ŽURNĀLS Redaktora sleja

10. Maijs 2022 /Nr.19 (1233)

Eksāmens, ko sen bijām pelnījuši
7 komentāri

Jau pēc dažām nedēļām, šā mēneša izskaņā, sāksies un līdz pat 13. jūnijam turpināsies trešais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Atceroties situāciju pirms gada, kad vēl notika sagatavošanās priekšdarbi pirmajam pārbaudījumam, bija daudz neskaidrību un arī liels satraukums – par eksāmena norisi kā tādu un arī rezultātiem. Nevar noliegt – intriga bija. Kā liecina vēlākās diskusijas arī šeit pat, "Jurista Vārda" slejās, pēc pirmā eksāmena bija dažādi viedokļi. Domapmaiņā tika dotas norādes uz pilnveidojamiem aspektiem eksāmena organizatoriskajā kārtībā un saturā, un arī rezultāti visus nolika fakta priekšā – bez studijās uzkrātām zināšanām šo apjomīgo pārbaudījumu patiešām nokārtot nesanāks pat lielākajam veiksminiekam.

Pirmo eksāmenu pirms gada kārtoja 130 studenti. Sākotnēji pārbaudījums bija veiksmīgs 33 %, taču vēlāk tika iesniegtas 22 apelācijas, un sešas no tām deva cerēto lēmumu, ietekmējot kopējo statistiku. Procentuāli līdzīgu rezultātu uzrādīja arī otrais jeb aizvadītās ziemas sesijas pārbaudījums – pēc Tieslietu ministrijas datiem, šo eksāmenu sekmīgi nokārtojuši 32 % no 72 studentiem. Viņu vidū ir gan tādi, kas eksāmenu kārtoja atkārtoti, gan tādi, kuri pārbaudījumā piedalījās pirmoreiz. No atkārtoti kārtojušiem 52 studentiem ar otro piegājienu eksāmenā kopumā sekmīgu vērtējumu un līdz ar to jurista profesionālo kvalifikāciju ieguvuši 40 %. Savukārt pirmo reizi eksāmenu ziemas sesijā kārtoja 20 studenti, un tur veiksme bijusi vien pārim, jo sekmīgu vērtējumu ieguvuši tikai desmit procenti. Šo pēdējo eksāmenu 38 % nav nokārtojuši divās tiesību jomās, bet aptuveni trešdaļai eksāmens būs jāpārkārto pilnībā.

No vienas puses, šie eksāmenu rezultāti it kā stindzina, jo ziemas sesijā no pirmreizējiem kārtotājiem 90 %, bet no atkārtotajiem – vairāk nekā pusei tas nesis sliktas ziņas. Ir viela pārdomām. Taču, no otras puses, tas arī apliecina, ka jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu bijām pelnījuši jau sen. Protams, šāds pārbaudījums nav nekāds nieks, ar kuru bez piepūles tiktu galā jebkurš, vēl jo vairāk – prakse parāda pretējo. Tāpēc stindzinošāk par jauno censoņu pirmo lielo neizdošanos eksāmenā, jo viņi vēl tikai tiecas pēc diploma, tomēr ir to juristu zināšanu lielie robi, kuriem profesionālā kvalifikācija jau piešķirta. Tam īpaši uzskatāms piemērs ir regulārie prokurora amata pretendentu pārbaudījumi, kuros jau pirmais vispārīgais tests, runājot līdzībās, amata tīkotājus pamatoti pļauj kā zāli. Grūti ko teikt, ja vēlas būt prokurors, bet nezina, no kāda vecuma persona ir saucama pie kriminālatbildības. Kļūdīties var katrs. Taču diezin vai var runāt par nejaušu kļūdīšanos, ja tikai trešdaļa no 45 pretendentiem zina šo pareizo atbildi; ja mazāk nekā puse var pareizi atbildēt uz jautājumu par dalības jēdzienu krimināltiesībās, ja tikai piektā daļa zina, kas ir Eiropas apcietinājuma lēmums. Grūtības sagādā arī jautājums par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu – 10 no 45 nezina, ar ko Latvijai nozīmīgs ir 4. maijs. Kopsummā pagājušā gada decembrī ar šo 40 jautājumu testu galā tika un pielaidi konkursa otrajai kārtai ieguva tikai 5 no 45 interesentiem.

