ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

15. Februāris 2011 /Nr.7 (654)

Izvairīšanās no nodokļu nomaksas subjekta noteikšana
Mg.iur.
Ļubova Kovaļa
Ekonomikas policijas pārvaldes vecākā inspektore 

Izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas ir sociāla parādība. Cilvēku sociāli psiholoģisko īpašību dēļ tā pastāv gan bagātās valstīs ar attīstītu ekonomiku, gan arī ekonomiski mazāk attīstītās valstīs. Nodokļu iekasēšanas situācija pasliktinās ekonomiskās nestabilitātes laikā, jo tā ir atkarīga no ekonomiskās situācijas valstī. Tajā pašā laikā valsts ekonomiskais stāvoklis lielā mērā ir atkarīgs no ieņēmumiem valsts budžetā, kas galvenokārt veidojas no nodokļiem. Kā redzams, ekonomiskā situācija valstī ir cieši saistīta ar nodokļu iekasēšanu valsts budžetā, jo nodoklis ir galvenais valsts budžeta ieņēmumu veids. Šis apstāklis kļūst acīmredzams ekonomiskās krīzes apstākļos. Samazinoties komerciālajai aktivitātei, komersanti mēģina ierobežot savus izdevumus ne tikai uz darbinieku, bet arī uz nodokļu maksāšanas rēķina.

Kad valsts budžeta ieņēmumi kritiski samazinās un valstij trūkst līdzekļu valsts funkciju nodrošināšanai, izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas problēma kļūst par vienu no svarīgākajām, jo no tās risināšanas ir atkarīgi ieņēmumi valsts budžetā un ekonomikas atveseļošanās. Likumdevējs aizsargā valsts fiskālās intereses, paredzot kriminālatbildību par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. Tomēr noziedzīgu nodarījumu, kas ir saistīti ar nodokļu nemaksāšanu, skaits pieaug. Viens no problēmjautājumiem, kas kavē valsts fiskālo interešu aizsardzību un personu saukšanu pie kriminālatbildības par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, ir izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (turpmāk tekstā – izvairīšanās no nodokļu nomaksas) subjekta noteikšana.

 

Subjekta jēdziens

Noziedzīga nodarījuma subjekts ir pieskaitāma (vai arī ierobežoti pieskaitāma) fiziska persona, kura noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī sasniegusi kriminālatbildības vecumu. Savukārt izvairīšanās no nodokļu nomaksas gadījumā ir jārunā par speciālo noziedzīga nodarījuma subjektu. Papildus noziedzīga nodarījuma subjekta pamatpazīmēm jākonstatē arī Krimināllikuma 218. pantā paredzētās pazīmes. To konstatēšanai ir nepieciešams izanalizēt noteikta nodokļa maksātāja jēdzienu.

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta pirmās daļas 4. punktu nodokļa maksātājs ir Latvijas Republikas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai norunas pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kas veic ar nodokli apliekamas darbības vai kam tiek garantēts ienākums nākotnē.1

Nodokļu maksātājiem likums pieprasa ziņot par visiem saviem ienākumiem, pamatot nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto maksājumu summas, iesniegt nodokļu administrācijai nodokļu un informatīvās deklarācijas, aprēķināt un noteiktajā termiņā pilnā apmērā nomaksāt nodokļus un nodevas. Par nodokļu maksātājiem uzskatāmas arī ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas, to grupas vai grupu pārstāvji, kuras ietur vai kurām jāietur nodoklis no maksājumiem citām personām, to grupām vai grupu pārstāvjiem.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Valerijans Jonikāns
Skaidrojumi. Viedokļi
Dažas piezīmes par saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas problēmām
Turpinot "Jurista Vārdā" aizsākto diskusiju, kuras pamatā ir divu autoru – Mg.iur. A. Pešudova un Mg.iur. V. Vitovska – raksts "Saistību bezstrīdus piespiedu izpildīšanas problēmas" (JV, Nr. 5, 01.02.2011.), arī man ir radušās ...
12 komentāri
Diāna Singha
Eiropas telpā
Pienākums pamatot personai nelabvēlīgu lēmumu
Pēdējos gados Eiropas Savienība ir mainījusi darbinieku darbā pieņemšanas kārtību, aizvien vairāk pieņemot darbā darbiniekus, kas ir nevis ierēdņi, bet pagaidu darbinieki, līgumdarbinieki, palīgdarbinieki vai vietējie darbinieki. ...
2 komentāri
Eva Berlaus
Nedēļas jurists
Eva Berlaus
3 komentāri
Jānis Āboliņš
Skaidrojumi. Viedokļi
Fiziskās personas maksātnespējas procesa atsevišķi tiesiskie aspekti
Jaunais Maksātnespējas likums1 (turpmāk tekstā – Jaunais likums) stājās spēkā 2010. gada 1. novembrī, un pirmo divu mēnešu laikā ir sākusi veidoties arī jauna tiesu prakse. Runājot par fiziskajām personām, ir novērojami vairāki ...
16 komentāri
Dina Gailīte
Akadēmiskā dzīve
LU Gada balva – profesoram K.Torgānam
Starp sešiem Latvijas Universitātes (LU) Gada balvas zinātnē ieguvējiem šoreiz ir arī tiesību zinātnieks, un tas ir profesors Kalvis Torgāns. Svinīgais notikums – Latvijas Universitātes Gada balvu pasniegšana – risinājās šā gada ...
AUTORU KATALOGS