BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

3. Maijs 2023 13:35

Senāta atziņas tiesu lietās par audžuģimenēm, aizbildnību un adopciju

Lai veidotu vienveidīgu tiesu praksi jautājumos, kas saistīti ar ģimenes tiesībām, Augstākā tiesa ir sagatavojusi Senāta atziņu apkopojumu par ārpusģimenes aprūpi (audžuģimenēm un aizbildnību) un adopciju. Tajā sistematizētas Senāta atziņas saistībā ar vecāku un bērnu savstarpējām tiesībām un pienākumiem, aplūkojot jautājumus, kas saistīti ar audžuģimenēm un aizbildnību, tas ir, laiku, kad vecākiem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības. Sistematizētas arī Senāta atziņas, kas saistītas ar adopciju.

Apkopojumā ietvertas Senāta Administratīvo lietu departamenta un Civillietu departamenta nolēmumos paustās atziņas laikā no 2006. gada martam līdz 2022. gada oktobrim.

Apkopojums sagatavots kā tiesību aktu komentāri, proti, ir norādīta tiesību norma, kam seko saistībā ar tās interpretāciju un piemērošanu paustās Senāta atziņas. Nepieciešamības gadījumā atziņai var būt pievienota arī piebilde par Satversmes tiesas nolēmumu vai izmaiņām tiesiskajā regulējumā.

Pārskatāmībai un lietotāju ērtībai apkopojums ir sadalīts trīs nodaļās. Pirmā nodaļa ir par ārpusģimenes aprūpi, proti, par audžuģimenēm un aizbildnību, kā arī ar to saistītajiem procesuālajiem jautājumiem.

Otrajā nodaļā ir aplūkoti adopcijas jautājumi, tostarp arī pirmsadopcijas process un procesuālajie jautājumi.

Trešā nodaļa ir veltīta bērnu tiesību aizsardzības principam un bērna uzklausīšanai.

Senāta tiesu prakses apkopojumu sagatavojusi Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa sadarbībā ar Senāta Administratīvo lietu departamentu un Civillietu departamentu.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Augstākās Tiesas Biļetens Nr. 27
Grāmatas
Avots: Sabiedrība par atklātību – Delna, 2023
Rokasgrāmata trauksmes cēlējam
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: Jurista Vārds, 2023
Grāmatžurnāls "Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes"
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2023
Latvijas Universitātes Žurnāls “Juridiskā zinātne” Nr. 16
Prakses materiāli
Avots: Bilbao komerctiesa, 2019
Bilbao (Biskaja, Spānija) komerctiesas Nr. 1 2019. gada 3. aprīļa spriedums Nr. 161/2019
AUTORU KATALOGS