BIBLIOTĒKA Prakses materiāli

12. Jūlijs 2023 13:35

Apkopojums "Tiesas sprieduma saistošais spēks (Res judicata) – Latvijas Senāta prakse un komentāri"

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa apkopojusi Latvijas Senāta praksi par tiesas sprieduma saistošo spēku civillietās. Apkopojumu jautājumā par tiesas sprieduma civillietā saistošo spēku jeb res judicata veido divas daļas: Latvijas Senāta nolēmumu apskats un šo nolēmumu kontekstā nozīmīgi tiesību zinātnieku komentāri.

Kopa aptver jautājumu par sprieduma likumīgo spēku, sākot ar rezolūcijas pasludināšanu, nolēmuma spēkā stāšanās tvērumu un tā saistošo dabu prāvniekiem un viņu saistību pārņēmējiem, skar arī pārrakstīšanās kļūdu labojuma procesu, kā arī ārvalstu spriedumu izpildi.

Pirmā daļa – tiesu prakses apkopojums – ir izvilkumi un atziņas no 123 nolēmumiem, kas sakārtoti Civilprocesa nolikuma normu secībā, papildinot jau 1932. un 1938. gada Civilprocesa (no)likuma izdevumos senatora F. Konradi un apgabaltiesas tiesneša A. Valtera apkopoto tiesu praksi ar citiem, tostarp 1939., 1940. gada, nolēmumiem.

Otrajā daļā – komentāri – atlasītas tiesību zinātnieku domas par sprieduma likumīgo spēku, tā saistošo dabu prāvniekiem un ar viņiem saistītām personām, kā arī atziņas par jēdziena res judicata izcelsmi un no tā izrietošo jautājumu analīzi.

Pieejami izvilkumi no K. Mališeva, M. Planiola, D. Grima, Bukovska V., K. Čakstes darbiem, kuru doktrīna ir Latvijas Senāta tiesu prakses pamatā vai attiecīgi iespaidojusies no tās.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
vēl bibliotēkā
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: Augstākā tiesa, 2023
Augstākās Tiesas Biļetens Nr. 27
Grāmatas
Avots: Sabiedrība par atklātību – Delna, 2023
Rokasgrāmata trauksmes cēlējam
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: Jurista Vārds, 2023
Grāmatžurnāls "Noziedzīgi iegūtas mantas legalizācijas novēršana: normatīvās un praktiskās aktualitātes"
Autoru kolektīvs
Periodika
Avots: LU Akadēmiskais apgāds, 2023
Latvijas Universitātes Žurnāls “Juridiskā zinātne” Nr. 16
Prakses materiāli
Avots: Dortmundes reģionālā tiesa, 2020
Dortmundes reģionālās tiesas (Vācija) 2020. gada 30. septembra spriedums lietā 8 O 115/14 (Kart)
AUTORU KATALOGS