Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Redaktora sleja

13. Marts 2018 /Nr.11 (1017)

Noziedzīgs nodarījums vai civiltiesisks strīds?

Par civiltiesību un krimināltiesību nošķiršanu laikam visbiežāk nākas domāt, kad kriminālprocesu tiek lūgts ierosināt par iespējamu noziedzīgu nodarījumu, kas ir ar civiltiesiskam strīdam raksturīgām pazīmēm, un kad tiek saņemts lēmums, ar kuru atteikts ierosināt kriminālprocesu, jo nav ticis saskatīts iespējams noziedzīgs nodarījums, bet gan norādīts uz civiltiesiska strīda pastāvēšanu. Par civiltiesību un krimināltiesību nošķiršanu ir jārunā, jo tās aizsargā atšķirīgas intereses un ir īstenojamas atsevišķos procesos. Taču vienlaikus ir jāpieņem tas, ka civilprocess un kriminālprocess viens otru neizslēdz. Tāpēc līdzas civiltiesību un krimināltiesību nošķiršanai ir jārunā arī par to savstarpējo mijiedarbību.

Jautājums par civiltiesību un krimināltiesību savstarpējo mijiedarbību jo īpaši aktuāls ir tad, ja vienos un tajos pašos apstākļos ir konstatējams gan noziedzīga nodarījuma sastāvs, gan arī civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumi vai strīds par līgumā noteiktu saistību izpildi. Iespējams, tikai abu procesu īstenošana ļautu sasniegt pilnīgu personas un sabiedrības tiesisko interešu aizsardzību. Savukārt, ja saistībā ar minētajiem apstākļiem ir ierosināts gan kriminālprocess, gan arī uzsākta tiesvedība civillietā, aktuāls kļūst jautājums par tiesvedības apturēšanu civillietā līdz krimināllietas pabeigšanai un vienā lietā izdarīto tiesas secinājumu izmantošanu otrā.

Iepriekš norādītie problēmjautājumi nav nekāds jaunums, kā arī nav tā, ka tie piepeši pēdējā laikā būtu īpaši aktualizējušies. Tomēr šie jautājumi pastāv ilglaicīgi, tie bieži vien rada neizpratni vai sašutumu un līdz šim nav mērķtiecīgi risināti. Risinājuma panākšanai ir jāaktualizē diskusija, pievēršot tiem uzmanību. Tas ir svarīgi, jo, piemērojot nepareizus risinājumus, piemēram, neierosinot kriminālprocesu vai civillietā ignorējot krimināllietas iznākumu, var tikt aizskartas gan personas, gan arī sabiedrības intereses.

Jāatzīmē, ka par civiltiesību un krimināltiesību nošķiršanu un savstarpējo mijiedarbību ir grūti runāt, jo tas ir starpdisciplinārs jautājums. Turklāt arī profesionālā līmenī tās bieži vien tiek nodalītas – juristi, kas praktizē krimināltiesības, nepraktizē civiltiesības, un otrādi. Tāpēc vienā vai otrā jomā praktizējoši juristi bieži vien ar zināmu piesardzību runā par otru jomu, ar kuru ikdienā viņi tik daudz nesaskaras.

Lai atdzīvinātu diskusiju par krimināltiesību un civiltiesību nošķiršanu un savstarpējo mijiedarbību, šajā nedēļā piedāvājam gan civiltiesību, gan arī krimināltiesību ekspertu viedokļus par šiem starpdisciplinārajiem jautājumiem. Raksti atspoguļo krimināltiesību un civiltiesību nošķiršanas un mijiedarbības dažādās šķautnes – aptver gan noziedzīgu nodarījumu un civiltiesisku strīdu nošķiršanas problemātiku, vērtējot problemātiskos noziedzīgos nodarījumus, gan valdes locekļu civiltiesisko un krimināltiesisko atbildību, gan arī kriminālprocesa ietekmi uz tiesvedībām civillietās.

Ļoti ceram, ka šajos rakstos paustie viedokļi palīdzēs praksē, saskaroties ar šiem jautājumiem, kā arī veicinās diskusiju par krimināltiesību un civiltiesību savstarpējo mijiedarbību tās dažādajos aspektos.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Kalniņa V. Noziedzīgs nodarījums vai civiltiesisks strīds?. Jurista Vārds, 13.03.2018., Nr. 11 (1017), 2.lpp.
6
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jānis Kubilis
Numura tēma
Tiesvedības apturēšana civillietā sakarā ar krimināllietu
Ņemot vērā, ka persona, izdarot noziedzīgu nodarījumu, var vienlaikus arī radīt kaitējumu citai personai, nereti ir iespējama situācija, kurā viena un tā paša nodarījuma izdarīšanas rezultātā tiek ierosināts kriminālprocess, kā ...
Satversmes tiesa
Notikums
Satversmes tiesa tiekas ar Francijas juridisko eliti
Satversmes tiesas un Francijas Valsts padomes sadarbības ietvaros no 28. februāra līdz 2. martam Satversmes tiesas delegācija Satversmes tiesas priekšsēdētājas Inetas Ziemeles vadībā oficiālā vizītē viesojās Parīzē, Francijā. ...
2 komentāri
Dina Gailīte
Informācija
Egils Levits turpinās pārstāvēt Latviju Eiropas Savienības Tiesā
Sakarā ar 14 tiesnešu un piecu ģenerāladvokātu pilnvaru termiņa beigām 2018. gadā, Eiropas Savienības Tiesā (EST) šogad notiek vairāku tiesnešu un ģenerāladvokātu pilnvaru pagarināšana, kā arī jaunu amatpersonu iecelšana. Pēc ...
Māris Leja
Numura tēma
Krāpšanas un piesavināšanās norobežošana no civiltiesiska delikta
Krimināltiesību saikne ar citām tiesību nozarēm ir kompleksa. No vienas puses, tiesību vienotība prasa, lai krimināltiesības neatzītu par krimināli sodāmu to, ko atļauj citas tiesību nozares: krimināltiesības ir simtprocentīgi ...
Armands Smans
Numura tēma
Civiltiesiskās un krimināltiesiskās atbildības savstarpējā mijiedarbība un nošķiršana
Kriminālatbildība ir pats smagākais juridiskās atbildības veids.1 Tiesību doktrīnā kriminālatbildība tiek skaidrota kā fiziskai personai valsts vārdā uzlikts piespiedu pienākums par izdarīto noziedzīgo nodarījumu atbildēt saskaņā ...
AUTORU KATALOGS