Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Redaktora sleja

4. Septembris 2018 /Nr.36 (1042)

Zinību sezonu sākot

Noslēdzoties vasaras bezrūpībai, klāt "zinību mēnesis" – septembris. Šis "Jurista Vārds" atgādina par to vairākos tiešos un arī netiešos veidos.

Pirmkārt, mēs izsludinām kārtējo, nu jau trīspadsmito, ikgadējo studentu pētniecisko darbu konkursu, kurā piedalīties aicinām visus Latvijas tieslietu jaunos talantus neatkarīgi no augstskolas un studiju posma. Cerams, ka "velna duča" māņticība nevienu jauno censoni nenobiedēs un pieteikšanās konkursam būs tikpat aktīva kā citus gadus.

Visādā ziņā tiem, kas vēl šaubās vai kautrējas, jāatgādina, ka dalība "Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkursā, nemaz nerunājot par gadījumiem, kad tiek iegūtas godalgotās vietas, ir nepārvērtējama iespēja jaunajiem juristiem apliecināt sevi un kaldināt profesionālo prestižu plašākajā iespējamā Latvijas tiesībnieku auditorijā – "Jurista Vārda" lasītāju acīs. Daudzi mūsu konkursu līdzšinējie dalībnieki ir tam labs piemērs. Tāpat solām sarīkot arī konkursa noslēguma pasākumu, kurā ka parasti draudzīgā un koleģiālā atmosfērā būs iespēja uzzināt komisijas locekļu – autoritatīvu tiesību praktiķu un zinātnieku – domas par iesniegtajiem darbiem, iepazīties ar citiem konkursantiem, kā arī konkursa komisijas locekļiem un pasākuma atbalstītājiem – vadošajiem Latvijas advokātu birojiem.

Par zināšanu vērtību savā ziņā atgādina arī cits šī "Jurista Vārda" materiāls – informācija par augusta nogalē publiskoto maksātnespējas lietu izpētes komisijas ziņojumu. Neapšaubāmi, šis dokuments ir vērtīga lasāmviela un nozīmīgs ieguldījums Latvijas sabiedrības un tieslietu sistēmas savstarpējā diskusijā par tiesiskuma nozīmi un nodrošinājuma veidiem, kā arī tiesas autoritāti. Komisijas locekļu domas ir dalījušās, par ko liecina gan konkrēto ziņojumā aplūkoto lietu komentāri, gan ziņojumam pievienotie atsevišķie viedokļi.

Nerunājot par gadījumiem, kad, iespējams (diemžēl), likums ir ticis apzināti pārkāpts un par ko tagad acīmredzot vajadzēs spriest prokuratūrai, kam pēc Tieslietu padomes lēmuma nosūtīts ziņojums, ir bijušas arī situācijas, kad, pēc komisijas domām, tiesneši pieļāvuši kļūdas neskaidrā maksātnespējas procesa normatīvā regulējuma vai nestabilās tiesu prakses dēļ. Šādos gadījumos lietās iesaistītajiem atlicis paļauties, ka tiesnešu kļūdas labos augstāka instance. Tomēr šai pašā ziņojumā arī pamatoti norādīts, ka "tiesu sistēmai jātiecas nodrošināt tiesiskumu jau pirmās instances tiesā". Tādēļ komisija rosinājusi uzlabot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas informētību, tai skaitā paplašināt iespējas iegūt vairāk ziņu par tiesnešu darba kvalitāti. Tāpat rosināts apsvērt iespēju nepieciešamības gadījumā rosināt tiesnešu papildu apmācību. Šiem komisijas ierosinājumiem 27. augusta sēdē pievienojās arī Tieslietu padome, aicinot veikt tiesnešu apmācību programmu auditu. Tāpat Tieslietu padome nosūtījusi komisijas ziņojumu tiesu priekšsēdētājiem, iespējams, arī tas uzskatāms par pamudinājumu palūkoties uz kolēģu kvalifikāciju. Savukārt tieslietu ministrs iniciējis priekšlikumu veikt tiesnešu kvalifikācijas ārpuskārtas pārbaudes.

Kopumā to varētu uztvert kā kārtējo aicinājumu uz nepārtrauktu tālākizglītību un kvalifikācijas celšanu, kas jurista profesijā, bez šaubām, ir obligāts elements. Nezināšanas dēļ pieļauto tiesu kļūdu samazinājums noteikti stiprinātu tiesu varas autoritāti. Tomēr pret apzināti pieļautām kļūdām (arī tām, kas aizsegtas ar likuma formālo burtu) apmācība nelīdzēs – uz to norāda gan vairāki komisijas secinājumi, gan atsevišķu tās locekļu kritiskie komentāri.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Gailīte D. Zinību sezonu sākot. Jurista Vārds, 04.09.2018., Nr. 36 (1042), 2.lpp.
1
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jānis Pleps
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas Centrālās padomes 8. septembra deklarācijas valststiesiskā nozīme
Latvijas nacionālās pretošanās kustības vēsturē līdz šim salīdzinoši mazu uzmanību ir izpelnījusies Latvijas Centrālās padomes 1944. gada 8. septembra Deklarācija par Latvijas valsts atjaunošanu1 (turpmāk – ...
1 komentāri
Jurista Vārds
Informācija
Piesakies žurnāla "Jurista Vārds" pētniecisko darbu konkursam!
Erlends Baļķens
Skaidrojumi. Viedokļi
Judikatūra pievienotās vērtības nodokļa jautājumos zemes likumiskās nomas attiecībās
2018. gada 27. jūnijā Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu departaments lietā Nr. SKC-5/2018 (C39102313) paplašinātā tiesnešu sastāvā nosprieda, ka daudzdzīvokļu māju likumiskās nomas apmērā 6 % ir iekļauti visi ...
9 komentāri
Mārtiņš Drēģeris
Juristu likteņi
Fridrihs Vesmanis: Saeimas pirmais priekšsēdētājs, diplomāts un senators  
Zemnieka dēls, ģimnāzists, students, jaunstrāvnieks, politiskais emigrants, cietumnieks, trimdinieks, advokāta palīgs, zvērināts advokāts, Jelgavas apgabaltiesas loceklis, Jelgavas pilsētas galva, Latviešu bēgļu apgādāšanas ...
Jurista Vārds
Tiesību politika
Maksātnespējas lietu izpētes komisijas ziņojums: pretrunīgi secinājumi un jautājumi par nepieciešamo tālāko rīcību
27. augustā tika publiskots ekspertu komisijas ziņojums par maksātnespējas procesa un tiesiskās aizsardzības procesa lietām, kas tika izskatītas no 2008. līdz 2014. gadam un kurām plašu sabiedrības uzmanību, raisot aizdomas par ...
AUTORU KATALOGS