ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

27. Februāris 2007 /Nr.9 (462)

Strīdu izskatīšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā

Kas tad ir Regulatora lēmums (ar šiem lēmumiem ir jāsaprot arī lēmums atteikt ierosināt strīdu un lēmums izbeigt lietu)? Vai Regulatora lēmums ir administratīvs akts vai tiesas nolēmumam pielīdzināms lēmums - Regulatora nolēmums?

Strīdu izskatīšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā

 

Mg.iur. Agnese Pūcīte, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Juridiskā departamenta Elektronisko sakaru un pasta lietu nodaļas vadītāja

 

Turpinājums. Sākums “JV”, Nr.8, 20.02.2007.


 

Lēmums par strīda izskatīšanu vai izšķiršanu

04.JPG (17722 bytes)
Foto: Boriss Koļesņikovs, “LV”

Likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (SPRK) 9.panta otrā daļa un Elektronisko sakaru likuma (ESL) 8.panta otrā daļa noteic, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Regulators, izskatot strīdu, pieņem lēmumu par strīdu izskatīšanu vai izšķiršanu (Regulatora lēmums).

Atbilstoši SPRK 11.panta ceturtajai daļai un ESL 10.panta pirmajai daļai Regulatora pieņemtos lēmumus un izdotos administratīvos aktus par prettiesiskiem var atzīt un atcelt tikai tiesa.

Tiesību teorijā tiek nodalīti normatīvie vai leģislatīvie valsts pārvaldes akti, kuri, saņemot Saeimas pilnvarojumu, izdoti likuma ietvaros vai kuri izdoti diskrecionārās varas ietvaros, jo likuma normu regulējuma nav, bet ir vispārējs pilnvarojums ar pārvaldes aktu palīdzību reglamentēt sabiedriskās attiecības un ir individuālie valsts pārvaldes akti, kuros uzvedības priekšraksts tiek adresēts individuālai personai.1

SPRK 11.pants paredz, ka Regulators pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus.

Autore, skatoties kopumā tiesību teorijā minēto un SPRK 11.pantā noteikto, secina, ka Regulators izdod divu veidu valsts pārvaldes aktus:

1. Leģislatīvos valsts pārvaldes aktus – Regulatora izdotie ārējie un iekšējie normatīvie akti, kurus Regulators ir apstiprinājis ar lēmumu.

2. Individuālos valsts pārvaldes aktus – administratīvos aktus.

Pašreiz Regulatora lēmumi ir administratīvie akti. Tomēr, pilnveidojot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas regulēšanu un paredzot jaunu strīdu izskatīšanas un izšķiršanas modeli Regulatorā, radīsies pilnīgi jauns lēmuma veids, kuru Regulators pieņems, kurš būs pielīdzināms tiesu nolēmumam un kurš nebūs tiesību teorijā minētais valsts pārvaldes akts.

Šis raksts pieejams “Jurista Vārda” abonentiem

Lai lasītu šo rakstu tālāk, Tev jābūt žurnāla abonentam.

Esošos abonentus lūdzam autorizēties:

Ja vēl neesi abonents, aicinām pievienoties lasītāju pulkam.
Iegūsi tūlītēju piekļuvi digitālajam saturam!

ABONĒT

Mēnesī - tikai 9,99 eiro; vēl izdevīgāks - gada abonements. Piedāvājam trīs abonementu veidus!

Abonentu ieguvumi:

  • Neierobežota pieeja arhīvam - 24 h/7
  • Vairāk nekā 16 000 rakstu un 1800 autoru
  • Visi tematiskie numuri un ikgadējie grāmatžurnāli
  • Personalizētās iespējas - piezīmes, citāti, mapes
0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Arta Snipe
Skaidrojumi. Viedokļi
Saistību tiesību komentāri
Tiesiska darījuma saturs jāatšķir no darījuma priekšmeta: darījuma priekšmets ir lieta vai darbība (skatīt CL 1412.pantu un komentārus pie šā panta), bet darījuma saturs iekļauj ne tikai priekšmetu, bet arī akta mērķi un visus ...
Akadēmiskā dzīve
Jauns juridisko zinātņu doktors
Pagājušajā nedēļā, 22. februārī, Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai ...
Mārtiņš Ozoliņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Latvijas tiesu prakse līgumsoda jomā: analīze un kritika
2005.gada 26.janvārī Augstākās tiesas Senāts pasludināja spriedumu lietā Nr.SKC-48 par aizdevuma un līgumsoda piedziņu. Šis spriedums ir īpaši ievērojams gan ar jaunu pieeju līgumsoda aprēķināšanā Latvijas civiltiesībās, gan ...
1 komentāri
Edgars Hercenbergs
Skaidrojumi. Viedokļi
Princips ne bis in idem: īstenošana konkurences tiesībās
Šī raksta mērķis ir atrisināt ne bis in idem piemērošanas problēmas gan tiesību piemērošanas, gan normatīvo tiesību aktu uzlabošanas līmenī. Raksta pamatā ir Konkurences padomes administratīvais akts, kura saturs autoram lika ...
3 komentāri
Arturs Neparts
Vēstules
Vēlreiz par Latvijas-Krievijas robežlīgumu
AUTORU KATALOGS