Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Redaktora sleja

17. Marts 2020 /Nr.11 (1121)

Bez cieņpilnas savstarpējas attieksmes un sadarbības neiztikt

2020. gada 18. februārī "Jurista Vārdā" rakstījām1 par valsts augstākās ierēdniecības 2020. gada 10. februārī nosūtīto atklāto vēstuli Ministru prezidentam un Valsts prezidentam ar aicinājumu vērst uzmanību uz "iespējamu izrēķināšanos", kas draud ierēdņiem, kuri nepakļaujas ministriju politiskās vadības nelikumīgām prasībām. Jau pirms šīs vēstules publiskošanas publiskajā vidē periodiski uzvirmoja diskusijas par ierēdņu nepamatotu rotāciju, ierosinātām disciplinārlietām vai cita veida ierēdņu aizskārumiem.

Valsts kanceleja š.g. februāra otrajā pusē noslēdza darbu pie vadlīniju2 izstrādes, kuru mērķis ir veicināt izpratni par politisko un pārvaldes amatpersonu lomu un sadarbības tiesisko ietvaru, kā arī sniegt ieteikumus sadarbības modeļiem izpildvaras ikdienas darbā.

Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovkis skaidro, ka "politiskās un administratīvās izpildvaras institūcijas un to amatpersonas ir neatņemamas izpildvaras sastāvdaļas. To darbs ir savstarpēji papildinošs un vērsts uz vienu mērķi – veicināt savas nozares un valsts kopumā attīstību un sabiedrības labklājību, strādājot godprātīgi un atbildīgi".3

Tikai laiks un paveiktie darbi parādīs, vai vadlīnijas uzlabos ilgstošā laika periodā ielaistās problēmas un nesaskaņas starp pārvaldes amatpersonām un politiskajām amatpersonām, jo viens no ilgtspējīgas valsts pastāvēšanas pamatiem ir gudra un spējīga valsts pārvalde, kas komandas ietvaros veido un pieņem lēmumus, no kuriem ir atkarīga visas Latvijas attīstības gaita un virziens.

Vadlīnijās tiek skaidrots, ka "sadarbība veidojas vienotā izpratnē par kopīgu misiju un sadarbības ieguvumiem – politiskās un pārvaldes amatpersonas kopīgā darbā, viens otru atbalstot un papildinot, sasniedz labāku rezultātu nozares un valsts un sabiedrības attīstībai".

Lai arī cik dažbrīd sarežģīti un pat šķietami neiespējami veidotos šie sastrādāšanās apstākļi, tomēr sabiedrība no profesionālas valsts pārvaldes un politiķiem sagaida komandas darbu, kas secīgi vairumā gadījumu noved pie pārdomātiem un kvalitatīviem lēmumiem kopējo valsts interešu vārdā, lēmumu gatavotājiem un lēmumu pieņēmējiem personiskās izjūtas vai ambīcijas novirzot otrajā plānā.

Mūsdienu sabiedrība pieprasa uzlabot galvenās vērtības un notiekošos procesus valsts pārvaldē, izslēdzot jebkādus arhaiskus elementus un domāšanas vērtības.

Taču bez jau iepriekš minēto vadlīniju izstrādes būtu jāveic arī skrupulozs darbs pie kopējās valsts pārvaldes esošās struktūras darbības izanalizēšanas un nepieciešamības gadījumā jāveic "kapitālais remonts", lai maksimāli būtu nodrošināta tāda valsts pārvaldes uzbūve, kas pilnībā izslēgtu nelikumīgu prasību gan izteikšanas, gan arī veikšanas iespējamību.

RAKSTA ATSAUCES /

1. Iestājas pret ierēdņu politisku ietekmēšanu. Jurista Vārds, 18.02.2020., Nr. 7 (1117), 5.–6. lpp.

2. Skat.: https://mk.gov.lv/sites/default/files/page/attachments/greco_vadlinijas_17.02.2020_gala.pdf

3. Skat.: https://mk.gov.lv/lv/content/politiku-un-ierednu-sadarbibas-vadlinijas

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Piģēns K. Bez cieņpilnas savstarpējas attieksmes un sadarbības neiztikt. Jurista Vārds, 17.03.2020., Nr. 11 (1121), 2.lpp.
11
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Natālija Laveniece-Straupmane, Jautrīte Briede, Valentija Liholaja, Andrejs Judins, Ilze Ziemane
Viedoklis
Ārkārtējā situācija: juristu viedokļi par tiesisko regulējumu un tā piemērošanu
Pasaules Veselības organizācija ir izsludinājusi vīrusa Covid-19 pandēmiju, savukārt Ministru kabinets – ārkārtējo situāciju Latvijā. Nepieredzētais bīstamās slimības uzliesmojums nes ne vien draudus mūsu sabiedrības veselībai un ...
22 komentāri
Elīna Kaminska
Viedoklis
Vai reputācija ir mūžīgi nemainīga vērtība
Turpinot pārdomas, kas aizsāktas rakstā "Per aspera ad astra. Ieskats ceļā uz advokatūru",1 šoreiz manu uzmanību saistījis ļoti konkrēts jautājums – amata pretendentu reputācijas vērtēšana.
Uldis Krastiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Vainas psiholoģiskā koncepcija Krimināllikumā
Vēsturiski vaina kā personas psihiska darbība Latvijas krimināltiesībās ir katra noziedzīga nodarījuma neatņemama sastāvdaļa, un tā tiek iekļauta ikviena Krimināllikuma (turpmāk – KL) sevišķajā daļā paredzēta noziedzīga ...
Āris Kakstāns
Tiesību prakses komentāri
Ieguldījumi jaunajos sportistos un nākotnes peļņas sadale
Jaunieši sportā un dzīvē vispār ir liels nezināmais – gan vilšanās un neizdošanās risks, gan ļoti lielu panākumu potenciāls. Satversmes un Civillikuma normu savstarpējā mijiedarbība reizēm var radīt interesantus kāzusus, ...
Zanda Dāvida
Tiesību prakses komentāri
Vai Latvija mainīs iedibināto patērētāja statusa identificēšanas doktrīnu
2020. gada 16. janvārī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts (turpmāk – Tiesa) pieņēma spriedumu lietā Nr. SKC-18/2020 (turpmāk – Spriedums), kurā secināja: lai noteiktu, vai sportista attīstības un ...
2 komentāri
AUTORU KATALOGS