BIBLIOTĒKA Grāmatas

3. Oktobris 2022 14:40

Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata

Rokasgrāmata ir paredzēta Valsts valodas centra Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta tulkošanas pakalpojumu sniedzējiem, kuri tulko Latvijas Republikas tiesību aktus no latviešu valodas angļu valodā. Tajā ir sniegta informācija par centra veiktajiem tulkojumiem, norādes par to, kādi principi jāievēro, tulkojot konkrēta veida tiesību aktus, kā arī ir sniegta detalizēta informācija par dažādiem ar valodu saistītiem jautājumiem, kas jāņem vērā, tulkojot minētos dokumentus. Lai gan rokasgrāmata galvenokārt ir sagatavota ar mērķi atvieglot pakalpojumu sniedzēju darbu, vienlaikus nodrošinot konsekvenci un vienotu stilu centra veiktajos tulkojumos, to var izmantot ikviens, kurš tulko Latvijas Republikas tiesību aktus vai kādus citus juridiskos dokumentus.

Rokasgrāmatā ir apkopota svarīgākā informācija, kas jāzina pakalpojumu sniedzējam. Tajā iekļautā informācija tiek periodiski atjaunināta, līdz ar to ir ieteicams sekot līdzi tam, vai atjauninātajās versijās ir sniegtas norādes par kādu iepriekš neaplūkotu jautājumu. Ja ir kādas neskaidrības par rokasgrāmatā sniegto informāciju vai vēlaties ieteikt labojumus, rakstiet uz pasts@vvc.gov.lv.

Rokasgrāmata nav arī uzskatāma par saistošu ikvienam, kas tulko juridiskos tekstus no latviešu valodas angļu valodā, jo tajā galvenokārt ir aplūkota konkrētu tiesību aktu tulkošana, kā arī sniegti norādījumi par to, kas jāievēro, tulkojot tiesību aktus, lai nodrošinātu centra veikto tulkojumu saskaņotību un terminoloģijas konsekvenci. Rokasgrāmatā apkopota arī centra tulkotāju un redaktoru praktiskā pieredze, kas gūta, tulkojot tiesību aktus jau daudzus gadus.

Rokasgrāmata ir sadalīta vairākās nodaļās. Pirmās nodaļas sniedz vispārīgu ieskatu juridiskajā valodā un angļu valodas īpatnībās, savukārt ceturtā un piektā nodaļa ir veltītas attiecīgi likumu un Ministru kabineta noteikumu tulkošanai. Sestajā nodaļā ir sniegtas norādes par dažādiem ar valodu saistītiem jautājumiem, piemēram, pieturzīmēm, lielo sākumburtu lietojumu u. c. jautājumiem, un pielikumos ir sniegti svarīgāko terminu, iestāžu nosaukumu apkopojumi u. c. svarīga informācija.

Viscaur rokasgrāmatai tabulās iekļauti citāti un piemēri no likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un citiem tiesību aktiem. Vēršam uzmanību, ka šajos normatīvajos aktos latviešu valodā tiek lietotas taisnās pēdiņas ("lietotāju"), garās domuzīmes (––) un starp punktu un nākamo vārdu netiek lietotas atstarpes (10. panta otrā daļa), taču, ievērojot latviešu valodas pareizrakstības principus, rokasgrāmatā tiks izmantotas apaļās pēdiņas, centra praksei atbilstoša garuma domuzīmes, defises, kā arī aiz punkta tiks lietotas saistītās atstarpes. Šie principi tiks ievēroti arī citātos.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Informatīvā grāmata par Augstāko tiesu
Prakses materiāli
Avots: Datu valsts inspekcija, 2023
Rīcības kodeksa pārraudzības institūciju akreditācijas prasības
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa
Apkopojums "Tiesas sprieduma saistošais spēks (Res judicata) – Latvijas Senāta prakse un komentāri"
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2023
Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Vadlīnijas kasācijas sūdzības sagatavošanai civillietā
AUTORU KATALOGS