Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Juridiskā literatūra

10. Novembris 2009 /Nr.45 (588)

Latvijā pirmā grāmata par franšīzi

Apgāds "Latvijas Vēstnesis" laidis klajā Viktorijas Jarkinas grāmatu Franšīze teorijā un praksē. Komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2009, 216 lpp. Tas ir Latvijā pirmais visaptverošais un fundamentālais pētījums par franšīzi. Jaunais izdevums ir vērtīgs ne tikai kā zinātnisks darbs – īpaši aktuāls tas ir tagad, jo 2010. gada 1. janvārī stāsies spēkā Komerclikuma D daļa "Komercdarījumi", kurā līdzās citiem komercdarījumiem ir regulēts arī franšīzes līgums.

Jaunā grāmata ir ļoti nozīmīga komerctiesību teorijai un praksei, jo franšīze un franšīzes līgums ir būtisks komerciālās apgrozības organizēšanā, īpaši preču un pārdošanā un pakalpojumu sniegšanā. Pētījumā izmantots ļoti plašs literatūras un juridiskās prakses materiālu klāsts. Nenoliedzami, grāmata ir aktuāla arī ar to, ka jau nākamgad stāsies spēkā Komerclikuma daļa, kas regulē šo tiesisko instrumentu. Kā saka, izdevums nāk tieši laikā. Grāmatas pamatā ir V. Jarkinas promocijas darbs, ko viņa 2009. gada 27. aprīlī aizstāvēja Latvijas Universitātē, iegūstot doktora grādu tiesību zinātnē.

Izdevums ir salīdzinoši apjomīgs un aptver daudzus problēmjautājumus. Grāmata strukturēta trijās daļās. Pirmajā daļā apskatīti pamatjautājumi, kas saistīti ar franšīzi kā tiesību kopumu. Sīki analizēts franšīzes jēdziens un veidi, tiesu prakses un Regulas Nr. 4087/88 nozīme franšīzes attīstībā, franšīzes regulējums starptautisko tiesību instrumentos (Eiropas līgumtiesību principi un kopējais modelis līgumtiesībās, starptautiskās franšīzes tipveida līgums, franšīze nevalstiskajās organizācijās) un ārvalstīs (ASV, Kanādā, Eiropas Savienības dalībvalstīs un Krievijas Federācijā). Otrajā daļā analizēts franšīzes līgums romāņu ģermāņu tiesību sistēmā. Tāpat franšīzes līgums tiek salīdzināts ar citiem līguma veidiem Latvijas tiesībās, piemēram, licences, nomas, pilnvarojuma un komerc­aģenta līgumiem. Ir aprakstīta franšīzes līgumu noslēgšanas kārtība un forma, pušu tiesības un pienākumi utt. Savukārt noslēdzošajā trešajā daļā autore komentējusi franšīzes līguma normatīvo regulējumu Komerclikumā.

Grāmatas "Franšīze teorijā un praksē. Komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri" mērķauditorija ir tiesību zinātņu bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu studenti, tiesneši, advokāti, praktizējoši juristi un komersanti, kā arī ikviens cits interesents. Komersantiem kā franšīzes līguma pusei īpaši saistoša varētu būt grāmatas trešā daļa, kas veltīta Komerclikuma jaunajam regulējumam par franšīzes līgumu. Tā noteikti atvieglos praktiķu darbu, piemērojot franšīzi reglamentējošās tiesību normas, un tajā sniegtā analīze un paustās atziņas īpaši noderēs Komerclikuma D daļas piemērošanas sākumposmā.

Gatis Litvins

 

3
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Kalvis Torgāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Plaģiāts, kas noved pie darba zaudēšanas
"Ak, kāds nu tur liels ļaunums, ja mazliet "pašpikošu" no cita autora" – šāda nostāja diemžēl ir plaši izplatīta bakalaura un maģistra darbu rakstītāju vidū. Gandrīz visi zina, ka uzdot cita autora rakstītu tekstu par savējo ...
21 komentāri
Martins Osis
Skaidrojumi. Viedokļi
Īpašs protests civilprocesā
Civilprocesa likuma1 (turpmāk – CPL) 60. nodaļa ("Lietu jauna izskatīšana sakarā ar būtiskiem materiālo un procesuālo tiesību normu pārkāpumiem") noteic kārtību, kādā iespējama jauna lietu izskatīšana pie noteiktiem ...
1 komentāri
Uldis Cakars
Skaidrojumi. Viedokļi
Advokatūras "Zelta zirgs" jeb Antiņa simtgade un "tēva vara"
Raksts ir autora pārdomas par notikumiem Latvijas advokatūrā un turpina advokatūras iekšienē un publiskajā telpā iesākto diskusiju par advokatūras attīstības scenārijiem. Autors tikai grib sastatīt Raiņa redzējumu par sabiedrību ...
25 komentāri
Guna Kaminska
Nedēļas jurists
Guna Kaminska
5 komentāri
Andris Rimša
Skaidrojumi. Viedokļi
Personas subjektīvās publiskās tiesības uz publisko lietu izmantošanu (III)
AUTORU KATALOGS