Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Informācija

15. Decembris 2015 /Nr.49 (901)

Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Satversmes tiesas spriedumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Par Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumu Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu" 3.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 105.pantam

2015-07-03

08.12.2015.

08.12.2015.

11.12.2015.

 

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Izglītības likumā

03.12.2015.

11.12.2015.

10.12.2015.

Grozījums Publisko iepirkumu likumā

03.12.2015.

11.12.2015.

10.12.2015.

Grozījumi Patentu likumā

19.11.2015.

01.01.2016.

08.12.2015.

Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā

19.11.2015.

01.01.2016.

08.12.2015.

Grozījumi Dizainparaugu likumā

19.11.2015.

01.01.2016.

08.12.2015.

Grozījumi likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"

19.11.2015.

01.01.2016.

08.12.2015.

Grozījumi Aizsargjoslu likumā

19.11.2015.

22.12.2015.

08.12.2015.

Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā

19.11.2015.

01.03.2016.

08.12.2015.

Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem

19.11.2015.

09.12.2015.

08.12.2015.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Adresācijas noteikumi

698

08.12.2015.

11.12.2015.

10.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

697

08.12.2015.

11.12.2015.

10.12.2015.

Noteikumi par pārtikā lietojamu sāli

696

08.12.2015.

11.12.2015.

10.12.2015.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"

695

08.12.2015.

11.12.2015.

10.12.2015.

Ābolu un bumbieru sidra obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma prasības

694

08.12.2015.

11.12.2015.

10.12.2015.

Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu

693

08.12.2015.

01.01.2016.

10.12.2015.

Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2016. gadā

692

08.12.2015.

01.01.2016.

10.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem"

691

08.12.2015.

01.01.2016.

10.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem"

690

08.12.2015.

11.12.2015.

10.12.2015.

Grozījums Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 3 "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju"

689

08.12.2015.

01.01.2016.

10.12.2015.

Prasības uztura bagātinātājiem

685

01.12.2015.

11.12.2015.

10.12.2015.

Nacionālās civilās aviācijas drošības komisijas nolikums

682

01.12.2015.

10.12.2015.

09.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 30. marta noteikumos Nr. 218 "Augu karantīnas noteikumi"

665

24.11.2015.

10.12.2015.

09.12.2015.

Kārtība, kādā Privatizācijas aģentūrai veicami atskaitījumi par valsts īpašuma privatizāciju, valsts kapitāla daļu atsavināšanu un citām normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, kā arī izveidojams un izlietojams rezerves fonds un veicami maksājumi valsts budžetā

680

01.12.2015.

09.12.2015.

08.12.2015.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

664

24.11.2015.

09.12.2015.

08.12.2015.

Noteikumi par valsts budžeta un pašvaldību budžetu izdevumu atlīdzināšanas apmēru un kārtību saistībā ar ceļu satiksmes negadījumā cietušajām personām

663

24.11.2015.

09.12.2015.

08.12.2015.

Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumos Nr. 922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi"

679

01.12.2015.

08.12.2015.

07.12.2015.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Jaunākie normatīvie akti Latvijā. Jurista Vārds, 15.12.2015., Nr. 49 (901), 36.lpp.
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Valentija Liholaja
Skaidrojumi. Viedokļi
Par grozījumiem Krimināllikumā, to praktisko realizēšanu un likumdošanas analīzes dienestu
"Jurista Vārdā" 2015. gada 20. oktobra numurā tēmas ietvaros apkopoti viedokļi par nepieciešamību veidot likumdošanas analīzes zinātnisko jeb analītisko dienestu, kas ietvertu sevī pirmslikumdošanas (ex ante) un pēclikumdošanas (ex ...
3 komentāri
Rasma Zvejniece, Sannija Matule, Augstākā tiesa
Informācija
Ikgadējā konferencē izvērtēts tiesībsarga piecu gadu darbs
Kā jau tas tradicionāli ierasts, ik gadu decembra sākumā notiek tiesībsarga rīkota konference, kuras norises laiks parasti ir sasaistīts ar 10. decembri jeb Starptautisko cilvēktiesību dienu.1 Arī pagājušonedēļ, no 9. līdz 11. ...
Daina Ose
Skaidrojumi. Viedokļi
Pierādīšanas process un tā izņēmumi civilprocesā
Aplūkojot beidzamo gadu grozījumus Civilprocesa likumā1 (turpmāk arī – CPL) jautājumos, kas skar pierādījumu iesniegšanu, ir vērojama tendence noteikt stingrākas prasības lietas dalībniekiem attiecībā uz pierādījumu iesniegšanu ...
Matīss Rostoks
Skaidrojumi. Viedokļi
Informācijas apmaiņa kā konkurences tiesību pārkāpums
Viens no konkurences tiesību pārkāpumu veidiem, kas kopš 2005. gada ir kļuvis īpaši aktuāls gan Latvijas, gan Eiropas Savienības konkurences tiesību piemērošanas kontekstā, ir aizliegtā informācijas apmaiņa starp konkurentiem. ...
Dace Šulmane
Informācija
Rīgā noticis starptautisks seminārs “Tiesu izpildītāju darbības attīstības tendences”
2015. gada 9. decembrī Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome (LZTIP) sadarbībā ar Tieslietu ministriju rīkoja starptautisku semināru, lai diskutētu par tiesu izpildītāju darbības attīstību mūsdienās. Semināru atklāja ...
AUTORU KATALOGS