ŽURNĀLS Tiesību prakse

13. Augusts 2013 /Nr.33 (784)

Par atteikšanos ierosināt lietu. Satversmes tiesas kolēģijas 2013. gada 31. jūlija lēmums
Satversmes tiesas kolēģijas lēmums
Rīgā 2013. gada 31. jūlijā

Satversmes tiesas 2. kolēģija šādā sastāvā: kolēģijas priekšsēdētāja Aija Branta, tiesneši Kaspars Balodis un Uldis Ķinis, kolēģijas sēdē izskatījusi Satversmes tiesā saņemto Denisa Čalovska (turpmāk − Pieteikumu iesniedzējs) pieteikumu par lietas ierosināšanu (pieteikums Nr. 138/2013),

 

konstatēja:

1. Pieteikumu iesniedzējs lūdz Satversmes tiesu:

1) atzīt starptautisko līgumu "Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par izdošanu" (turpmāk – Izdošanas līgums) un likumu "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par izdošanu" (turpmāk – Likums par Izdošanas līgumu) par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes (turpmāk – Satversme) 90. pantam, 92. panta pirmajam teikumam un 98. panta trešajam teikumam;

2) apturēt Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas 2013. gada 31. janvāra lēmuma Nr. IP-1 (turpmāk – Palātas lēmums) izpildi.

2. Ar Izdošanas līgumu Latvijas Republika un Amerikas Savienotās Valstis (turpmāk arī – ASV) vienojušās, ka izdos viena otrai personas, ko lūguma iesniedzējas valsts iestādes ir apsūdzējušas vai notiesājušas par tāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, par kuru pieļaujama izdošana. Savukārt ar Likumu par Izdošanas līgumu minētais līgums tika pieņemts un apstiprināts.

3. Saskaņā ar Satversmes tiesas likuma 16. panta 1. punktu prasījums izvērtēt likuma atbilstību Satversmei ir piekritīgs Satversmes tiesai. Savukārt saskaņā ar tā paša panta 6. punktu Satversmes tiesa izskata lietas par Latvijas nacionālo tiesību normu atbilstību tiem Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, kuri nav pretrunā ar Satversmi.

4.

VĒL PAR ŠO TĒMU
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Notikums
Tiesiskie argumenti un notikumu attīstība Čalovska lietā
Pagājušajā nedēļā, 6. augustā, Latvijas valdība lēma par ASV tiesas pieprasītā Latvijas Republikas pilsoņa Denisa Čalovska izdošanu. Savukārt 8. augustā Latvijas valdības pārstāvja Eiropas Cilvēktiesību institūcijās birojs ...
1 komentāri
Aiga Mieriņa
Skaidrojumi. Viedokļi
Civillikuma ievads: vēsture un modernizēšanas iespējas
Ik pa laikam juristu aprindās uzvirmo atgādinājums par to, ka 2013. gads ir Latvijas Civillikuma (turpmāk – CL) jubilejas gads,1 un tādēļ ir svarīgi apzināt CL veidotāju atstāto mantojumu un tā aktualitāti mūsdienās. Juristi ...
4 komentāri
Laura Emse-Jambuševa
Skaidrojumi. Viedokļi
Eksperta un institūcijas atzinuma došanai nošķiršana no amicus curiae
Administratīvā procesa likums (turpmāk – APL) paredz vēl divus tiesību subjektus, kas var sniegt lietā savu atzinumu, – institūciju atzinuma došanai un ekspertu. Līdzīgi kā amicus curiae, gan institūcijai, gan ekspertam ir īpašs ...
Tiesību politika
Valdība apstiprina izmaiņas Darba likumā

Valdība 6. augustā apstiprināja Labklājības ministrijas (LM) izstrādātos grozījumus Darba likumā, kas paredz pilnveidot darba tiesiskās attiecības regulējošas normas. Tie vēl jāpieņem Saeimā.

Tiesību prakse
Eiropas Cilvēktiesību tiesas vēstule Latvijas valdības pārstāvei Eiropas Cilvēktiesību tiesā
AUTORU KATALOGS