ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

27. Marts 2007 /Nr.13 (466)

Samērīguma princips un obligātais administratīvais akts
2 komentāri

Satversmes tiesas lēmuma plaša interpretācija varētu "sašķobīt" Satversmes 1.pantā ietverto varas dalīšanas principu, samazinot likumdevēja iespējas pašam piemērot samērīguma principu un attiecīgi noteikt tiesiskās sekas, tā vietā paplašinot iestādes un tiesas pilnvaras lemt par piemērotākajām tiesiskajām sekām arī tad, ja likumdevējs to samērīgumu jau ir apsvēris.

Samērīguma princips un obligātais administratīvais akts

 

Satversmes tiesas lēmuma plaša interpretācija varētu “sašķobīt” Satversmes 1.pantā ietverto varas dalīšanas principu, samazinot likumdevēja iespējas pašam piemērot samērīguma principu un attiecīgi noteikt tiesiskās sekas, tā vietā paplašinot iestādes un tiesas pilnvaras lemt par piemērotākajām tiesiskajām sekām arī tad, ja likumdevējs to samērīgumu jau ir apsvēris.

 

Prof. Dr.jur.h.c. Ass.jur. Dipl.-Pol. Egils Levits, Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis

 

01.JPG (11486 bytes)
Foto: no EKT arhīva

I. Satversmes tiesas lēmums lietā par samērīguma principa piemērošanu obligātā administratīva akta gadījumā

 

[1] Satversmes tiesa ar 2007.gada 28.februāra lēmumu1 nolēma izbeigt tiesvedību lietā Nr.2006-41-01, kura bija ierosināta pēc Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta pieteikuma. Šajā lietā Administratīvo lietu departaments uzdeva jautājumu Satversmes tiesai par likuma “Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā” 35.pantā ietverto vārdu “uzturēšanās atļaujas neizsniedz”, kuru 2003.gada 1.maijā nomainīja Imigrācijas likuma 34.pantā ietvertie vārdi “uzturēšanās atļaujas izsniegšanu atsaka”, atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 96. un 110.pantam.

[2] Abi likumi, ja pastāv tajos noteiktie priekšnoteikumi, neparedz izņēmumus – uzturēšanās atļaujas jāatsaka jebkurā gadījumā. Administratīvo lietu departaments izteica šaubas, ka šīs normas varētu būt pretrunā ar Satversmes 96.pantā noteikto privātās dzīves neaizskaramību un 110.pantā noteiktajām laulības, ģimenes, vecāku un bērnu tiesībām tādēļ, ka apstrīdēto normu piemērošanas gadījumā esot izslēgtas iestādes un tiesas iespējas analizēt personas ģimenes un privātās dzīves ierobežojumu samērīgumu.

[3] Satversmes tiesa savā lēmumā konstatē, ka APL 13. pantā minētā samērīguma principa piemērošanas joma neaprobežojas tikai ar lietderības apsvērumu izdarīšanu rīcības brīvības gadījumos (t.i., ja iestādei izdod izdošanas izvēles, satura izvēles vai brīvo administratīvo aktu, sal. APL 65.p. 2.–4.d.), bet tas jāpiemēro arī tad, ja tai jāizdod obligātais administratīvais akts (APL 65.p. 1.d.). Satversmes tiesa pamato šo secinājumu ar to, ka samērīguma princips kā no Satversmes 1.panta izrietošs konstitucionālā ranga princips piemērojams arī obligātā administratīvā akta gadījumā. Apstrīdētās normas gan neparedz tiesības izdarīt lietderības apsvērumus (un piemērot samērīguma principa šo apsvērumu ietvaros).

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri (2)
2 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
Anonīms lietotājs
30. Marts 2007 / 10:16
0
ATBILDĒT
Paldies, ka Satversmes tiesas lēmuma "palu ūdeņi" tika novirzīti saprātīgā gultnē!
Anonīms lietotājs
28. Marts 2007 / 10:14
0
ATBILDĒT
Liels paldies E.Levitam par vel vienu lielisko rakstu!
visi numura raksti
Akadēmiskā dzīve
"Jurista Vārda" pētniecisko darbu konkurss
Nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" sadarbībā ar Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, Latvijas Policijas akadēmiju un Eiropas Tiesību studentu asociāciju (ELSA) rīko pētniecisko darbu konkursu, kurā aicina piedalīties gan visu ...
Sannija Matule
Notikums
Valstij un sabiedrībai uzticami juristi
Aizvadītā gada laikā notariālos pakalpojumus saņēmuši aptuveni divarpus miljoni klientu, un tas nav maz, tādēļ īpaši svarīga ir zvērinātu notāru profesionalitāte un attieksme pret apmeklētājiem, jo tas viņos rosina pārdomas, vai ...
Informācija
Augstākā tiesa ierosina grozījumus Krimināllikumā
Diāna Hamkova
Skaidrojumi. Viedokļi
Vai bērnu pornogrāfija Latvijā nav sodāma
Bērnu pornogrāfijas jautājuma aktualitāti apliecina gan masu mediju informācija, gan situācija praksē, gan arī tiesiskās jomas nesakārtotība. Šobrīd Latvijas Republikā nav spēkā esošu normatīvo aktu, kas regulētu erotiska un ...
1 komentāri
Zane Treigute
Informācija
Aizritējusi Venēcijas komisijas plenārsēde
AUTORU KATALOGS