ŽURNĀLS Skaidrojumi. Viedokļi

25. Augusts 2015 /Nr.33 (885)

Prettiesiska nodarījuma kaitīgo seku divējādā nozīme
7 komentāri
Dr.habil.iur.
Uldis Krastiņš
LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesors  

Katrs noziedzīgs nodarījums apkārtējā pasaulē atstāj kaut kādas izmaiņas, ko krimināltiesībās dēvējam par kaitīgām sekām. Darbība vai bezdarbība, kas nav radījusi kaitīgas sekas vai vismaz draudējusi tādas izraisīt ar likumu aizsargātām interesēm, nav prettiesiska.

Ar kaitīgām sekām krimināltiesībās saprot tāda kaitējuma nodarīšanu ar Krimināllikumu aizsargātām personas interesēm, kuras radušās personas prettiesiskas darbības vai bezdarbības rezultātā.

Tādā nozīmē kaitīgās sekas ir katra noziedzīga nodarījuma pazīme, kas raksturo prettiesiskās darbības vai bezdarbības kaitīgumu. Kaitīgums reizē ar vainu saskaņā ar Krimināllikuma1 (turpmāk arī – KL) 6. pantu ir iekļauts noziedzīga nodarījuma jēdzienā. Tā ir kaitīgo seku pirmā nozīme krimināltiesībās; tā tieši neietekmē noziedzīga nodarījuma kvalifikāciju un soda noteikšanu.

Otra kaitīgo seku nozīme izriet no Krimināllikuma sevišķās daļas normu uzbūves īpatnībām, jo ne katra noziedzīga nodarījuma kaitīgās sekas kā kaitējums ar likumu aizsargātām interesēm ir iekļautas konkrētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses pazīmju skaitā. Tikai tādā gadījumā, ja kaitīgās sekas ir iekļautas kāda noziedzīga nodarījuma objektīvās puses pazīmju skaitā, tās attiecas uz attiecīgās darbības vai bezdarbības kvalifikāciju saistībā ar kaitīgajām sekām. Teiktais izriet no KL 1. panta pirmās daļas, ka kriminālatbildības pamats ir personas izdarīts Krimināllikumā paredzēts nodarījums, kam ir visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes; tātad arī kaitīgās sekas kā nodarījuma objektīvās puses pazīme.

Krimināllikuma sevišķās daļas normās kaitīgās sekas kā noziedzīga nodarījuma objektīvās puses pazīme tiek norādītas materiāla sastāva noziedzīgos nodarījumos. Tādu noziedzīgu nodarījumu sastāvos ietverta ne vien prettiesiskā darbība vai bezdarbība, bet arī radītā kaitējuma smagums, būtiskums, apmērs u.tml., kas nodarīts ar Krimināllikumu aizsargātām interesēm. Kaitīgās sekas tiek norādītas gadījumos, kad darbība vai bezdarbība ar likumu aizsargātām interesēm rada materiālu, fizisku vai citādi nosakāmu reālu noteiktas smaguma pakāpes kaitējumu, ko var izteikt salīdzināmās vienībās.

