ŽURNĀLS Informācija

22. Aprīlis 2014 /Nr.16 (818)

Jaunākie normatīvie akti Latvijā

Šajā tabulā atspoguļoti pagājušajā nedēļā Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie normatīvie akti – Valsts prezidenta izsludinātie likumi un Ministru kabineta pieņemtie noteikumi. Norādīti arī šajā periodā publicētie (un līdz ar to spēkā stājušies) Satversmes tiesas spriedumi, kas, protams, nav normatīvie akti, taču spēka ziņā var tikt pielīdzināti Latvijas Republikas Saeimas pieņemtiem likumiem.

Latvijas Republikas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” elektroniskā versija pieejama bez maksas: www.vestnesis.lv. Visus Latvijas Republikas normatīvos aktus gan to šobrīd spēkā esošajā konsolidētajā formā, gan vēsturiskajās versijās bez maksas var lasīt valsts SIA “Latvijas Vēstnesis” tiesību aktu vortālā www.likumi.lv. Plašāku informāciju par normatīvo aktu tapšanu, ieskaitot projektu anotācijas, var atrast Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Ministru kabineta mājaslapā www.mk.gov.lv.

Likumi

Nosaukums

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījumi Apsardzes darbības likumā

10.04.2014.

16.04.2014.

15.04.2014.

Grozījumi likumā “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”

10.04.2014.

16.04.2014.

15.04.2014.

Grozījums Priekšvēlēšanu aģitācijas likumā

10.04.2014.

16.04.2014.

15.04.2014.

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

03.04.2014.

16.04.2014.

15.04.2014.

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”

03.04.2014.

16.04.2014.

15.04.2014.

Grozījumi Valsts fondēto pensiju likumā

03.04.2014.

29.04.2014.

15.04.2014.

Grozījumi likumā “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”

03.04.2014.

16.04.2014.

15.04.2014.

 

Noteikumi

Nosaukums

Nr.

Pieņemts

Stājas spēkā

Publicēts

Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 30.septembra noteikumos Nr.817 “Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.4.aktivitāti “Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija””

201

15.04.2014.

18.04.2014.

17.04.2014.

Tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu vai videoiekārtu) izmantošanas kārtība

200

15.04.2014.

18.04.2014.

17.04.2014.

Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība

199

15.04.2014.

01.05.2014.

17.04.2014.

Kārtība, kādā 2014.gadā nodrošina iespēju pašvaldību publiskajās bibliotēkās bez maksas izmantot internetu un datorus

198

15.04.2014.

18.04.2014.

17.04.2014.

Par Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumu Nr.42 “Kārtība, kādā valsts sedz mācību maksu augstskolās studējošajiem” atzīšanu par spēku zaudējušiem

197

15.04.2014.

18.04.2014.

17.04.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 “Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums”

196

15.04.2014.

18.04.2014.

17.04.2014.

Kārtība, kādā tiek izvērtēts, vai atļauja strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta par tīšu kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, nekaitēs izglītojamo interesēm

195

15.04.2014.

01.01.2015.

17.04.2014.

Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumos Nr.532 “Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība”

194

15.04.2014.

18.04.2014.

17.04.2014.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” īstenošanas kārtība

191

08.04.2014.

18.04.2014.

17.04.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumos Nr.495 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””

189

08.04.2014.

22.04.2014.

17.04.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.928 “Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi”

188

08.04.2014.

18.04.2014.

17.04.2014.

Noteikumi par privatizācijas sertifikātu aprites administrēšanas uzdevuma deleģēšanu

172

01.04.2014.

18.04.2014.

17.04.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.815 “Noteikumi par būtiskām prasībām aerosola flakoniem un to marķēšanas un klasificēšanas kārtību”

171

01.04.2014.

17.04.2014.

16.04.2014.

Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību

190

08.04.2014.

16.04.2014.

15.04.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.573 “Kārtība, kādā administrē Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fondu, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai”

175

01.04.2014.

16.04.2014.

15.04.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 “Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi”

174

01.04.2014.

16.04.2014.

15.04.2014.

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.35 “Kārtība, kādā civilo ekspertu nosūta dalībai starptautiskajā misijā, un dalības finansēšanas kārtība”

193

08.04.2014.

15.04.2014.

14.04.2014.

0
komentāri
0 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
PIEVIENOT
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
visi numura raksti
Milda Vaiņute
Skaidrojumi. Viedokļi
Konstitūcijas preambula: Lietuvas piemērs
Konstitūciju kā tiesību aktu ar augstāko juridisko spēku parasti veido standarta struktūra: preambula, konstitucionālo normu pamatdaļa, pārejas vai papildu noteikumi, dažkārt arī pielikumi. Preambula kā konstitūcijas ievaddaļa ir ...
Gatis Litvins, Dina Gailīte
Notikums
Konference par tiesu attiecībām ar politiķiem, medijiem un sabiedrību  
Šogad aprit 10 gadi, kopš stājies spēkā Administratīvā procesa likums un darbu sākušas administratīvās tiesas. Atzīmējot šo Latvijas tiesu sistēmai nozīmīgo notikumu, Augstākā tiesa rīkoja konferenci "Tiesas juridiskās kultūras ...
Mārtiņš Birģelis
Skaidrojumi. Viedokļi
Informēta piekrišana ārstniecībai un tās elementi
Informēta piekrišanas doktrīna primāri attīstījās Amerikas Savienotajās Valstīs, paplašinot ārstniecības personu civiltiesisko atbildību, kā arī veicinot pacientu tiesību aizsardzību un interešu ievērošanu.1 Informēta ...
Tiesību politika
Par grozījumiem Kriminālprocesa likumā kontekstā ar lietu “Baltiņš pret Latviju”
Marta pēdējā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts tālāk publicētais informatīvais ziņojums1 par Tieslietu ministrijas darba grupas Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei izdarītajiem secinājumiem, izvērtējot Eiropas ...
Zane Stira, Anda Kaņķele
Akadēmiskā dzīve
Profesora Paula Minca tiesas procesa izspēlē uzvar “Nekā personīga”
Šā gada 5. aprīlī Augstākajā tiesā noslēdzās profesora Paula Minca piemiņai veltītā IV tiesas procesa izspēle krimināltiesībās. Šogad uzvaru izcīnīja komanda "Nekā personīga" jeb Latvijas Universitātes (LU) pārstāvji Ilga ...
AUTORU KATALOGS