Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

ŽURNĀLS Redaktora sleja

1. Decembris 2020 /Nr.48 (1158)

Ar roku uz paātrināta pulsa

Decembris ir normāls laiks kopsavilkumu veikšanai par aizvadīto gadu. Daudzi teiks, ka 2020. gadu no vēstures vispār būtu labāk bijis izsvītrot. No otras puses, nevaram zināt, ko nesīs nākamais, tāpēc ar latvisko piesardzību varam arī secināt – labi vēl, ka tā.

Savukārt, atskatoties konkrēti uz "Jurista Vārda" gadu, gribētos izdarīt pozitīvus secinājumus, un mēs ceram, ka lasītāji redakcijas kopsavilkumam varētu piekrist. Kopā ar mūsu autoriem arī šogad esam turējuši "roku uz Latvijas tiesiskās sistēmas pulsa", turklāt tas, protams, ir sities krietni ātrāk nekā normālos apstākļos.

Reaģējot uz Covid-19 epidēmiju, kas atstāj iespaidu ne tikai uz veselības aprūpi un ekonomiku, bet arī tieslietām, kopš pavasara esam organizējuši publikācijas par šīm aktualitātēm, tai skaitā pirmos (un vienīgos) Covid-19 pārvarēšanas likuma komentārus un iestāžu krīzes laika regulējuma likuma komentārus. Visas ar epidēmiju saistītās publikācijas sabiedriskās nozīmības dēļ ir pieejamas portālā juristavards.lv ikvienam interesentam bez maksas, ne tikai "Jurista Vārda" abonentiem. Ceram, ka tādā veidā esam stiprinājuši gan mūsu kopējos centienus pārvarēt sērgu, gan sargājuši tiesiskumu un likuma varu valstī.

Paralēli šiem ārpuskārtas notikumiem, protams, ir ritējis ikdienas darbs atbilstoši "Jurista Vārda" mērķim – sekot aktualitātēm un risināt Latvijas tiesiskās sistēmas problēmas. Līdz decembrim tapuši arī vairāk nekā desmit tematisko laidienu, kas veltīti atsevišķām tēmām un "vienos vākos" apkopo attiecīgās tiesību nozares labāko ekspertu skatījumu. Tādējādi šogad lasītājiem esam piedāvājuši padziļināti iepazīsties ar šādām tēmām: starptautisko sankciju piemērošana, kopīpašuma problemātika, Darba likuma grozījumi, dzīvojamo māju pārvaldīšana, iespējas piesaistīt ES fondu līdzekļus, kaitējuma kompensācija CSN cietušajiem, ANO Konvencija par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem u.c. Redakcijai vislielāko gandarījumu un arī lasītāju vidū lielāko rezonansi guvuši divi tematiskie "Jurista Vārdi": par bērnu tiesībām un datu izmantošanas tiesiskajiem aspektiem (tas iznāca grāmatžurnāla apjomā).

Līdz gada beigām pie lasītājiem dosies vēl trīs tematiskie laidieni, no kuriem pirmais ir šodienas "Jurista Vārds", kas veltīts "degošajai" aktualitātei – topošajai Ekonomisko lietu tiesai. Šī pirmā praktiskā rokasgrāmata un vadlīnijas noteikti noderēs gan Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem un darbiniekiem (viņu atlase un apmācība pašlaik turpinās), gan jebkuram Latvijas tiesībniekam, kam iznāks ar šo jauno tiesu saskarties. Neskaidrību vēl ir daudz, un daudzi jautājumi vēl tikai radīsies, kad tiesa sāks darbu. Tomēr pateicamies visiem šī speciālā laidiena autoriem, kas ar saviem rakstiem ir radījuši palīgu jaunās tiesas darba sākšanai.

Līdz pat pagājušajai nedēļai bija paredzēts, ka Ekonomisko lietu tiesa sāks darbu no 2021. gada 1. janvāra, tieši tāpēc ar lielu apņēmību, autoru piepūli un kolēģes Sannijas Matules kā šī laidiena atbildīgās redaktores enerģiju mēs īstenojām apņemšanos šo tematisko žurnālu izdot decembrī. Tomēr īsi pirms došanas uz druku kļuva zināms, ka tiesas darba sākuma termiņš tiks pārcelts (iespējams, uz 31. martu). Atliek teikt – būs Latvijas tiesībniekiem papildu mēneši, lai kārtīgi izstudētu šī tematiskā laidiena rakstus un labāk saprastu, ko un kā jaunā Ekonomisko lietu tiesa darīs, kā notiks piekritība, kāds būs process utt. Un "Jurista Vārda" lasītāji šīs jaunās tiesas darba sākumu, protams, sagaidīs zinošāki nekā tie, kas pie šī žurnāla netiks.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Gailīte D. Ar roku uz paātrināta pulsa. Jurista Vārds, 01.12.2020., Nr. 48 (1158), 2.lpp.
9
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Jurista Vārds
Numura tēma
Nākamgad darbu sāks jauna specializētā tiesa ar specifisku kompetenci
Kopš šovasar veiktajiem grozījumiem1 likuma "Par tiesu varu" 29. panta 1.1 daļa paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (ELT), kura ...
Inita Ilgaža
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesa – kāda tā būs?
Saeima 2020. gada 17. jūnijā pieņēma grozījumu likumā "Par tiesu varu", kas paredz, ka Civilprocesa likumā un Kriminālprocesa likumā noteiktu lietu izskatīšanai pirmajā instancē tiek izveidota Ekonomisko lietu tiesa (turpmāk arī – ...
Kristīne Miļevska
Skaidrojumi. Viedokļi
Ekonomisko lietu tiesas kompetence civillietās
Ar 2020. gada 1. oktobra likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" Saeima noteica Ekonomisko lietu tiesas (turpmāk – ELT) kompetenci civillietās. Raksta mērķis ir sniegt priekšstatu par ELT kompetences noteikšanas kritērijiem, galvenajām ...
Vadims Mantrovs
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no pārapdrošināšanas līguma
Saskaņā ar 2020. gada 1. oktobra likuma "Grozījumi Civilprocesa likumā" 1. pantu Civilprocesa likuma 24. pants tika papildināts ar 1.1 daļas 1. punktu, atbilstoši kuram Ekonomisko lietu tiesa kā pirmās instances tiesa izskatīs prasības, ...
Pauls Zeņķis
Skaidrojumi. Viedokļi
Prasības, kas izriet no ieguldījumu pakalpojumu vai ieguldījumu blakuspakalpojumu līgumiem
2020. gada 1. oktobrī pieņemts un ar 2021. gada 1. janvāri spēkā stāsies likums "Grozījumi Civilprocesa likumā"1 (turpmāk – Grozījumi), kas Civilprocesa likuma2 24. pantu papildinās ar 1.1 daļu un noteiks jaunizveidotās Ekonomisko ...
AUTORU KATALOGS