VĒL PAR ŠO TĒMU
— likumi.lv —
Krimināllikums  
komentāri (7)
7 KOMENTĀRI
TAVA ATBILDE :
VĀRDS
3000
IENĀKT:
KOMENTĒŠANAS NOTEIKUMI
anonīms
28. Augusts 2015 / 10:48
6
ATBILDĒT
Es nevaru izlasīt pašu rakstu! bet, cik saprotu, Krastiņa kungs fakstiski atkal un atkal raksta par to pašu, par ko jau vismaz reizes piecas rakstījis. Visu viņa šo darbosanos uzveru divējādi. No vienas puses tas stipri viss "ož" pēc padomju un tagadējās Krievijas tiesībām. Krastiņa kungam pēdējais laiks paskatīties arī uz robežas otru pusi. No otras puses pozitīvais padomju skolai bija tas, ka tā tomēr teorijā prasīja skaidri konstatēt nodoma formu, nevis tā vienkārši pieiet- cilvēks ir, kaut kas slikts izdarīts ir, bet kāds viņam bija nodoms un vai vispār viņš saprata, ko dara, tas mūs neinteresē. Tikai sodam, kā tagad administratīvajās tiesibās tā saucamā "administratīvā prakse", objektīvā pieskaitāmība. Bet atkal nevar ieslīgt otrā glējībā- ja jau vajag konstatēt nodomu, tad tam nezin kāpēc obligāti vienmēr visur ir jābūt tiešam, un tikai tiešam gan pret darbībām, gan pret sekām, gan arī formālos nodarījumos. Dzīvē tā nemēdz būt.
mazgudrais
27. Augusts 2015 / 08:25
11
ATBILDĒT
kolēģi, manuprāt jau sen ir laiks pienācis izbeigt krastiņa ēru tiesībās, nu nerullē onka vairs
Māris Leja
26. Augusts 2015 / 17:59
0
ATBILDĒT
Pilnīgi piekrītu, ka nepārliecinošs ir viedoklis, ka subjektīvā puse formālos sastāvos ir tikai tieša nodoma veidā.
Jau iepriekš esmu minējis, ka šāds viedoklis ir pilnīgi svešs Vācijas tiesībās, kur atzīst, ka lielākā daļa pēc mūsu terminoloģijas formālie sastāvi iespējami arī ar netiešu nodomu (sk. manu komentāru pie raksta U.Krastiņa raksta. Darbības un bezdarbības izpratne krimināltiesībās).
Arī padomju krimināltiesībās netika pausts kategorisks viedoklis, ka formālos sastāvos iespējams tikai tiešs nodoms: „Ja nozieguma sastāvs ir pēc konstrukcijas formāls, proti, likums pabeigtam noziegumam neprasa nekādu konkrētu sabiedriski bīstamu seku iestāšanos, tad, raksturojot tīšu rīcību, tiesai jākonstatē, ka persona apzinājusies savas darbības vai bezdarbības sabiedriski bīstamo raksturu, tās kaitīgumu ar likumu aizsargātām sociālistiskajām sabiedriskajām attiecībām. Šie noziegumi var būt izdarīti ar tiešu un ar netiešu nodomu. Ja šādu noziegumu persona izdara ar tiešu nodomu, tad viņa, apzinoties savas darbības vai bezdarbības sabiedriski bīstamo raksturu, vēlas tieši tāda rakstura nodarījumu izdarīt un apdraudēt konkrētas ar likumu aizsargātās sociālistiskās sabiedriskās attiecības. Ar netiešu nodomu realizē formālu nozieguma sastāvu persona, kas, apzinoties savas darbības vai bezdarbības sabiedriski bīstamo raksturu, nevēlas apdraudēt ar likumu aizsargātās sociālistiskās sabiedriskās attiecības, bet apzināti pieļauj, ka tās tiks apdraudētas..” Latvijas PSR Kriminālkodeksa komentāri. Rīga: Avots, 1982, 47.-48.lpp.
Arī Latvijas pirmskara juridiskajā literatūrā atsevišķos gadījumos atzīts, ka pieļaujams netiešs nodoms: „Kas attiecas uz noziedzīgās darbības iekšējo pusi, tad kā apvainošanā, tā neslavas celšanā mūslaiku tiesības prasa nodomu (animus injuriandi), kas faktiski galvenokārt vēršas uz «apņemšanos aizskart» (dolus directus), lai gan pietiek arī viena paša dolus eventualis (vienaldzība). Mincs P. Kriminaltiesības: Sevišķā daļa. Otrs pārstrādāts un papildināts iespiedums. Rīga: Latvijas Universitāte, 1939, 296.lpp.
Manuprāt, problēma ir tajā, ka U.Krastiņš sliecas subjektīvo pusi aprobežot vienīgi ar darbības veikšanas apzināšanos, bet ne darbības kaitīguma apzināšanos (tas nenozīmē, ka obligāti būtu jāapzinās nodarījuma sodāmība). Tāpēc dažkārt pavīd viedoklis, ka formālos sastāvos faktiski darbojas stingrās atbildības princips – ja persona veikusi darbību, tātad viņai par to jāatbild.
