ŽURNĀLS Tiesību prakse

13. Augusts 2013 /Nr.33 (784)

Par atteikšanos ierosināt lietu. Satversmes tiesas kolēģijas 2013. gada 31. maija lēmums
Satversmes tiesas kolēģijas lēmums
Rīgā 2013. gada 31. maijā

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Aija Branta, tiesneši Kristīne Krūma un Uldis Ķinis, kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemtos Denisa Čalovska (turpmāk − Pieteikumu iesniedzējs) pieteikumus par lietu ierosināšanu (pieteikumi Nr. 72/2013, Nr. 73/2013 un Nr. 74/2013),

 

konstatēja:

1. Pieteikumu iesniedzējs Satversmes tiesā iesniedzis trīs pieteikumus. Tajos apstrīdēta starptautiskā līguma, likuma par starptautiskā līguma pieņemšanu un apstiprināšanu, kā arī divu Kriminālprocesa likuma (turpmāk arī – KPL) normu atbilstība Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (turpmāk arī – Konvencija) normām.

No pieteikumiem izriet, ka tajos norādītie lietas faktiskie apstākļi, kā arī juridiskais pamatojums, ar kuru argumentēta apstrīdēto aktu un normu iespējamā neatbilstība Satversmei, skar līdzīgus jautājumus un attiecas uz personas izdošanu ārvalstij.

Līdz ar to, vadoties pēc procesuālās ekonomijas principa, pieteikumi ir izvērtējami viena Satversmes tiesas kolēģijas lēmuma ietvaros.

2. Pieteikumu iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu:

1) atzīt starptautisko līgumu "Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par izdošanu" (turpmāk – Izdošanas līgums) un likumu "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu" (turpmāk – Likums par Izdošanas līgumu) par neatbilstošu Satversmes 92. un 98. pantam, kā arī Konvencijas 4. protokola 3. panta pirmajai daļai (pieteikums Nr. 72/2013);

2) atzīt KPL 701. panta otro daļu par neatbilstošu Satversmes 91., 92. un 94. pantam (pieteikums Nr. 73/2013);

3) atzīt KPL 707. panta otro daļu par neatbilstošu Satversmes 92. un 98. pantam (pieteikums Nr. 74/2013);

4) apturēt Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu tiesu palātas 2013. gada 31. janvāra lēmuma Nr. IP-1 (turpmāk – Palātas lēmums) izpildi (pieteikumi Nr. 72/2013 un Nr. 74/2013).

3. Ar Izdošanas līgumu Latvijas Republika un Amerikas Savienotās Valstis (turpmāk arī – ASV) vienojušās, ka izdos viena otrai personas, ko lūguma iesniedzējas valsts iestādes ir apsūdzējušas vai notiesājušas par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par kuru pieļaujama izdošana. Savukārt ar Likumu par Izdošanas līgumu Izdošanas līgums tika pieņemts un apstiprināts.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Notikums
Tiesiskie argumenti un notikumu attīstība Čalovska lietā
Pagājušajā nedēļā, 6. augustā, Latvijas valdība lēma par ASV tiesas pieprasītā Latvijas Republikas pilsoņa Denisa Čalovska izdošanu. Savukārt 8. augustā Latvijas valdības pārstāvja Eiropas Cilvēktiesību institūcijās birojs ...
1 komentāri
Aiga Mieriņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Civillikuma ievads: vēsture un modernizēšanas iespējas
Ik pa laikam juristu aprindās uzvirmo atgādinājums par to, ka 2013. gads ir Latvijas Civillikuma (turpmāk – CL) jubilejas gads,1 un tādēļ ir svarīgi apzināt CL veidotāju atstāto mantojumu un tā aktualitāti mūsdienās. Juristi ...
4 komentāri
Laura Emse-Jambuševa
Skaidrojumi. Viedokļi
Eksperta un institūcijas atzinuma došanai nošķiršana no amicus curiae
Administratīvā procesa likums (turpmāk – APL) paredz vēl divus tiesību subjektus, kas var sniegt lietā savu atzinumu, – institūciju atzinuma došanai un ekspertu. Līdzīgi kā amicus curiae, gan institūcijai, gan ekspertam ir īpašs ...
Tiesību politika
Valdība apstiprina izmaiņas Darba likumā

Valdība 6. augustā apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus Darba likumā, kas paredz pilnveidot darba tiesiskās attiecības regulējošas normas. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

Tiesību prakse
Eiropas Cilvēktiesību tiesas vēstule Latvijas valdības pārstāvei Eiropas Cilvēktiesību tiesā
AUTORU KATALOGS