Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Tiesību prakse

24. Februāris 2009 /Nr.8 (551)

Par laulāto likumiskajām mantiskajām attiecībām
Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta spriedums
Lietā Nr. SKC–209
2008. gada 14. maijā
1 komentāri

Mantas iegūšanas fakts laulības kopdzīves laikā pats par sevi nedod pamatu uzskatīt šo mantu par kopīgu mantu, uz kuru attiecināmi Civillikuma 89. panta otrās daļas noteikumi, ka viss, ko laulības laikā laulātie iegūst kopīgi vai ar otra laulātā darbības palīdzību, ir abu laulāto kopīga manta.

Civillikuma 91.panta pirmajā daļā dotais laulātā atsevišķas mantas uzskaitījums nav pilnīgs, par ko liecina Civillikuma 90. panta pirmā daļa, atbilstoši kurai katram laulātajam visā laulības pastāvēšanas laikā ir noteikta tiesība pārvaldīt un lietot visu savu mantu – kā pirms laulības piederējušo, tā arī laulības laikā iegūto.

šis raksts ir maksas saturs
ATVĒRT AR KODU
3
komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
skats no malas
26. Februāris 2009 / 11:06
0
ATBILDĒT
Arguments par kustamās mantas iegādi uz vīra vārda ir ļoti pārliecinošs un tiešām nav saprotams, kādēļ Senāts pievēris acis (nav vērtējis) prasītājas gribu padarīt to par laulāto kopīgu mantu. Maz ticams, ka kustamā manta laulības laikā izmantota tikai viena laulātā labklājības nodrošināšanai. Varbūt lietā ir pierādījumi,kas liecina pretējo.....
visi numura raksti
Valentija Liholaja
Skaidrojumi. Viedokļi
Rekviēms godam
19 komentāri
Linda Damane
Skaidrojumi. Viedokļi
Notariāta institūta aizsākums
Ir apritējuši piecpadsmit gadi, kopš Latvijas notariāts darbojas atbilstoši kontinentālās Eiropas tiesību sistēmai piederīgās latīņu tipa notariāta sistēmas principiem. Šajā periodā noticis salīdzinoši straujš progress ...
Jānis Pleps
Notikums
Top Satversmes komentāri
2 komentāri
Ginta Sniedzīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Detālplānojumu spēkā esamības kontinuitātes aspekti
Līna Kovalevska
Domu mantojums
Pacienta autonomijas princips un tā izpausmes
Šis raksts ir veltīts pacienta autonomijas jeb personas pašnoteikšanās principam. Tas, attīstoties no individuālisma idejām filozofijā, strauju evolūciju piedzīvoja 20. gadsimta otrās puses medicīnas ētikas diskusijās ...
AUTORU KATALOGS