Cik nepareizs ir šāds viedoklis, uzskatāmi parāda piemērs par apzināti nelikumīga tiesas nolēmuma taisīšanu (KL 291.p.). Neviens taču nenoliegs, ka tiesnesis vienmēr apzināti ir rakstījis konkrēto spriedumu. Ja pareizi saprotu U.Krastiņa viedokli, sanāk, ka tiesnesis taču ir veicis tīšu darbību, līdz ar to subjektīvā puse jau automātiski tiek prezumēta, ja vēlāk tiek atzīts, ka nolēmums ir nelikumīgs. Bet, vai tas ir pareizi???
Turklāt jau no Krimināllikuma izriet, ka darbība kā tāda iespējama arī aiz neuzmanības. Piemēram, Krimināllikuma 95.pants paredz atbildību “par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības”, respektīvi, pati izpaušana notiek aiz neuzmanības. Līdzigi arī dažas citas normas - Krimināllikuma 108.p. 1.d. „Par meža nogabala iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības”, Krimināllikuma 186.p. „Par svešas mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības”.
Līdz ar to manā skatījumā U.Krastiņa koncepcija ir stipri apšaubāma.
Proficius Aliri
26. Augusts 2015 / 17:03
0
ATBILDĒT
Atsauce uz ECT spriedumā S. Zolotuhin v Russia esošo secinājumu ir pārāk vispārināta. ECT secinājums attiecas tikai uz konkrētu lietu un tikai noteiktā aspektā. Tas nav pamatojums apgalvojumam, ka visi LAPK iekļautie administratīvie pārkāpumi atšķiras no noziedzīgiem nodarījumiem tikai kaitīguma smaguma ziņā un ar to realizācijas procesuālo formu. Piemēram, Satversmes tiesa ir norādījusi (spriedums lietā nr.2001-17-0106, 6.punkts), ka administratīvo pārkāpumu lietas nosacīti var iedalīt tādās, kuras: 1) pielīdzināmas krimināllietām, 2) pielīdzināmas civillietām, 3) nesatur kritērijus, pēc kuriem tās varētu pielīdzināt citai lietu kategorijai. Iespējams, ka vairākums vai pat visi administratīvie pārkāpumi Latvijas tiesībās ir pielīdzināmi krimināllietām, tomēr šādu apgalvojumu nevar izteikt bez attiecīga izvērtējuma, nenorādot vērtējuma kritērijus.
zirnis > Proficius Aliri
26. Augusts 2015 / 21:47
0
ATBILDĒT
Savā vēlākā praksē Satversmes tiesa ir atzinusi, ka ikviens LAPK sods, kur ir arests vai naudas sods, ir pielīdzināms kriminālsodam Konvencijas 6.panta izpratnē. Tas ir pateikts arī, piemēram, Satversmes VIII nodaļas komentāros.
Proficius Aliri
26. Augusts 2015 / 16:57
0
ATBILDĒT
Lasot prātojumus par administratīvā pārkāpuma sastāvu, proti, ka tas jāvērtē atbilstoši formāla sastāva kritērijiem, jo “nav iespējams nodalīt darbību vai bezdarbību no [..] sekām”, “darbība un tās rezultāts iestājas vienlaikus īsākā vai garākā laika posmā”, gribas pievērsties šim jautājumam plašākā skatījumā – par formāla un materiāla sastāva atšķirībām.
Piemēram, slepkavība (KL 116.pants – citas personas tīša prettiesiska nonāvēšana) doktrīnā tiek aplūkota kā materiāla sastāva noziedzīgs nodarījums, jo tās objektīvo pusi veido arī sekas – cietušā nāve. Savukārt, piemēram, mantas tīša iznīcināšana vai bojāšana (KL 185.panta pirmā daļa) doktrīnā un tiesu praksē tiek pieskaitīta formāla sastāva noziedzīgiem nodarījumiem. Kālab šajā gadījumā objektīvo pusi neveido sekas – bojāta vai iznīcināta manta? Arī minēto pantu redakcijas (to valodnieciskā struktūra) ir visnotaļ līdzīgas. Rakstā norādīts, ka mantas iznīcināšanas gadījumā (administratīva pārkāpuma ietvaros) nav iespējams nodalīt darbību vai bezdarbību no tādām sekām, kas, atsevišķi ņemot, neveido kādu patstāvīgu administratīvo tiesībpārkāpumu. Proti, “darbība un tās rezultāts iestājas vienlaikus īsākā vai garākā laika posmā”. Tomēr – kāpēc nav iespējams nodalīt? Vai “iznīcināšana” un “bojāšana” patiesībā nav sekas (nevis darbība vai bezdarbība kā tāda)? Turklāt sekas vienmēr ir saistītas ar kaut kādu cēloni, tās nevar pastāvēt pašas par sevi. Arī laikam, kādā iestājas sekas, nevajadzētu būt izšķirošai nozīmei.
