ŽURNĀLS Tiesību prakse

14. Jūnijs 2011 /Nr.24 (671)

Kriminālprocesa likums neparedz apsūdzības celšanu lieciniekam tiesā
Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmums
Lietā Nr. SKK – 39
2011. gada 31. martā

Prokurors pirmās instances tiesā ir tiesīgs grozīt tikai jau esošu apsūdzību par tādu noziedzīgu nodarījumu, kurā persona ir apsūdzēta un nodota tiesai.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments šādā sastāvā: senators referents A. Freibergs, senators P. Dzalbe, senators V. Čiževskis, izskatīja rakstveida procesā lietu sakarā ar apsūdzētā G.C. aizstāvja Edgara Golta kasācijas sūdzību par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2010. gada 5. oktobra spriedumu un

konstatēja

Ar Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2008. gada 20. novembra spriedumu G.C., personas kods [..], atzīts par vainīgu Krimināllikuma 175. panta trešajā daļā, 117. panta 6. punktā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīts:

– pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem;

– pēc Krimināllikuma 117. panta 6. punkta ar brīvības atņemšanu uz 13 gadiem, konfiscējot mantu, un ar policijas kontroli uz 3 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmo daļu, vieglāko sodu ietverot smagākajā, galīgais sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības G.C. noteikts brīvības atņemšana uz 13 gadiem, konfiscējot mantu, un policijas kontrole uz 3 gadiem, soda izciešanas sākumu skaitot no 2008. gada 20. novembra, ieskaitot soda termiņā iepriekšējo apcietinājumu no 2008. gada 18. februāra līdz 2008. gada 20. novembrim.

Drošības līdzeklis G.C. atstāts negrozīts.

J.Z., personas kods [..], atzīts par vainīgu Krimināllikuma 175. panta trešajā daļā; 15. panta ceturtajā daļā, 20. panta ceturtajā daļā un 176. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīts:

– pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem;

– pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas, 20. panta ceturtās daļas un 176. panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem 6 mēnešiem un ar policijas kontroli uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmo daļu, vieglāko sodu ietverot smagākajā, galīgais sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības J.Z. noteikts brīvības atņemšana uz 3 gadiem 6 mēnešiem un policijas kontrole uz 2 gadiem, soda izciešanas sākumu skaitot no 2008. gada 20. novembra, ieskaitot soda termiņā iepriekšējo apcietinājumu no 2008. gada 19. februāra līdz 2008. gada 21. februārim un no 2008. gada 4. novembra līdz 2008. gada 20. novembrim. Drošības līdzeklis J.Z. atstāts negrozīts.

M.B., personas kods [..], atzīts par vainīgu Krimināllikuma 175. panta trešajā daļā; 15. panta ceturtajā daļā, 20. panta ceturtajā daļā un 176. panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un sodīts:

– pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem;

– pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas, 20. panta ceturtās daļas un 176. panta otrās daļas ar brīvības atņemšanu uz 4 gadiem un ar policijas kontroli uz 2 gadiem.

Saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmo daļu, vieglāko sodu ietverot smagākajā, sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības M.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Māris Leja
Skaidrojumi. Viedokļi
Noziedzīga nodarījuma izdarīšana aiz neuzmanības
Kāda 2010. gadā tiesā izskatīta lieta rosināja mani tuvāk pievērsties neuzmanības jēdziena izpratnei krimināltiesībās. Šī lieta neizceļas ne ar ko īpašu. Ar līdzīgām situācijām var nākties saskarties bieži. Tomēr, lai ...
1 komentāri
Magda Papēde
Skaidrojumi. Viedokļi
Juridiskās izglītības standarts Vācijā
Par Latvijas juridiskās izglītības kvalitāti tiek diskutēts jau vairākus gadus, atkal un atkal izskanot aicinājumam ieviest vienoto valsts eksāmenu jurista kvalifikācijas iegūšanai. Kā iespējamie ieguvumi sistēmas maiņas gadījumā ...
6 komentāri
Tiesību prakse
Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmuma atziņas
Patērētāju tiesību aizsardzības centra atziņas privāto autostāvvietu pakalpojumu sniegšanas jomā, kas izriet no 2010. gada 1. decembra lēmuma par nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem līguma noteikumiem Nr. 4-lg un 2010. gada 25. novembra ...
1 komentāri
Uldis Ķinis
Nedēļas jurists
Uldis Ķinis
1 komentāri
Ludvigs Švarcs
Juridiskā literatūra
Satversmes tiesas spriedumu jaunais krājums
Tiesu namu aģentūras apgādā nācis klajā jaunais Satversmes tiesas spriedumu krājums, kurā apkopoti Satversmes tiesas taisītie spriedumi 2009. gadā ierosinātajās lietās (Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumi 2009. Rīga: ...
AUTORU KATALOGS