BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

18. Maijs 2023 12:00

Tieslietu padomes pārskats par 2022. gada darbības rezultātiem

Ar 2023. gadu tiek aizsākta ikgadēja Tieslietu padomes darba pārskatu publicēšanas tradīcija, lai sniegtu Latvijas sabiedrībai ieskatu Tieslietu padomes darba aktualitātēs, kā arī nodrošinātu plašāku informāciju par tiesu sistēmas attīstības un politikas plānošanas jautājumiem.

Tieslietu padomes pārskatā ietverta gan vispārīga informācija par Tieslietu padomes sastāvu, funkcijām un pieņemtajiem lēmumiem, gan arī plašāka informācija par tiesnešu pašpārvaldes institūciju darbību un Tieslietu padomes izveidoto komisiju un darba grupu paveikto. Pārskatā lasāmas arī Tieslietu padomes komunikācijas un starptautiskās sadarbības projektu aktualitātes.

Tieslietu padomes 2022. gada nozīmīgākās aktualitātes ir Rīgas tiesu apvienošana kā būtiskākā tiesu sistēmas strukturālā reforma, Tieslietu akadēmijas izveide, kas ir viens no svarīgākajiem attīstības projektiem pārskata gadā un arī turpmākajos gados, kā arī ziņas par Tieslietu padomes lēmumiem, kas attiecas uz Latvijas tiesu sistēmas attīstību 2022. gadā.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Informatīvā grāmata par Augstāko tiesu
Prakses materiāli
Avots: Datu valsts inspekcija, 2023
Rīcības kodeksa pārraudzības institūciju akreditācijas prasības
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa
Apkopojums "Tiesas sprieduma saistošais spēks (Res judicata) – Latvijas Senāta prakse un komentāri"
Grāmatas
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2023
Tiesību ierobežojumu pieļaujamība un attaisnojamība demokrātiskā tiesiskā valstī
Prakses materiāli
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Vadlīnijas kasācijas sūdzības sagatavošanai krimināllietā
AUTORU KATALOGS