ŽURNĀLS Informācija

20. Maijs 2014 /Nr.20 (822)

Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Par Konvenciju par savstarpējo administratīvo palīdzību nodokļu jomā

08.05.2014.

15.05.2014.

14.05.2014.

Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā

24.04.2014.

28.05.2014.

14.05.2014.

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

24.04.2014.

28.05.2014.

14.05.2014.

Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā

24.04.2014.

28.05.2014.

14.05.2014.

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

24.04.2014.

28.05.2014.

14.05.2014.

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

24.04.2014.

28.05.2014.

14.05.2014.

Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums

24.04.2014.

28.05.2014.

14.05.2014.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai

241

13.05.2014.

17.05.2014.

16.05.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.181 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" īstenošanas kārtība"

236

06.05.2014.

17.05.2014.

16.05.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai""

227

29.04.2014.

17.05.2014.

16.05.2014.

Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu

240

13.05.2014.

16.05.2014.

15.05.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām"

239

13.05.2014.

15.05.2014.

14.05.2014.

Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstu izdarīšanai komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrībām

232

29.04.2014.

15.05.2014.

14.05.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.401 "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība"

231

29.04.2014.

15.05.2014.

14.05.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"

230

29.04.2014.

14.05.2014.

13.05.2014.

Noteikumi par fiskālo risku vispārējo vadību un par fiskālās nodrošinājuma rezerves apjoma noteikšanas metodoloģiju

229

29.04.2014.

14.05.2014.

13.05.2014.

Noteikumi par valsts parāda apkalpošanas izlīdzināto izdevumu aprēķināšanas metodoloģiju

228

29.04.2014.

14.05.2014.

13.05.2014.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Jaunākie normatīvie akti Latvijā. Jurista Vārds, 20.05.2014., Nr. 20 (822), 34.lpp.
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Edgars Hercenbergs
Skaidrojumi. Viedokļi
Par likuma atrunas principa teorētiskajiem aspektiem
Līdzšinējā likuma atrunas principa koncepcija neatbild uz jautājumu, ko darīt situācijās, kad pastāv nepieciešamība steidzami aizsargāt sabiedrības intereses, bet iestādei likumos tiešā tekstā nav noteiktas pilnvaras ierobežot ...
2 komentāri
Sannija Matule
Notikums
Tieslietu ministrijas jaunais valsts sekretārs – Raivis Kronbergs
"Pirmais iespaids – vēl neticu," dažas stundas pēc tam, kad aizvadītajā otrdienā tapa zināms Ministru kabineta lēmums par viņa apstiprināšanu amatā, sarunā ar "Jurista Vārdu" atzinās jaunais Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ...
Mārtiņš Birģelis
Skaidrojumi. Viedokļi
Izņēmumi no pienākuma saņemt informētu piekrišanu ārstniecībai
Ārstam vienmēr jāsaņem pacienta informēta piekrišana pirms ārstniecības uzsākšanas.1 Tomēr tiesību zinātnieki un tiesas visās jurisdikcijās norāda, ka tiesības uz pašnoteikšanos, kas pasargātas ar informētas piekrišanas ...
1 komentāri
Sannija Matule
Akadēmiskā dzīve
Studiju darbos plaģiātu kontrolē speciāla datorprogramma
Sadarbības ietvaros jau astoņās Latvijas augstskolās ieviešot Vienotās datorizētās plaģiātisma kontroles sistēmu, studiju noslēguma, kā arī promocijas darbu pārbaudei ir izveidota ļoti plaša datubāze. Turklāt saskaņā ar neseno ...
Lauris Bočs
Skaidrojumi. Viedokļi
Nācija un mediācija
Raksta mērķis ir apskatīt mediācijas izmantošanas iespējas Latvijas tiesību sistēmā, norādot gan patstāvīgās izpētes rezultātā gūtās atziņas, gan arī priekšlikumus papildinājumiem normatīvajā regulējumā. Jau sākotnēji ...
1 komentāri
AUTORU KATALOGS