Proficius Aliri
26. Augusts 2015 / 16:54
0
ATBILDĒT
Rakstā atkal skarts fundamentālais jautājums par iespējamo vainas formu formāla sastāva noziedzīgu nodarījumu un arī administratīvo pārkāpumu gadījumos. Joprojām nav skaidras atbildes, kāpēc KL 9.panta otrā daļa (“noziedzīgs nodarījums atzīstams par izdarītu ar tiešu nodomu, ja persona apzinājusies savas darbības vai bezdarbības kaitīgumu un to apzināti veikusi vai pieļāvusi”) attiecībā uz formālu sastāvu būtībā tiek interpretēta tik šauri: “Personas psihiskā attieksme pret viņas darbību vai pieļauto bezdarbību, kas noziedzīgos nodarījumos ar formālu sastāvu ir nodarījuma objektīvās puses pazīme, var izpausties vienīgi tiešā nodoma veidā, jo nav iespējams, ka persona apzināti izdara kādu darbību, nevēloties to darīt.” Tas pats vērojams arī attiecībā uz administratīvajiem pārkāpumiem: “Administratīvos tiesībpārkāpumus ar netiešu nodomu nevar izdarīt, jo darbība vai bezdarbība vienmēr ir apzināta un gribēta rīcība, tāpēc tā ir tīša.”
KL 9.panta otrā daļa taču satur divas kumulatīvas pazīmes: 1) persona apzinājusies savas darbības (bezdarbības) kaitīgumu un 2) persona to (t.i., darbību vai bezdarbību) apzināti veikusi vai pieļāvusi. Pirmā pazīme vispār netiek analizēta. Savukārt, ja “darbība vai bezdarbība vienmēr ir apzināta un gribēta rīcība”, tad KL attiecīgās pantu redakcijas būtu liekvārdīgas.
Ja akceptētu šādu interpretāciju, tad var tikai piekrist apgalvojumam, ka “prezumējamās vainas un stingrās atbildības princips pamatnostādnēs ir iestrādāts KL 9. panta otrajā daļā”. Formāla sastāva gadījumā būtu lieki aplūkot (un īpaši pierādīt) apsūdzētā vainu. Ja tiek pierādīta attiecīga darbība (bezdarbība) un to var izdarīt "tikai ar tiešu nodomu", tad secinājums par vainu ir acīmredzams.
visi numura raksti
Ilze Dubava
Intervija
Kosmopolītisks skats uz tiesībām kā mācību priekšmetu
Profesors Antonis Platss (dzimis Grieķijā) savu akadēmisko karjeru attīstījis Anglijā un Īrijā, iegūstot maģistra grādu Londonas Universitātē (University of London, 2002), bet doktora grādu Trinitijas Koledžā, Dublinas Universitātē ...
6 komentāri
Pēteris Meisters
Skaidrojumi. Viedokļi
Paternitātes apstrīdēšanas tiesiskie aspekti
Lai gan Civillikuma noteikumi par paternitātes noteikšanu kopš neatkarības atgūšanas ir jau vairākkārt grozīti un pilnveidoti, tai skaitā ar pēdējiem diviem Civillikuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2013. gada 1. janvārī un 2014. ...
4 komentāri
Aija Tuvikene
Skaidrojumi. Viedokļi
Starptautisko tiesiskās palīdzības līgumu piemērošana Eiropas Savienības un nacionālo tiesību gaismā
Laika posmā no 1992. līdz 1997. gadam Latvija noslēdza vairākus starptautiskus tiesiskās palīdzības līgumus par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilajās, ģimenes un krimināllietās. Ar 2004. gada 1. maiju, kad Latvija ...
Ineta Ziemele
Viedoklis
Globalizācija un juridiskā izglītība
Lai arī juristu vidū jautājums par juridiskās izglītības kvalitāti un sistēmu ir bijis aktuāls un ticis apspriests kopš neatkarības atgūšanas pirmajiem gadiem, plašāku Latvijas sabiedrības uzmanību tas guva tieši šovasar sakarā ...
Dina Gailīte
Informācija
Meklē Zolitūdes traģēdijas sistēmiskos cēloņus un rosina likumu grozījumus
Noslēgumam tuvojas abu pašlaik funkcionējošo parlamentārās izmeklēšanas komisiju darbības mandāts. Gan Zolitūdes traģēdijas izmeklēšanas komisija,1 gan bankas "Citadele" pārdošanas procesa izmeklēšanas komisija2 tika izveidota ...
AUTORU KATALOGS