ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

12. Aprīlis 2005 /Nr.13 (368)

Satversmes tiesas spriedumos skaidrotie principi

Satversmes tiesas spriedumos skaidrotie principi

Madara Kalniete, Latvijas Policijas akadēmijas Publisko tiesību nodaļas studente
KALNIETE MADARA.PNG (68137 bytes)
Foto: no personiskā arhīva

Nobeigums. Sākums “JV” Nr.12, 5.04.2005.

Taisnīga tiesa – Satversmes 92.pantā minētais jēdziens ietver divus aspektus, proti, “taisnīga tiesa” kā neatkarīga tiesu varas institūcija, kas izskata lietu, un “taisnīga tiesa” kā pienācīgs, tiesiskai valstij atbilstošs process, kurā šī lieta tiek izskatīta. Pirmajā aspektā šis jēdziens tulkojams sasaistē ar Satversmes 6.nodaļu, otrajā ? sasaistē ar tiesiskas valsts principu, kas izriet no Satversmes 1.panta. [Lieta Nr.2002–09–01]
“Taisnīga tiesa” kā pienācīgs, tiesiskai valstij atbilstošs process nozīmē taisnīgu lietas izskatīšanu, proti, katrā konkrētā gadījumā tiesai jāievēro taisnīguma princips. Savukārt tā kā tiesas darba rezultāts ir tiesas spriedums, tad ar jēdzienu “taisnīga tiesa” galvenokārt tiek saprasts jēdziens “taisnīgs spriedums”.
Taisnīgas tiesas garantija ir cieši saistīta ar pamatotiem, tiesību normām atbilstošiem nolēmumiem. Tā, piemēram, Civilprocesa likuma 189.panta trešajā daļā ir noteikts, ka spriedumam jābūt likumīgam un pamatotam, turklāt tas konkretizēts 190.pantā: “(1)Taisot spriedumu, tiesa vadās pēc materiālo un procesuālo tiesību normām. (2)Tiesa spriedumu pamato uz apstākļiem, kas nodibināti ar pierādījumiem lietā.” Taču taisnīga sprieduma pieņemšanai nepietiek tikai ar tiesību normu gramatisku izpratni. Lai ar piemērojamo tiesību normu sasniegtu taisnīgāko un lietderīgāko mērķi, tiesai jāizmanto dažādas tiesību normu interpretācijas metodes – ne tikai gramatiskā, bet arī vēsturiskā, sistēmiskā un teleoloģiskā metode.[Lieta Nr.2002–06–01]
Lai arī Satversme tieši neparedz gadījumus, kad tiesības uz taisnīgu tiesu varētu tikt ierobežotas, tās tomēr nav absolūtas. Satversme ir vienots veselums, un tajā ietvertās normas tulkojamas sistēmiski.14 Pieņēmums, ka Satversmes 92.pantā paredzētajām katras konkrētas personas tiesībām vispār nevar noteikt ierobežojumus, nonāktu pretrunā gan ar Satversmē garantētajām citu personu pamattiesībām, gan arī ar citām Satversmes normām.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Uldis Krastiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Grupveida nodarījumi: teorija un prakse
Velga Gailīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Par tiesneša pienākumu deleģēšanu tiesas darbiniekam
12 komentāri
Tiesību prakse
Par maksātnespējas iestāšanās brīdi, administrācijas izmaksām un kārtējo nodokļu maksājumiem
Informācija
Aicina strādāt valsts pārvaldē
Informācija
Apstiprina notāru atlīdzības takses
AUTORU KATALOGS