apraksts par starptautisko standartu pārņemšanas un standartu tulkošanu procedūru, kā arī citi praktiski padomi;

5) norādes uz informācijas avotiem tēmas padziļinātai izpētei.

Likumdošanas atbalstam likumdevēji Eiropā un arī Latvijā plaši pielieto standartus. Standarti ir uz konsensa pamata izstrādāti un oficiāli atzītas standartizācijas organizācijas apstiprināti dokumenti. Standartu lietošana ir brīvprātīga. Likumdevējs standartus neapstiprina. Standarti kļūst par specifisku likumdošanas sistēmas daļu tikai tad, ja likumdevējs tiesību aktos iekļauj atsauces uz standartiem. 

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Finanšu izlūkošanas dienests, 2023
Risku novērtējums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju nekustamo īpašumu un būvniecības sektorā
Prakses materiāli
Avots: Tieslietu padome, 2023
Tieslietu padomes pārskats par 2022. gada darbības rezultātiem
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Senāta atziņas tiesu lietās par audžuģimenēm, aizbildnību un adopciju
Autoru kolektīvs
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2023
Kriminālprocesa obligātums un lietderīgums kā kriminālās justīcijas sistēmas pamatprincips
Jeļena Alfejeva
Grāmatas
Avots: Rīgas Stradiņa universitāte, 2023
Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas tiesiskie aspekti
AUTORU KATALOGS