Šā gada aprīļa konkursa rezultāti salīdzinoši ir labāki, bet diezin vai labi – prokurora amata kandidātu atlases pārbaudījuma pirmās kārtas testu ar atbilžu variantiem no 35 kandidātiem pārvarēja 11. Arī šajā pēdējā pārbaudījumā prokurora amata pretendentiem grūtības sagādāja juridisko zināšanu jautājumi, piemēram, tikai deviņi pareizi atbildēja uz jautājumu, ka drošības nauda ir procesuālais piespiedu līdzeklis, tikai aptuveni trešā daļa zināja, ka kriminālprocesa kārtību nosaka tā procesuālā tiesību norma, kura ir spēkā procesuālās darbības izdarīšanas brīdī. Aptuveni ceturtdaļa nezināja, ka prokuratūra ir patstāvīga tiesu varas institūcija un nav pakļauta Tieslietu ministrijai vai kādai citai institūcijai.

It kā speciālisti ar profesionālo kvalifikāciju piesakās konkursā uz tik atbildīgu amatu, taču vienlaikus viņiem trūkst elementāru juridisko zināšanu pat attiecīgajā tiesību jomā, nerunājot par pārējo. Varam tikai minēt, vai viņi paši apzinās robus savās zināšanās un vienkārši cer uz veiksmi, tāpēc ir vajadzīgs šis filtrs, kas nepieļauj, ka tieši tādas pašas veiksmes ceļā ir tikusi iegūta profesionālā kvalifikācija. Valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens šim mērķim noteikti kalpo – uzskatāmi redzam, kā tas atfiltrē. Pārbaudījuma saturā un formā vienmēr kaut ko var attīstīt, pilnveidot, taču šāda eksāmena lietderība ir objektīva nepieciešamība, un jau sen.

