ŽURNĀLS Notikums

11. Maijs 2010 /Nr.19 (614)

Tieslietu sistēmas Goda zīmes – valsts svētku priekšvakarā
Foto: Māris Kaparkalējs, “LV”

Arī juristu saime, sagaidot Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 20. gadadienu, svinēja svētkus: izceļot īpašu ieguldījumu Latvijas Republikas tieslietu sistēmas attīstībā un tiesiskuma stiprināšanā, 28. aprīlī jau trešo reizi tika pasniegts tieslietu sistēmas apbalvojums – Goda zīme. Šis oficiālais valsts apbalvojums pirmo reizi tika piešķirts Latvijas Republikas tieslietu sistēmas 90 gadu jubilejā 2008. gadā, kad to kopīgi iedibināja Tieslietu ministrija, Ģenerālprokuratūra un Augstākā tiesa. Šogad saskaņā ar Tieslietu sistēmas apbalvošanas padomes lēmumu Goda zīmi saņēma 22 tiesu un tieslietu darbinieki. Kā uzsvēra Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mārtiņš Lazdovskis, šie ir cilvēki, kas tieslietām dod ne vien visas savas zināšanas un pieredzi, bet arī sirdi.

Ar Tieslietu sistēmas I pakāpes Goda zīmi par izcilu mūža ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā Latvijā un pasaulē tika apbalvota Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes profesore, Saeimas deputāte Dr.iur. Ilma Čepāne.

Ar Tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, par īpaši nozīmīgiem zinātniskajiem sasniegumiem tieslietu nozarē, par īpaši nozīmīgu ieguldījumu tieslietu nozares politikas veidošanā un īstenošanā, starpvalstu attiecību veidošanā, judikatūras attīstībā un tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanā tika apbalvoti:

• Latvijas Universitātes profesors Dr.habil.iur. Uldis Krastiņš,

• Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja profesore Dr.iur. Valentija Liholaja,

• Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senators Zigmants Gencs,

• Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas virsprokurors Arvīds Kalniņš,

• Rēzeknes augstskolas profesors Dr.iur. Jānis Rozenbergs.

Ar Tieslietu sistēmas III pakāpes Goda zīmi par priekšzīmīgu, godīgu un radošu amata pienākumu veikšanu tika apbalvoti:

• Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatore Skaidrīte Lodziņa,

• Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatore Ilze Skultāne,

• Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnese Vanda Cīrule,

• Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnese Ludmila Poļakova,

• Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta senatore Anita Nusberga,

• Augstākās tiesas Dokumentu pārvaldības nodaļas konsultante Inta Ķirse,

• Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta konsultante Vaira Avotiņa,

• Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas prokurore Viktorija Opincāne,

• zvērināta advokāte Ināra Freidenfelde,

• zvērināta advokāte Ilga Jansone,

• zvērināts advokāts Juris Močuļskis,

• zvērināts advokāts Rūdolfs Zesers,

• zvērināta notāre Mārīte Rateniece,

• Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures katedras vadītāja profesore Dr.iur. Sanita Osipova,

• Zemgales apgabaltiesas tiesnese Velta Silamiķele,

• Ieslodzījuma vietu pārvaldes Daugavgrīvas cietuma priekšnieks Valerijs Tverdovs.

Apbalvošanas ceremonijas tradicionālajā "iedvesmas runā", kas šoreiz bija uzticēta Satversmes tiesas priekšsēdētājam Gunāram Kūtrim, tika uzsvērts, ka mūsdienu Latvijas iedzīvotājiem ir bijusi privilēģija dzīvot laikā, kad tiek atjaunota valsts un likti ne tikai tās pamatakmeņi, bet arī būvētas sienas. Šajā būvē īpaši nozīmīgs ir bijis arī Tieslietu sistēmas Goda zīmes laureātu ieguldījums, jo laba jurista darbs izpaužas ne tikai formālo pienākumu izpildē – tas tiek veikts no visas sirds, ievērojot iekšējo ētikas kodeksu, un tā, lai vairotu sabiedrības uzticību valstij, secināja G. Kūtris. Viņš arī uzsvēra, ka Tieslietu sistēmas Goda zīme, kas ir oficiāls valsts apbalvojums, juristam tomēr ir jāuztver kā profesionāla atzinība, jo apbalvošanas iniciatori un kandidātu vērtētāji ir tieslietu sistēmas amatpersonas.

Goda zīmes saņēmējus sveica arī Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, kurš izteica gandarījumu par Goda zīmi kā iespēju pateikties juristiem par atbildīgo, bet bieži vien nenovērtēto darbu. Savukārt tieslietu ministra pienākumu izpildītājs Imants Lieģis apbalvotajiem vēlēja turpināt pildīt svarīgāko jurista misiju – stiprināt Latvijas valstiskumu, tiesiskumu un godīgumu sabiedrībā.

"Jurista Vārds" sveic visus apbalvotos, taču jo īpaši sirsnīgi – mūsu ilggadējos autorus, padomdevējus un sadarbības partnerus – Latvijas Universitātes profesores Dr.iur. Ilmu Čepāni, Dr.iur. Valentiju Liholaju, Dr.iur. Sanitu Osipovu un profesoru Dr.habil.iur. Uldi Krastiņu!

Dina Gailīte

3
VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Dina Gailīte
Notikums
Revolucionārs akts, taktiski ietērpts parlamentārā formā
Konference "1990. gada 4. maijā pieņemtā Latvijas Neatkarības deklarācija: starptautiskie un iekšpolitiskie aspekti", kas Latvijas Universitātē notika šī gada 3. maijā, bija viens no analītiskākajiem pasākumiem deklarācijas ...
Gatis Litvins
Notikums
Egils Levits kritiski vērtē valsts pārvaldes reformas
Valsts pārvaldes iekārtas likums stājās spēkā 2003. gadā. Tika radīta iespējami labākā valsts pārvaldes struktūra un noteikti tās darbības pamatprincipi. Valsts pārvaldes iekārtas likuma koncepcijā norādīts: "Šai koncepcijai ...
3 komentāri
Uldis Krastiņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Vaina komplicētos noziedzīgos nodarījumos
Noziedzīgu nodarījumu sastāvi Krimināllikuma (turpmāk – arī KL) normās pēc to pazīmēm konstruēti visai atšķirīgi, neviendabīga ir arī personas psihiskā attieksme pret noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmju skaitā iekļautajām ...
1 komentāri
Ilma Čepāne
Nedēļas jurists
Ilma Čepāne
5 komentāri
Ieva Orupe
Skaidrojumi. Viedokļi
Piespiedu nomas līguma slēgšana
Ar 2009. gada 15. aprīļa Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2008-36-011 par neatbilstošu Satversmei tika atzīts atlīdzības par piespiedu nomu apmēra ierobežojums 5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā2 gadījumos, kad uz ...
13 komentāri
AUTORU KATALOGS