ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

16. Aprīlis 2013 /Nr.15 (766)

Par advokātu obligāto iesaisti civilprocesā
Juridiskās palīdzības administrācijas viedoklis
Irina Ļitvinova
Juridiskās palīdzības administrācijas direktore 

2005. gada 17. martā tika pieņemts un 2005. gada 1. jūnijā spēkā stājās Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums. Tā mērķis ir veicināt fiziskas personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, nodrošinot valsts garantētu finansiālu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai.

Juridiskās palīdzības administrācija Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteiktajos gadījumos piešķir juridisko palīdzību civillietās līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās brīdim (pārrobežu civilstrīdos – kamēr tiesas nolēmums vai publiskais akts nav izpildīts). Juridiskās palīdzības apjoms ir noteikts stundās un noteiktu darbību veidā – juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšana un pārstāvība tiesā. Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumi Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību" nosaka juridiskās palīdzības veidus, apjomu, samaksas apmēru un ar juridiskās palīdzības sniegšanu saistītos atlīdzināmos izdevumus, to apmēru un izmaksas kārtību.

komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Māris Onževs, Andris Rimša
Skaidrojumi. Viedokļi
Cik pamatota ir monopoltiesību piešķiršana advokātiem
Pēdējā laikā plašsaziņas līdzekļos arvien dinamiskāk tiek veidota sabiedriskā doma jaunu Civilprocesa likuma grozījumu pieņemšanai,1 ar kuriem varētu tikt sadārdzināta tiesvedība, kā arī aizskartas personu tiesības uz pieeju ...
102 komentāri
Lauris Bočs
Skaidrojumi. Viedokļi
Prostitūcijas tiesiskā (ne)izpratne Latvijā
Ievērojot prasības publikācijas apjomam,1 raksta mērķis ir sniegt nelielu un arī, iespējams, neparastu ieskatu prostitūcijas tiesiskajās neskaidrībās un to risināšanas iespējās Latvijā. Raksts veidots pēc 2012. gadā izstrādātā ...
3 komentāri
Tiesību politika
Līgumsaistību izpildes loma izcilā uzņēmējdarbības vidē
Gatis Litvins
Akadēmiskā dzīve
Tiesību zinātņu doktoru iesaukums turpinās
Jau ziņojām, ka gada sākums Latvijas Universitātē sācies raženi. Tagad var teikt, ka joprojām tas tā turpinās. Promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai ir aizstāvējuši vēl seši Latvijas Universitātes ...
ELSA Latvija
Akadēmiskā dzīve
Jau piektā tiesas procesa izspēle civiltiesībās
Eiropas studentu asociācija Latvijā (ELSA Latvija) jau piekto reizi aicina tiesību zinātņu studentus no visām Latvijas augstskolām piedalīties tiesas procesa izspēlē civiltiesībās. Sacensību mērķis ir ne tikai paaugstināt ...
AUTORU KATALOGS