ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

27. Februāris 2007 /Nr.9 (462)

Latvijas tiesu prakse līgumsoda jomā: analīze un kritika
1 komentāri

2005.gada 26.janvārī Augstākās tiesas Senāts pasludināja spriedumu lietā Nr.SKC-48 par aizdevuma un līgumsoda piedziņu. Šis spriedums ir īpaši ievērojams gan ar jaunu pieeju līgumsoda aprēķināšanā Latvijas civiltiesībās, gan arī ar to, ka šis spriedums tiek plaši izmantots citu tiesu darbā attiecīgās kategorijas lietās. Tajā norādītie motīvi un apsvērumi, kas saistīti ar līgumsoda apmēra noteikšanu, tiek citēti daudzos citu instanču tiesu spriedumos. Līdz ar to šī sprieduma, kas iezīmē jaunu pavērsienu līgumsoda jomā, analīze vēl aizvien būtu noderīga, kaut arī no šī sprieduma pasludināšanas ir pagājuši gandrīz divi gadi.
Tiesas pilnvaras atcelt vai mazināt nokavējuma sekas ir pakļautas noteiktiem likumā minētiem nosacījumiem, kuru iestāšanās spriedumā nav konstatēta.

Latvijas tiesu prakse līgumsoda jomā: analīze un kritika

 

Tiesas pilnvaras atcelt vai mazināt nokavējuma sekas ir pakļautas noteiktiem likumā minētiem nosacījumiem, kuru iestāšanās spriedumā nav konstatēta.

 

Mg.iur. (Tūras universitāte) Mārtiņš Ozoliņš

 

Rakstā pausts autora personiskais viedoklis, tas nekādā gadījumā nav saistošs nevienai organizācijai vai institūcijai, kurā viņš darbojas.

 

03.JPG (11987 bytes)
Foto: no personiskā arhīva

2005.gada 26.janvārī Augstākās tiesas Senāts pasludināja spriedumu lietā Nr.SKC-48 par aizdevuma un līgumsoda piedziņu. Šis spriedums ir īpaši ievērojams gan ar jaunu pieeju līgumsoda aprēķināšanā Latvijas civiltiesībās, gan arī ar to, ka šis spriedums tiek plaši izmantots citu tiesu darbā attiecīgās kategorijas lietās. Tajā norādītie motīvi un apsvērumi, kas saistīti ar līgumsoda apmēra noteikšanu, tiek citēti daudzos citu instanču tiesu spriedumos. Līdz ar to šī sprieduma, kas iezīmē jaunu pavērsienu līgumsoda jomā, analīze vēl aizvien būtu noderīga, kaut arī no šī sprieduma pasludināšanas ir pagājuši gandrīz divi gadi.

 

Lietas faktiskie apstākļi un tiesas argumenti

Tā kā šis spriedums tika publicēts žurnālā “Jurista Vārds”,1 lietas faktiskie apstākļi tiks pārstāstīti ļoti īsi.

komentāri (1)
1 KOMENTĀRS
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Shadow
27. Februāris 2007 / 15:45
0
ATBILDĒT
Beidzot par to raksta un nevis tikai runa pa sturiem. Loti labs raksts!
visi numura raksti
Arta Snipe
Skaidrojumi. Viedokļi
Saistību tiesību komentāri
Tiesiska darījuma saturs jāatšķir no darījuma priekšmeta: darījuma priekšmets ir lieta vai darbība (skatīt CL 1412.pantu un komentārus pie šā panta), bet darījuma saturs iekļauj ne tikai priekšmetu, bet arī akta mērķi un visus ...
Akadēmiskā dzīve
Jauns juridisko zinātņu doktors
Pagājušajā nedēļā, 22. februārī, Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai ...
Agnese Pūcīte
Skaidrojumi. Viedokļi
Strīdu izskatīšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā
Kas tad ir Regulatora lēmums (ar šiem lēmumiem ir jāsaprot arī lēmums atteikt ierosināt strīdu un lēmums izbeigt lietu)? Vai Regulatora lēmums ir administratīvs akts vai tiesas nolēmumam pielīdzināms lēmums - Regulatora nolēmums?
Edgars Hercenbergs
Skaidrojumi. Viedokļi
Princips ne bis in idem: īstenošana konkurences tiesībās
Šī raksta mērķis ir atrisināt ne bis in idem piemērošanas problēmas gan tiesību piemērošanas, gan normatīvo tiesību aktu uzlabošanas līmenī. Raksta pamatā ir Konkurences padomes administratīvais akts, kura saturs autoram lika ...
3 komentāri
Arturs Neparts
Vēstules
Vēlreiz par Latvijas-Krievijas robežlīgumu
AUTORU KATALOGS