Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Informācija

12. Decembris 2017 /Nr.51 (1005)

Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Pasta likumā

23.11.2017.

25.06.2019.

06.12.2017.

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

23.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Kontu reģistra likumā

23.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

23.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

23.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

23.11.2017.

20.12.2017.

06.12.2017.

Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam

23.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Par valsts budžetu 2018. gadam

23.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Imigrācijas likumā

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi likumā "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Izglītības likumā

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā

22.11.2017.

20.12.2017.

06.12.2017.

Grozījumi Zemes pārvaldības likumā

22.11.2017.

20.12.2017.

06.12.2017.

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Ārstniecības likumā

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli"

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījums likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījums likumā "Par autoceļiem"

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Bāriņtiesu likumā

22.11.2017.

01.09.2018.

06.12.2017.

Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā

22.11.2017.

01.07.2018.

06.12.2017.

Radošo personu statusa un profesionālo radošo organizāciju likums

22.11.2017.

01.01.2018.

06.12.2017.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Par Latvijas Republikas un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā

713

05.12.2017.

08.12.2017.

07.12.2017.

Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā

712

05.12.2017.

08.12.2017.

07.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai"

711

05.12.2017.

08.12.2017.

07.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos"

710

05.12.2017.

01.01.2018.

07.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi"

709

05.12.2017.

08.12.2017.

07.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

708

05.12.2017.

01.06.2018.

07.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"

707

05.12.2017.

01.06.2018.

07.12.2017.

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām"

706

05.12.2017.

01.06.2018.

07.12.2017.

Kārtība, kādā komersanti iegūst tiesības izveidot apvienoto noliktavu

705

28.11.2017.

01.01.2018.

05.12.2017.

Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3. apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

703

28.11.2017.

05.12.2017.

04.12.2017.

Noteikumi par neapliekamā minimuma un nodokļa atvieglojuma apmēru iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanai

676

14.11.2017.

01.01.2018.

04.12.2017.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Baiba Bakmane, Sandijs Statkus
Skaidrojumi. Viedokļi
Pašvaldību pieteikumu izvērtēšana Satversmes tiesā
Pēdējo gadu laikā pašvaldību domes (turpmāk – pašvaldības) Satversmes tiesā ir iesniegušas vairākus pieteikumus. Tajos lūgts tiesai sniegt savu vērtējumu par visdažādākajiem tiesību jautājumiem – gan tādiem, kuri ir vairāk ...
Jurista Vārds
Juridiskā literatūra
Dubulta jubileja žurnālam “Administratīvā un Kriminālā Justīcija”
Šī gada otrajā pusē iznāca žurnāla "Administratīvā un Kriminālā Justīcija" 80. laidiens, turklāt 2017. gadā aprit arī šī izdevuma divdesmitā gadskārta. Savulaik – 1997. gadā – dibināts kā Latvijas Policijas akadēmijas ...
Kristīne Gailīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Interneta pakalpojumu sniedzēju atbildība par autortiesību pārkāpumiem digitālajā vidē
Internets piedāvā daudz iespēju – to var izmantot gan tiesiskiem, gan arī prettiesiskiem mērķiem. Daži no tiesiskajiem mērķiem ir pašizpausme, izglītība, nodarbinātība, tirdzniecība, taču nereti notiek arī citu cilvēku tiesību ...
Reinis Bērziņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Ieroču direktīvas labums vai ļaunums nacionālajam regulējumam
Raksts ir tapis kā atbilde A. Melkera rakstam "Jurista Vārdā" (29.08.2017.) "Jauni izaicinājumi Latvijas nacionālajam ieroču aprites tiesiskajam regulējumam" (turpmāk – A. Melkera raksts). Autors ir sporta šāvējs IPSC1 disciplīnā jeb, ...
4 komentāri
Labklājības ministrija
Tiesību politika
Pārskats par izmaiņām sociālajā jomā 2018. gadā

Kā ik gadu, arī šoreiz, tuvojoties jaunam kalendārajam gadam, Labklājības ministrija ir sagatavojusi un pagājušajā nedēļā publiskojusi pārskatu par izmaiņām sociālajā jomā 2018. gadā.

AUTORU KATALOGS