ATSAUCE UZ ŽURNĀLU
Matule S. Eksāmens, ko sen bijām pelnījuši. Jurista Vārds, 10.05.2022., Nr. 19 (1233), 2.lpp.
7
komentāri (7)
7 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Sannija Matule
10. Maijs 2022 / 12:55
0
ATBILDĒT
AUTORES PIEZĪME PIE SLEJĀ PAUSTĀ. Šī žurnāla iznākšanas dienā kļuva zināmi pēdējās, tas ir, ziemas sesijas pārbaudījuma apelācijas iesniegumu izskatīšanas rezultāti. Saskaņā ar Tieslietu ministrijas apkopoto informāciju kopumā no 72 studentiem, kas kārtoja eksāmenu, 22 studenti rezultātus apstrīdēja, no tiem 16 studentiem pēc apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas vērtējums kādā no eksāmena jautājumiem tika mainīts. Sekmīgu vērtējumu ieguvuši gan studenti, kuri eksāmenu kārtoja atkārtoti, gan studenti, kuri eksāmenu kārtoja pirmo reizi. Attiecīgi pēc apelācijas iesniegumu rezultātiem valsts vienoto jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ziemas sesijā kopumā sekmīgi nokārtojuši 38 % (materiāla sagatavošanas brīdī bija dati par eksāmena rezultātiem, kas neietvēra apelācijas iesniegumu un to sakarā pieņemto lēmumu radītās korekcijas).
Homērs > Sannija Matule
10. Maijs 2022 / 16:51
0
ATBILDĒT
Ja pareizi sapratu, tad 16 gadījumos no 22 tika mainīts vērtējums. Tas ir vairāk kā 70% gadījumos vērtējums bija nepareizs. Ja šo sapratu pareizi, tad tas, manuprāt, met ļoti lielu ēnu uz spēju adekvāti novērtēt eksāmenu rezultātus. Ļoti, ļoti bēdīgi.
Sannija Matule > Homērs
10. Maijs 2022 / 19:15
0
ATBILDĒT
Šeit komentāros manis ieliktais papildinājums par skaitļiem ir copy-paste no TM šodien izziņotās informācijas, kuru es neesmu papildus pārbaudījusi, tādēļ būs grūti Jums atbildēt ar pārliecību. Taču, jā, es arī tā sapratu, ka daudziem apelācija bija sekmīga, jo kopējais eksāmenu nokārtojušo skaits no 32% sākotnēji ir pieaudzis līdz 38% pēc sūdzību izskatīšanas.
Protagors > Homērs
10. Maijs 2022 / 18:07
0
ATBILDĒT
Šķiet, ka šajā situācijā svarīgāk ir skatīties uz nepareizi izlaboto atbilžu skaitu attiecībā pret kopējo atbilžu skaitu, kuru vērtētājiem vajadzēja labot. Jāņem vērā tas, ka studentiem vajadzēja atbildēt uz vairakiem jautājumiem. (5 kategorijas) * (3 temati katrā katogorijā ) * (3 jautājumi katrā tematā) = 45 teorijas jautājumi. + 38 kāzusu jautājumi. Tātad, vērtētājiem jāvērtē 83 atbildes priekš viena studenta. Protams, mums pietrūkst informācijas, lai noskaidrotu nepareizi vērtētās atbildes tiem studentiem, kuri neiesniedza apelāciju, un mēs nezinām cik atbilžu vērtējumi tika koriģēti pēc apelācijas. Priekš vērtētājiem labākajā gadījumā (ja pieņemam, ka apelāciju iesniedza tikai tie, kuru darbi netika pienācīgi izlaboti, un katrā no 16 dabiem, kurā atrada kļūdu, tā bija tikai vienā no 83 jautājumiem ) vērtētāji nepilnvērtīgi izlaboja (16/ (72*83))*100 = 0,2% no visām atbildēm. Patiesais skaits noteikti ir lielāks, jo viena persona var iesneigt apelāciju par vairākām atbildēm un būs tie, kuri neiesniedz apelaciju, jo nokārtoja eksāmenu, bet varu droši teikt, ka situācija nav tik slikta kā sākumā šķiet. Nevarētu būt tā, ka 22% vai 70% no visām (5976) atbildēm tiek izlabotas kļūdaini.
Protagors > Homērs
10. Maijs 2022 / 17:12
0
ATBILDĒT
Kāpēc nerēķināt no kopējā studentu skaita, kuri kārtoja eksāmenu? Tad būtu 22%.
Игра в напёрстки > Protagors
11. Maijs 2022 / 01:01
2
ATBILDĒT
Считайте, как хотите, садитесь, как хотите, от этого ничего не изменится. Наука уголовного процесса в стране есть? Сколько школ у нас уголовного процесса, состязающихся между собой? Закопали науку уголовного процесса уже давно, и даже поминки не справили. Криминалистика?! В могиле! Теория оперативной деятельности? И она же - там! Спасибо проф. В.Лихолае и У.Крастиньшу за то, что наука уголовного права живёт! Доц.Д.Хамковой спасибо! Отдельное спасибо господину Кутрису - лучу света в науке уголовном процесса. А Вы тут о том, как считать. Науку возрождать надо. И за дверь выставить посредственностей, воспроизводящих себе подобных.
Большой обман
10. Maijs 2022 / 09:00
1
ATBILDĒT
Большой обман всегда оборачивается большой катастрофой. Ничего нового. Ничего удивительного. Как и говорил Роберт Килис, Царство ему небесное, единственный, кто осмелился сказать это вслух: слишком много посредственностей в высшем образовании, которые воспроизводят себе подобных.
visi numura raksti
Erlens Kalniņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Kopīpašuma izbeigšanas regulējums un tā reforma. III. Jaunais tiesiskais regulējums
Jurista Vārds
Notikums
Valsts augstākie apbalvojumi – Latvijas juristiem  
Sagaidot Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas gadadienu, 3. un 4. maijā Rīgas pilī notika svinīgas ceremonijas, kurās Valsts prezidents Egils Levits ar augstākajiem apbalvojumiem par izcilu, radošu ieguldījumu Latvijas ...
Sannija Matule
Tiesību politika
Reorganizācijas ceļā top lielākā tiesa Latvijā
Atbilstoši likumā "Par tiesu varu" paredzētajai kārtībai 22. aprīlī Tieslietu padome ir piekritusi izmaiņām jeb apstiprinājusi tai iesniegto Rīgas pilsētas tiesu reorganizācijas plānu, kas paredz no 2022. gada 1. augusta Pārdaugavas ...
Andrejs Judins
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas Republikas pilsonības zaudēšana
Šī gada 21. aprīlī Saeima pieņēma grozījumus Pilsonības likumā,1 papildinot likuma 24. panta pirmo daļu ar jaunu piekto punktu, kas paredz iespēju atņemt Latvijas pilsonību personai, kura veikusi darbības, kas grauj vai apdraud ...
Vineta Bei
Mūsu autors
Iepazīstieties: JV autore  Vineta Bei
Studējusi Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē, Rīgas Juridiskajā augstskolā (LL.M Eiropas un starptautiskajās tiesībās) un Leidenes Universitātē Nīderlandē. Eiropas Savienības Vispārējās tiesas tiesneses Ingas Reines ...
AUTORU KATALOGS