Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

3. Decembris 2013 /Nr.49 (800)

Tiesību attīstība nemantiskā kaitējuma jomā
Agris Bitāns
Latvijas Universitātes lektors, zvērināts advokāts 

Ir vērts apskatīt, kāda ir bijusi tiesību un tiesu prakses attīstība pēc grozījumiem Civillikuma 1635. pantā.1 Šī panta jaunā redakcija ne tikai pielika punktu teorētiķu diskusijām par nemantiskā (morālā) kaitējuma lomu mūsu dzīvē, bet arī skaidri iezīmēja jaunas esības sākumu.2 Tiesību doktrīnas līmenī3 noteikti vairs nav jārunā par to, ka mūsu likumdošanas akti nepazīst morālo kaitējumu vai aizsargā personu tikai izņēmuma gadījumos, kad to tieši paredz likums.

Šobrīd vairāki normatīvie akti paredz tiesiskas sekas par morālo kaitējumu. Kopā ar Civillikumu 19 likumi4 tieši paredz nemantisku kaitējumu un nosaka tiesiskas sekas par tā nodarīšanu. Taču, atvēlot normatīvi plašāku vietu personas nemantisko tiesību un interešu aizsardzībai, aizvien paliek aktuāli vairāki jautājumi: (1) vai nemantisko labumu regulējuma sistēma normatīvajā līmenī ir palikusi skaidrāka; (2) vai nemantisko aizskārumu aizsardzība tiesā ir kļuvusi mazāk apgrūtinoša un (3) vai mantiskas kompensācijas noteikšana par nemantisku kaitējumu ir kļuvusi adekvātāka? Šī raksta mērķis ir mēģinājums rast atbildes uz šiem jautājumiem un iezīmēt pozitīvās un negatīvās tendences saistībā ar nemantisko kaitējumu.

šis raksts ir maksas saturs
ATVĒRT AR KODU
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jānis Kārkliņš, Lauris Buls
Skaidrojumi. Viedokļi
Līgumsoda reforma
Kopš Civillikuma Saistību tiesību daļas darbības atjaunošanas 1993. gadā līgumsoda izmantošana tiesību zinātnē un praksē balstījās uz absolūtu līguma brīvības principa izpratni kopsakarā ar otru principu – pacta sunt servanda. ...
10 komentāri
Kalvis Torgāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Neatļautas darbības izpausmes Eiropas deliktu tiesībās
Deliktu tiesības ir civiltiesību apakšnozare, kas regulē tiesiskās attiecības, kas rodas no ārpuslīgumiska tiesību aizskāruma, respektīvi, no kaitējuma nodarīšanas personas veselībai, mantai, godam, cieņai, brīvībai, privātumam un ...
Jānis Rozenfelds
Skaidrojumi. Viedokļi
Apbūves tiesība
Agris Bitāns, Lauris Rasnačs, Daiga Vilsone
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības nodrošinājums civilprocesā – tā piemērošana un turpmākā perspektīva
Civilprocesa likums (tālāk tekstā – CPL)1 salīdzinoši īsā laika posmā ir piedzīvojis izmaiņas arī attiecībā uz prasības nodrošinājumu institūtu. Līdz ar to vienotas un paredzamas tiesu prakses iedibināšana prasības ...
2 komentāri
Daina Ose
Skaidrojumi. Viedokļi
Apbūves tiesību iekļaušana Civillikumā
1992. gadā stājās spēkā likums "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību",1 kurā tika sniegts regulējums vēsturiski izveidotajām ...
AUTORU KATALOGS