Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Informācija

7. Marts 2017 /Nr.10 (964)

Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"

16.02.2017.

04.03.2017.

03.03.2017.

Grozījums Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā

16.02.2017.

17.03.2017.

03.03.2017.

Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā

16.02.2017.

17.03.2017.

03.03.2017.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi"

118

28.02.2017.

03.03.2017.

02.03.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi"

117

28.02.2017.

03.03.2017.

02.03.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi"

116

28.02.2017.

03.03.2017.

02.03.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 25. janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem"

115

28.02.2017.

03.03.2017.

02.03.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves""

114

28.02.2017.

01.07.2017.

02.03.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumos Nr. 516 "Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumiem un kārtību, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtību"

113

28.02.2017.

02.03.2017.

01.03.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām"

112

28.02.2017.

02.03.2017.

01.03.2017.

Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu

111

28.02.2017.

02.03.2017.

01.03.2017.

Noteikumi par depozīta maksājumu

110

28.02.2017.

01.03.2017.

01.03.2017.

Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem

109

28.02.2017.

01.03.2017.

01.03.2017.

Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi

108

28.02.2017.

01.03.2017.

01.03.2017.

Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība

107

28.02.2017.

02.03.2017.

01.03.2017.

Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku

106

28.02.2017.

01.03.2017.

01.03.2017.

Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām

105

28.02.2017.

01.03.2017.

01.03.2017.

Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem

104

28.02.2017.

01.03.2017.

01.03.2017.

Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība

103

28.02.2017.

01.03.2017.

01.03.2017.

Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību

102

28.02.2017.

02.03.2017.

01.03.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

100

21.02.2017.

01.03.2017.

28.02.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 17. maija noteikumos Nr. 339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem"

99

21.02.2017.

01.03.2017.

28.02.2017.

Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi

78

07.02.2017.

03.04.2017.

28.02.2017.

Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība

74

07.02.2017.

01.03.2017.

28.02.2017.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Vadims Kalašnikovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Nodarītā zaudējuma daļēja atlīdzināšana krimināllietā
Jautājums par atbildību mīkstinošu apstākļu atzīšanu krimināllietās, kas saistīts ar nodarītā zaudējuma atlīdzināšanu, samērā bieži sastopams krimināltiesību pētnieku darbos. Veidojas pilnīgi pamatots priekšstats, ka šajā ...
1 komentāri
Gatis Litvins
Informācija
Notāru dienās sniedz juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem mājas vizītēs  
Ikgadējās Notāru dienas ir Latvijas Zvērinātu notāru padomes iniciatīva, un to laikā notāru birojos visā Latvijā ikvienam ir pieejamas bezmaksas juridiskās konsultācijas. Divpadsmit gadu laikā iespēju saņemt padomu tādos ...
Gaidis Bērziņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Par Maksātnespējas likuma 155. panta ceturtās daļas piemērošanu
Raksta autors neapšauba tiesu neatkarības principu, kas ir nostiprināts likumā "Par tiesu varu",1 un pilnībā to respektē, tomēr jebkura jurista tiesības ir izvērtēt un paust savu viedokli, tajā skaitā nedaudz kritisku, arī par spēkā ...
13 komentāri
Vija Kalniņa
Informācija
Publisko iepirkumu konferencē iztirzā jauno likumu
2017. gada 28. februārī, dienu pirms jaunā Publisko iepirkumu likuma spēkā stāšanās, notika ikgadējā publisko iepirkumu konference. Konference bija veltīta jaunajam Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem aktuāliem jautājumiem ...
Kitija Bite
Skaidrojumi. Viedokļi
Vecuma diskriminācijas nošķiršana darba un dienesta tiesiskajās attiecībās
Raksta pamatā ir žurnālā "Jurista Vārds" publicētais J.D. Semjona Fogela viedoklis "Vecuma diskriminācijas problemātika darba attiecībās",1 kurā tiek vērtētas darba tiesiskās attiecības, bet secinājumi tiek veikti arī par valsts ...
AUTORU KATALOGS