Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Redaktora sleja

15. Decembris 2015 /Nr.49 (901)

Aplikācijas spēks tiesību aizsardzībā

Par vienu no Tieslietu ministrijas prioritātēm kļuvusi Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzība ārvalstīs. Iecerēts izstrādāt vadlīnijas un citus informatīvos materiālus, lai palielinātu Latvijas valstspiederīgo izpratni par konkrētās valsts, uz kuru ģimene plāno pārcelties, tiesību sistēmas atšķirībām un sadzīves niansēm, kas attiecas uz bērnu tiesību un interešu aizsardzību.

Jau senāka aktualitāte ir Latvijas cilvēku tirdzniecība uz ārvalstīm. Pat izstrādātas Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.–2020. gadam, kurās citastarp konstatēts, ka cilvēku tirdzniecībai un cilvēku ievilināšanai ekspluatācijā tiek izmantoti sludinājumi internetā un sociālie tīmekļi. Tomēr internets nav tikai iespēja, lai veicinātu noziedzīgus nodarījumus. Internets dod arī iespēju tos novērst un atklāt.

Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes paredz veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu interneta vietnes par cilvēku tirdzniecības jautājumiem www.cilvektirdznieciba.lv darbību un iespēju ziņot tiešsaistē par personu vervēšanas gadījumiem interneta sociālajos tīklos vai sniegt ziņas par iespējamiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem vai mēģinājumiem. Līdzšinējie rezultāti liecina, ka, regulāri īstenojot informatīvās un sociālās kampaņas un aktivitātes, cilvēku tirdzniecības upuru statistiskais skaits palielinās, jo cilvēki, apzinoties sevi kā upurus, biežāk ziņo par cilvēktirdzniecības potenciāliem vai notikušiem gadījumiem.

Informācijas saturs ir nozīmīgs, tomēr ne mazāk svarīgs ir veids, kā konkrētā informācija tiek pasniegta un novirzīta tās adresātiem.

Pozitīvi vērtējams, ka cilvēktirdzniecības problēmai veltīta speciāla interneta mājaslapa, tomēr šāds paņēmiens mūsdienās jau kļuvis nemoderns. Mobilais telefons ir būtiska interneta izmantošanas ierīce. Arī bērnu un cietušo tiesību aizsardzībai tiek radītas speciālas mobilo ierīču aplikācijas. Tās izmanto informēšanas kampaņām un iespējām ziņot par iespējamu vai jau notikušu tiesību pārkāpumu.

Rumānijas Ārlietu ministrija ir radījusi aplikāciju TravelSafely, kura nodrošina Rumānijas pilsoņiem informāciju, atrodoties ārvalstīs. Aplikācijas lietotājs var iegūt informāciju par uzturēšanās noteikumiem konkrētā ārvalstī un ērti sazināties ar tuvāko konsulāro iestādi.

Cits aplikācijas piemērs ir BanHumanTrafficking, kas darbojas kā spēle jauniešiem un izglīto par cilvēku tirdzniecības negatīvajām sekām, kā arī māca atpazīt potenciāli bīstamas situācijas. Šī aplikācija dod iespēju arī ziņot, ja jaunieši nonāk šādā situācijā.

Vēl ir arī aplikācija CrimePush, kas ļauj cilvēktirdzniecībā cietušajiem ērti saglabāt pierādījumus (fotogrāfijas, audioierakstus, pierakstīt tekstu) un ziņot par pārkāpumu valsts iestādēm.

Iepriekš minētās aplikācijas ir tikai daži piemēri. Arī Latvijai, risinot konkrētas problēmas – bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs un cilvēktirdzniecību, vajadzētu radoši domāt par iespējām, kā derīgu informāciju nodot iedzīvotājiem ērti lietojamā veidā. Turklāt šādi interneta rīki var kļūt par Latvijas eksporta preci!

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Litvins G. Aplikācijas spēks tiesību aizsardzībā. Jurista Vārds, 15.12.2015., Nr. 49 (901), 2.lpp.
4
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Valentija Liholaja
Skaidrojumi. Viedokļi
Par grozījumiem Krimināllikumā, to praktisko realizēšanu un likumdošanas analīzes dienestu
"Jurista Vārdā" 2015. gada 20. oktobra numurā tēmas ietvaros apkopoti viedokļi par nepieciešamību veidot likumdošanas analīzes zinātnisko jeb analītisko dienestu, kas ietvertu sevī pirmslikumdošanas (ex ante) un pēclikumdošanas (ex ...
3 komentāri
Rasma Zvejniece, Sannija Matule, Augstākā tiesa
Informācija
Ikgadējā konferencē izvērtēts tiesībsarga piecu gadu darbs
Kā jau tas tradicionāli ierasts, ik gadu decembra sākumā notiek tiesībsarga rīkota konference, kuras norises laiks parasti ir sasaistīts ar 10. decembri jeb Starptautisko cilvēktiesību dienu.1 Arī pagājušonedēļ, no 9. līdz 11. ...
Daina Ose
Skaidrojumi. Viedokļi
Pierādīšanas process un tā izņēmumi civilprocesā
Aplūkojot beidzamo gadu grozījumus Civilprocesa likumā1 (turpmāk arī – CPL) jautājumos, kas skar pierādījumu iesniegšanu, ir vērojama tendence noteikt stingrākas prasības lietas dalībniekiem attiecībā uz pierādījumu iesniegšanu ...
Matīss Rostoks
Skaidrojumi. Viedokļi
Informācijas apmaiņa kā konkurences tiesību pārkāpums
Viens no konkurences tiesību pārkāpumu veidiem, kas kopš 2005. gada ir kļuvis īpaši aktuāls gan Latvijas, gan Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanas kontekstā, ir aizliegtā informācijas apmaiņa starp konkurentiem. ...
Dace Šulmane
Informācija
Rīgā noticis starptautisks seminārs “Tiesu izpildītāju darbības attīstības tendences”
2015. gada 9. decembrī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (LZTIP) sadarbībā ar Tieslietu ministriju rīkoja starptautisku semināru, lai diskutētu par tiesu izpildītāju darbības attīstību mūsdienās. Semināru atklāja ...
AUTORU KATALOGS