Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Informācija

5. Decembris 2017 /Nr.50 (1004)

Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Satversmes tiesas spriedumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Par Izglītības likuma 50. panta 1. punkta, ciktāl tas liedz personai, kura tikusi sodīta par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, tiesības strādāt par pedagogu, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 106. pantam

2017-07-01

24.11.2017.

27.11.2017.

27.11.2017.

 

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Augstākās padomes deputātu tiesisko stāvokli un pensijām"

23.11.2017.

15.12.2017.

01.12.2017.

Grozījumi Tūrisma likumā

22.11.2017.

01.01.2018.

01.12.2017.

Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likums

22.11.2017.

01.01.2018.

01.12.2017.

Grozījums likumā "Par grāmatvedību"

23.11.2017.

01.01.2018.

29.11.2017.

Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā

22.11.2017.

13.12.2017.

29.11.2017.

Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā

16.11.2017.

13.12.2017.

29.11.2017.

Grozījumi Militārā dienesta likumā

16.11.2017.

13.12.2017.

29.11.2017.

Grozījumi Augstskolu likumā

16.11.2017.

01.01.2018.

29.11.2017.

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

16.11.2017.

13.12.2017.

29.11.2017.

Par Pievienošanās protokolu tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses, ar ko ņem vērā Ekvadoras pievienošanos

16.11.2017.

30.11.2017.

29.11.2017.

Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem

16.11.2017.

13.12.2017.

29.11.2017.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm

704

28.11.2017.

01.01.2018.

01.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos"

702

28.11.2017.

01.01.2018.

01.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 21 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības"

701

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. jūlija noteikumos Nr. 575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība"

700

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde""

699

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā""

698

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr. 241 "Kultūras ministrijas nolikums"

697

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību"

696

28.11.2017.

01.01.2018.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām"

695

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3. pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" īstenošanas noteikumi

694

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.1. pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi"

693

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība

692

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 21. aprīļa noteikumos Nr. 288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība"

691

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumos Nr. 873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

690

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība

689

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 1. decembra noteikumos Nr. 678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

688

28.11.2017.

01.12.2017.

30.11.2017.

Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi

677

14.11.2017.

01.01.2018.

30.11.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 21. septembra noteikumos Nr. 899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"

675

14.11.2017.

01.01.2018.

27.11.2017.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Jaunākie normatīvie akti Latvijā. Jurista Vārds, 05.12.2017., Nr. 50 (1004), 32.-33.lpp.
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Aigars Strupišs
Skaidrojumi. Viedokļi
Komerctiesību attīstība piemērošanas praksē
Tiesu prakses ietvaros pēdējos gados ir būtiski attīstījušies vairāki komerctiesību institūti. Kā galvenie jāmin valdes locekļu atbildības jautājumi, dalībnieku izslēgšana no SIA un dalībnieku sapulču lēmumu atzīšana par ...
1 komentāri
Evija Mugina
Skaidrojumi. Viedokļi
Iepirkuma procedūras pārtraukšana un pārsūdzības iespējas
Publiskos iepirkumus regulējošie normatīvie akti paredz noteiktus gadījumus, kad iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta, vienlaikus paredzot pasūtītājam tiesības izsludināto iepirkuma procedūru pārtraukt jebkurā brīdī arī ...
Raivis Stumbergs
Skaidrojumi. Viedokļi
Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana un turpināšana kriminālprocesā
Veicot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu personām, attiecībā uz kurām tiek lemts par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa (turpmāk – MRPL) noteikšanu, turpināšanu vai atcelšanu, raksta autors ir saskāries ...
Jautrīte Briede
Vēstules
Vēstules no Ukrainas: tiesu reformas un jauno tiesnešu atlase Ukrainā
Jau deviņus mēnešus esmu ilgtermiņa eksperte Eiropas Savienības finansētajā mērķsadarbības (Twinning) projektā "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību jomā" (projekta kopējais ilgums ...
Jurista Vārds
Tiesību politika
Mazinās valsts iestāžu savstarpējās atskaites, lai taupītu laiku un resursus
Ministru kabinets (MK) 28. novembra sēdē pieņēma informatīvo ziņojumu "Administratīvā sloga mazināšana valsts pārvaldē", kura galvenais mērķis bija izvērtēt valsts iestāžu atskaitīšanās sistēmu, vienkāršojot administratīvās ...
AUTORU KATALOGS